Yükleniyor...
Prejudiced [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Prejudiced (Adj) ne demek?

Prejudiced (Adj) ne anlama gelir? Prejudiced ne demektir? Prejudiced İngilizce örnek cümle.

  prejudice (v)

  olumsuz yönde etkilemek

  önyargılı olmasına neden olmak, tesir altında bırakmak

  zarar vermek

  zarara uğratmak

  Prejudiced (adj) Collocations

  prejudice chance : şansı zayflatmak
  prejudice substantially : önemli ölçüde önyargıyla karşılamak
  prejudiced (adj)

  önyargılı

  taraflı

  Prejudiced (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeye veya birine karşı ön yargılı olma anlamında kullanılabilir.
  biased (adj) : önyargılı
  prejudiced (adj) : önyargılı
  one-sided (adj) : dengi dengine olmayan, tek taraflı
  discriminatory (adj) : ayrımcı


  Prejudiced (adj) Collocations

  deeply prejudiced : derinden önyargılı
  highly prejudiced : çok önyargılı
  racially prejudiced : ırkçı önyargı
  slightly prejudiced : biraz önyargılı
  very prejudiced : çok önyargılı
  4 Örnek daha
  extremely prejudiced : son derece ön yargılı
  fairly prejudiced : oldukça önyargılı
  be prejudiced : önyargılı olmak
  seem prejudiced : yanlı görünmek
  Daha az gör