Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Disease ne demek?

Disease ne demek? Disease ne anlama gelir? Disease İngilizce örnek cümle. Disease eş anlamlıları.

  disease (n)

  hastalık

  rahatsızlık

  Disease (n) ingilizce örnek cümle

  Vaccinations help prevent childhood diseases.

  Aşılar, çocukluk hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

  She's suffering from a serious disease.

  Ciddi bir hastalıktan muzdarip.

  He contracted an incurable disease during his visit to Africa.

  Afrika ziyareti sırasında tedavi edilemez bir hastalık kaptı.

  Many rare diseases are caused by mutations in a single gene.

  Birçok nadir hastalık tek bir gendeki mutasyonlardan kaynaklanır.

  The disease is spreading, and all children under five are at risk.

  Hastalık yayılıyor ve beş yaşın altındaki tüm çocuklar risk altında.

  Disease (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; hastalık anlamında kullanılabilir.
  disease (n) : hastalık
  illness (n) : hastalık
  sickness (n) : hastalık, kusma
  ailment (n) : hastalık
  condition (n) : durum, rahatsızlık, şart
  disorder (n) : bozukluk
  complaint (n) : şikayet
  affliction (n) : sıkıntı
  malady (n) : hastalık


  Disease (n) Collocations

  disease may affect : hastalık etkilenebilir
  disease may develop : hastalık gelişebilir
  disease may kill : hastalık öldürebilir
  disease may occur : hastalık olabilir
  disease may progress : hastalık ilerleyebilir
  74 Örnek daha
  disease may spread : hastalık yayılabilir
  disease may strike : hastalık etkileyebilir
  afflict disease : hastalıktan etkilenmek
  carry disease : hastalık taşımak
  catch disease : hastalığı yakalanmak
  cause disease : hastalığa neden olmak
  combat disease : hastalıkla savaşmak
  contract a disease : hastalık kapmak
  cure disease : hastalığı tedavi etmek
  detect disease : hastalığı tespit etmek
  develop a disease : bir hastalığa yakalanmak
  diagnose disease : hastalığı teşhis etmek
  eradicate a disease : bir hastalığı yok etmek
  fight disease : hastalıkla mücadele etmek
  get disease : hastalık kapmak
  have disease : hastalanmak
  inherit disease : hastalığı kalıtımla almak
  prevent disease : hastalığı önlemek
  spread disease : hastalığı yaymak/saçmak
  transmit disease : hastalık bulaştırmak
  treat a disease : hastalığı tedavi etmek
  non-communicable disease : bulaşıcı olmayan hastalık
  sexually transmitted disease : cinsel yolla bulaşan hastalık
  acute disease : akut/çabuk ilerleyen hastalık
  autoimmune disease : otoimmün hastalığı
  bacterial disease : bakteriyel hastalık
  cardiovascular disease : kalp-damar hastalığı
  common disease : yaygın hastalık
  communicable disease : bulaşıcı hastalık
  congenital disease : doğuştan gelen hastalık
  contagious disease : bulaşıcı hastalık
  curable disease : tedavi edilebilir hastalık
  dangerous disease : tehlikeli hastalık
  deadly disease : ölümcül hastalık
  degenerative disease : dejeneratif hastalık
  hereditary disease : kalıtsal hastalık
  infectious disease : bulaşıcı hastalık
  life-threatening disease : yaşamı tehdit eden hastalık
  mental disease : akıl hastalığı
  occupational disease : meslek hastalığı
  preventable disease : önlenebilir hastalık
  pulmonary disease : akciğer hastalığı
  rare disease : nadir hastalık
  respiratory disease : solunum sistemi hastalığı
  serious disease : ciddi hastalık
  severe disease : ağır hastalık
  terminal disease : ölümcül hastalık
  tropical disease : tropikal hastalık
  viral disease : virüs hastalığı
  waterborne disease : sudan bulaşan hastalık
  fatal disease : ölümcül hastalık
  genetic disease : genetik hastalık
  chronic disease : kronik hastalık
  inherited disease : kalıtsal hastalık
  treatable disease : tedavi edilebilir hastalık
  blood-borne disease : kan yoluyla bulaşan hastalık
  wipe out a disease : hastalığı yok etmek
  pass on disease : hastalık bulaştırmak
  stamp out disease : hastalığın kökünü kazımak
  heart disease : kalp hastalığı
  gum disease : dişeti hastalığı
  disease prevention : hastalık önleme
  incurable disease : tedavisi olmayan hastalık
  prevalence of a disease : hastalık prevalansı / bir hastalığın görülme sıklığı
  foot and mouth disease : şap hastalığı
  suffer from a disease : bir hastalıktan muzdarip olmak
  chest disease : göğüs hastalığı
  bone disease : kemik hastalığı
  liver disease : karaciğer hastalığı
  lung disease : akciğer hastalığı
  bowel disease : bağırsak hastalığı
  neurological disease : nörolojik hastalık
  relapse of a disease : bir hastalığın nüksetmesi
  eliminate a disease : bir hastalığı ortadan kaldırmak
  Daha az gör

  Disease (n) Preposition Kullanımları

  disease of : ... hastalığı
  with a disease : bir hastalığı olan
  disease in : ...da hastalık