Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Condition ne demek?

Condition ne demek? Condition ne anlama gelir? Condition İngilizce örnek cümle. Condition eş anlamlıları.

  condition (v)

  koşullandırmak

  koşullamak, şartlandırmak

  bakım yapmak (cilt/saç)

  condition (n)

  durum

  hâl, vaziyet, şart, koşul

  Condition (n) ingilizce örnek cümle

  The house was in terrible condition after the party.

  Partiden sonra ev korkunç durumdaydı.

  Many accidents result from the icy conditions of the road.

  Birçok kaza yolun buzlu koşullarından kaynaklanıyor.

  An athlete must keep in good condition.

  Bir sporcu iyi durumda kalmalıdır.

  rahatsızlık

  hastalık, durum, vaka

  Condition (n) ingilizce örnek cümle

  Arthritis is a painful condition that affects the joints.

  Romatizma, eklemleri etkileyen ağrılı bir rahatsızlıktır.

  şart

  koşul

  Condition (n) ingilizce örnek cümle

  You can go out on condition that you come home by seven.

  Eve yedi ile gelmek şartıyla dışarı çıkabilirsiniz.

  Under the conditions of the agreement, he must vacate the house immediately.

  Sözleşme şartlarına göre evi derhal boşaltması gerekir.

  I don't want to work under those conditions.

  Bu şartlar altında çalışmak istemiyorum.

  If working conditions are right, the newcomers will adapt easily.

  Çalışma koşulları uygunsa, yeni gelenler kolayca uyum sağlar.

  Condition (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; şart, koşul anlamında kullanılabilir.
  condition (n) : durum, rahatsızlık, şart
  term (n) : terim, dönem, şart
  requirement (n) : gereklilik
  prerequisite (n) : önşart

  Bu kelimeler; hastalık anlamında kullanılabilir.
  disease (n) : hastalık
  illness (n) : hastalık
  sickness (n) : hastalık, kusma
  ailment (n) : hastalık
  condition (n) : durum, rahatsızlık, şart
  disorder (n) : bozukluk
  complaint (n) : şikayet
  affliction (n) : sıkıntı
  malady (n) : hastalık


  Condition (n) Collocations

  condition may apply : durum geçerli olabilir
  condition may assess : durum değerlendirilebilir
  condition may change : durum değişebilir
  condition may deteriorate : durum kötüleşebilir
  condition may exist : durum mevcut olabilir
  130 Örnek daha
  condition may improve : durum iyileşebilir
  condition may monitor : durum izlenebilir
  condition may persist : durum sürebilir
  condition may prevail : durum hakim olabilir
  condition may worsen : hastalık ilerleyebilir/kötüleşebilir
  accept condition : şartı kabul etmek
  aggravate condition : durumu zorlaştırmak
  alleviate condition : durumu hafifletmek/gidermek
  ameliorate condition : durumu düzeltmek/iyileştirmek
  assess condition : durumu değerlendirmek
  attach condition : kural koymak
  create condition : koşul yaratmak
  diagnose condition : hastalığı teşhis etmek
  evaluate condition : durumu değerlendirmek
  exacerbate condition : alevlenme durumu
  have condition : şartlı olmak
  impose condition : koşul öne sürmek, kural koymak
  improve condition : şartı iyileştirmek
  meet condition : şartları karşılamak
  observe condition : kurala uymak, hastalığı/durumu gözlemlemek
  obstruct condition : koşulu engellemek
  satisfy condition : şartları karşılamak
  set condition : koşul öne sürmek
  simulate condition : durumu simüle etmek
  specify condition : koşulu belirt
  treat condition : rahatsızlığı tedavi etmek
  worsen condition : kötü durum
  adverse condition : olumsuz (ters) durum
  ambient condition : ortam durumu
  appalling condition : berbat durum
  atmospheric condition : atmosferik durum
  awful condition : berbat durum
  bad condition : kötü / fena durum
  benign condition : zararsız durum
  changing condition : değişen şart
  climatic condition : iklim koşulları
  critical condition : kritik durum
  dangerous condition : tehlikeli durum
  debilitating condition : güçten düşüren hastalık
  degenerative condition : dejeneratif durum
  deplorable condition : içler acısı durum
  difficult condition : zor şart
  disabling condition : koşulsuz koşul
  good condition : iyi durumda
  harsh condition : sert koşul
  hazardous condition : tehlikeli koşul/şart
  human condition : insanlık hali
  humid condition : nemli koşul
  ideal condition : ideal koşul/durum
  immaculate condition : kusursuz şartlar
  inhumane condition : insanlık dışı durum
  life-threatening condition : yaşamı tehdit eden durum/rahatsızlık
  living conditions : yaşam koşulları
  medical condition : tıbbi rahatsızlık
  mental condition : zihinsel rahatsızlık
  meteorological condition : meteorolojik durum
  necessary condition : gerekli kondisyon
  normal conditions : normal şartlar
  optimum condition : optimum durum
  original condition : orijinal durum
  pathological condition : patolojik durum
  peak condition : tepe koşulu
  perfect condition : mükemmel durum
  physical condition : fiziksel durum
  political condition : siyasi durum
  poor condition : kötü durum
  pre-existing condition : daha önce var olan durum
  prevailing condition : hakim durum
  pristine condition : bozulmamış durum
  psychiatric condition : psikiyatrik rahatsızlık
  rare condition : nadir durum
  reasonable condition : makul koşul
  sanitary condition : hijyenik koşul
  serious condition : ciddi durum
  severe condition : şiddetli durum
  social condition : sosyal durum
  special condition : özel koşul
  squalid condition : sefil durum
  stable condition : stabil durum
  stressful condition : stresli durum
  strict condition : katı hal
  sufficient condition : yeterli koşul/şart
  terrible condition : korkunç durum/koşul
  treacherous condition : hain durum
  unfavourable condition : elverişsiz koşul
  unsafe condition : güvensiz şart
  unsanitary condition : sağlıksız durum
  warm condition : sıcak durum
  working conditions : çalışma şartları
  dry condition : kuru koşul
  driving condition : sürüş koşulu
  extreme condition : olumsuz/aşırı şart
  dreadful condition : berbat durum
  economic conditions : ekonomik koşullar
  excellent condition : mükemmel durum
  favourable condition : elverişli koşul
  experimental conditions : deneysel koşullar
  environmental condition : çevresel durum
  unhygienic condition : hijyenik olmayan durum
  chronic condition : kronik durum
  controlled condition : kontrollü durum
  weakened condition : zayıflamış/zayıflatılmış sağlık durumu
  treatable condition : tedavi edilebilir durum
  operating condition : operasyon durumu
  freak condition : ucube koşulu
  optimal condition : uygun koşul
  set out condition : koşulu belirlemek
  appropriate condition : uygun koşul
  natural conditions : doğa koşulları
  abide by condition : şarta uymak
  agree to condition : koşulu kabul etmek
  comply with condition : şartlara uymak
  lay down condition : şart koşmak
  live in ... condition : ... şartlarda yaşamak
  genetic condition : genetik rahatsızlık
  weather condition : hava durumu
  financial condition : mali durum
  extreme weather conditions : zor hava koşulları
  essential condition : temel/gerekli şart
  abominable conditions : iğrenç koşullar
  conditions of accession : katılım şartları
  drought conditions : kuraklık şartları
  blizzard conditions : kar fırtınası koşulları
  suffer from a condition : bir hastalıktan muzdarip olmak
  chest condition : göğüs hastalığı
  bail conditions : kefalet koşulları
  lung condition : akciğer hastalığı
  desert conditions : çöl şartları
  skin condition : cilt hastalığı
  heart condition : kalp hastalığı
  Daha az gör

  Condition (n) Preposition Kullanımları

  under the conditions of : koşulu altında
  out of condition : hamlamış, kondisyonsuz
  on condition that : …mesi şartıyla
  under ... conditions : ... şartlar altında
  condition for : ...için koşul, şart
  1 Örnek daha
  in ... condition : ... durumda/koşulda
  Daha az gör

  Condition ile Bağlantılı Kelimeler