Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Disorder ne demek?

Disorder ne demek? Disorder ne anlama gelir? Disorder İngilizce örnek cümle. Disorder eş anlamlıları.

  disorder (n)

  bozukluk

  rahatsızlık, hastalık

  Disorder (n) ingilizce örnek cümle

  Stephanie has an eating disorder, so she often makes herself vomit after a meal in order to stay slim.

  Stephanie'nin bir yeme bozukluğu var, bu yüzden zayıf kalmak için sık sık yemekten sonra kusuyor.

  Disorder (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; hastalık anlamında kullanılabilir.
  disease (n) : hastalık
  illness (n) : hastalık
  sickness (n) : hastalık, kusma
  ailment (n) : hastalık
  condition (n) : durum, rahatsızlık, şart
  disorder (n) : bozukluk
  complaint (n) : şikayet
  affliction (n) : sıkıntı
  malady (n) : hastalık


  Disorder (n) Collocations

  disorder may affect : bozukluk etkileyebilir
  cause disorder : bozukluğa neden olmak
  combat disorder : hastalığa karşı savaşmak
  create disorder : bozukluk yaratmak
  curb disorder : bozukluğu frenlemek
  49 Örnek daha
  develop disorder : bozukluk gelişmek
  diagnose disorder : hastalığı teşhis etmek
  have disorder : bozukluğu olan
  prevent disorder : bozukluğu önlemek
  quell disorder : bozukluğu bastırmak
  tackle disorder : bozuklukla mücadele etmek
  tolerate disorder : bozukluğa tahammül etmek
  treat disorder : bozukluğu tedavi etmek
  circulatory disorder : dolaşım bozukluğu
  behavioural disorder : davranış bozukluğu
  civil disorder : sivil bozukluk
  common disorder : yaygın hastalık
  complete disorder : tam bozukluk
  mental disorder : zihinsel rahatsızlık
  nervous disorder : sinir bozukluğu
  neurological disorder : sinirsel bozukluk
  physical disorder : fiziksel bozukluk
  political disorder : siyasi bozukluk
  psychiatric disorder : psikiyatrik bozukluk
  psychological disorder : psikolojik bozukluk
  public disorder : kamu bozukluğu
  rare disorder : nadir görülen bozukluk
  serious disorder : ciddi bozukluk
  severe disorder : şiddetli bozukluk
  social disorder : sosyal bozukluk
  violent disorder : şiddet karışıklığı
  widespread disorder : yaygın bozukluk
  genetic disorder : genetik bozukluk
  emotional disorder : duygusal bozukluk
  chronic disorder : kronik bozukluk
  drink-related disorder : içki ile ilgili bozukluk
  alcohol-related disorder : alkolle ilgili bozukluk
  inherited disorder : kalıtsal bozukluk
  bipolar disorder : bipolar bozukluk
  lead to disorder : kargaşaya / karışıklığa yol açmak
  factitious disorder : yapay bozukluk
  eating disorder : yeme bozukluğu
  personality disorder : kişilik bozukluğu
  conduct disorder : davranış bozukluğu
  mood disorder : duygudurum bozukluğu
  blood disorder : kan hastalığı
  stomach disorder : mide rahatsızlığı
  panic disorder : panik bozukluk
  suffer from a disorder : bir hastalıktan muzdarip olmak
  behaviour disorder : davranış bozukluğu
  bowel disorder : bağırsak bozukluğu
  autoimmune disorder : otoimmün bozukluk
  allergic disorder : alerjik bozukluk
  sleep disorder : uyku bozukluğu
  Daha az gör

  Disorder (n) Preposition Kullanımları

  disorder of : ... bozukluğu

  Disorder ile Bağlantılı Kelimeler