Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Requirement ne demek?

Requirement ne demek? Requirement ne anlama gelir? Requirement İngilizce örnek cümle. Requirement eş anlamlıları.

  requirement (n)

  gereklilik

  koşul, şart, icap

  Requirement (n) ingilizce örnek cümle

  A high school degree is a minimum requirement.

  Lise diploması asgari şarttır.

  The only requirement is that you are at least 18 years old.

  Tek şart, en az 18 yaşında olmanız.

  Requirement (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; şart, koşul anlamında kullanılabilir.
  condition (n) : durum, rahatsızlık, şart
  term (n) : dönem, terim, şart
  requirement (n) : gereklilik
  prerequisite (n) : önşart


  Requirement (n) Collocations

  define requirement : gerekliliği tanımlamak
  determine requirement : gereksinimi belirlemek
  eliminate requirement : gereksinimi ortadan kaldırmak
  enforce requirement : ihtiyacı güçlendirmek
  establish requirement : gereklilik kurmak
  63 Örnek daha
  exceed requirement : gereksinimi aşmak
  fit requirement : uygun gereksinim
  have requirement : gereklilik
  identify requirement : gerekliliği tanımlamak
  impose requirement : şart koymak
  meet requirement : gereksinimi karşılamak
  relax requirement : rahatlama koşulu
  satisfy requirement : gereksinimi karşılamak
  specify requirement : gereksinimi belirt
  suit requirement : takım gereksinimi
  violate requirement : gerekliliği ihlal etmek
  waive requirement : talep şartı
  daily requirement : günlük ihtiyaç
  absolute requirement : mutlak gereksinim
  academic requirement : akademik gereksinim
  additional requirement : ek gereklilik
  annual requirement : yıllık ihtiyaç
  capital requirement : sermaye gereksinimi
  certain requirement : belirli gereksinim
  changing requirement : değişen gereklilik
  constitutional requirement : anayasal gereklilik
  contractual requirement : sözleşme gereği
  current requirement : mevcut gereksinim
  demanding requirement : zorlayıcı/zahmetli gereksinim
  detailed requirement : detaylı gereksinim
  dietary requirement : diyet gereksinimi
  important requirement : önemli gereklilik
  individual requirement : bireysel ihtiyaç
  key requirement : ana/en önemli gereksinim
  legal requirements : yasal şartlar
  legislative requirement : yasal gereklilik
  main requirement : ana gereksinim
  mandatory requirement : zorunlu ihtiyaç
  minimum requirement : asgari ihtiyaç
  necessary requirement : gerekli gereklilik
  nutritional requirement : beslenme gereksinimi
  operational requirement : operasyonel gereksinim
  personal requirement : kişisel gereksinim
  precise requirement : kesin gereksinim
  procedural requirement : usul gerekliliği
  reasonable requirement : makul gereksinim
  regulatory requirement : yasal gereklilik
  special requirement : özel gereksinim
  specific requirement : Özel gereksinim
  statutory requirement : yasal gereklilik
  strict requirement : katı gereklilik
  stringent requirement : sıkı gereksinim
  technical requirement : teknik gereksinim
  unique requirement : benzersiz gereklilik
  exact requirement : kesin gereksinim
  formal requirement : resmi gereklilik
  future requirement : gelecekteki ihtiyaç
  federal requirement : federal gereksinim
  general requirement : genel ihtiyaç
  essential requirement : ana gereksinim
  educational requirement : eğitim gereksinimi
  fundamental requirement : temel gereksinim
  environmental requirement : çevresel gereksinim
  basic requirement : temel gereksinim
  core requirement : çekirdek gereksinimi
  functional requirement : işlevsel ihtiyaç
  abolish visa requirement : vizeyi kaldırmak
  cater for requirement : ihtiyacı karşılamak
  Daha az gör

  Requirement (n) Preposition Kullanımları

  for your requirement : senin gereksinimin için
  to your requirement : senin gereksinimine
  requirement of : ... gereksinimi
  requirement for : ... için gereksinim