Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Term ne demek?

Term ne demek? Term ne anlama gelir? Term İngilizce örnek cümle. Term eş anlamlıları.

  term (v)

  adlandırmak

  tabir etmek, tanımlamak, isimlendimek

  Term (n) Collocations

  term accurately : doğru olarak tabir etmek
  term broadly : ayrıntılı olarak isimlendirmek
  term collectively : topluca ifade etmek
  term commonly : yaygın olarak/genellikle tabir etmek
  term generally : genel olarak isimlendirmek
  1 Örnek daha
  term variously : çeşitli şekilde isimlendirmek
  Daha az gör
  term (n)

  terim

  tabir

  Term (n) ingilizce örnek cümle

  'The accused' is a legal term which means 'a person charged with a crime'.

  'Sanık', 'bir suçla suçlanan kişi' anlamına gelen bir hukuk terimidir.

  Nowadays, we often use the term "senior citizen" to refer to old people.

  Günümüzde yaşlı insanları kastetmek için sıklıkla "yaşlı vatandaş" terimini kullanıyoruz.

  dönem

  süre, vade, mühlet

  Term (n) ingilizce örnek cümle

  I've been very busy since the new term started.

  Yeni dönem başladığından beri çok meşguldüm.

  şart

  koşul

  Term (n) ingilizce örnek cümle

  I'll agree to the terms if you lower the price.

  Fiyatı düşürürseniz şartları kabul edeceğim.

  The next step was to negotiate terms of a peace treaty.

  Bir sonraki adım bir barış anlaşmasının şartlarını müzakere etmekti.

  Term (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; şart, koşul anlamında kullanılabilir.
  condition (n) : durum, rahatsızlık, şart
  term (n) : terim, dönem, şart
  requirement (n) : gereklilik
  prerequisite (n) : önşart

  Bu kelimeler, bir şeyin başlayıp bittiği dönemi anlatırken kullanılabilir.
  period (n) : dönem, regl
  season (n) : mevsim
  term (n) : terim, dönem, şart


  Term (n) Collocations

  term may connote : terim ifade edebilir
  term may cover : dönem kapsayabilir
  term may denote : terim belirtebilir
  term may describe : terim tarif edebilir
  term may expire : dönem sona erebilir
  47 Örnek daha
  term may mean : terim anlamına gelebilir
  term may run : dönem sürebilir
  accept term : şartı kabul etmek
  apply term : terimi kullanmak
  begin term : dönem başlamak
  borrow term : terim alıntı yapmak
  coin term : terim türetmek
  define term : terimi tanımlamak
  expire term : vade süresini doldurmak
  introduce term : terimi getirmek
  prefer term : terim tercih et
  seek term : terim aramak
  serve term : dönem çekmek/görev yapmak
  use term : terim kullanmak
  absolute term : mutlak şart
  abstract term : soyut terim
  blanket term : genel terim
  broad term : kapsamlı terim
  common term : ortak terim
  concrete term : somut terim
  correct term : doğru koşul
  descriptive term : tanımlayıcı/betimleyici terim
  historical term : tarihsel dönem/terim
  key term : anahtar terim/ifade
  long term : uzun vade/süre
  medical term : tıbbi terim
  preferred term : tercih edilen terim
  presidential term : başkanlık dönemi
  scientific term : bilimsel terim
  short term : kısa vade/süre
  technical term : teknik terim
  unfavourable term : olumsuz şart
  full term : tam süre
  general term : genel terim
  generic term : kapsamlı terim
  economic term : ekonomi terimi
  favourable term : uygun koşul/şart
  term may refer to : terime başvurabilir
  short term memory : kısa süreli bellek
  long term memory : uzun süreli bellek
  a term of abuse : hakaret ifadesi/kelimesi
  jail term : hapis cezası
  pregnancy may go to term : hamileliğin süresi dolabilir
  literary term : edebi terim
  term paper : dönem ödevi
  umbrella term : genel terim/şemsiye terim
  artistic term : sanatsal terim
  Daha az gör

  Term (n) Preposition Kullanımları

  in ... term(s) : ... anlamda
  term for : ... için terim
  under the terms : şartlar altında
  in terms of : … açısından
  in the long term : uzun vadede
  1 Örnek daha
  in the short term : kısa vadede
  Daha az gör