Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Prevent ne demek?

Prevent ne demek? Prevent ne anlama gelir? Prevent İngilizce örnek cümle. Prevent eş anlamlıları.

  prevent (v)

  önlemek

  engellemek, alıkoymak, önüne geçmek

  Prevent (v) ingilizce örnek cümle

  Vaccinations help prevent childhood diseases.

  Aşılar, çocukluk hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

  His low salary prevents him from buying the house.

  Düşük maaşı, evi satın almasını engelliyor.

  The snow prevented the train from arriving on time.

  Kar, trenin zamanında gelmesini engelledi.

  People wear masks to prevent getting a disease.

  İnsanlar hastalığa yakalanmamak için maske takıyor.

  Eating healthfully can help prevent heart disease.

  Sağlıklı yemek, kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir.

  Heavy snow prevented the train from departing.

  Yoğun kar yağışı trenin kalkmasını engelledi.

  Prevent (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyi durdurmak, engellemek, önlemek anlamında kullanılabilir.
  prevent (v) : önlemek
  stop (v) : durmak, engellemek
  avoid (v) : kaçınmak
  keep from (pv) : engellemek, gizlemek
  avert (v) : önüne geçmek, başka yöne çevirmek


  Prevent (v) Collocations

  cordon may prevent : polis kordonu önleyebilir
  injunction may prevent : ihtiyati tedbir önleyebilir
  injury may prevent : yara önleyebilir
  restriction may prevent : kısıtlama engelleyebilir
  rule may prevent : kural önleyebilir
  64 Örnek daha
  vaccine may prevent : aşı önleyebilir
  weather may prevent : hava önleyebilir
  prevent abuse : istismarı önlemek
  prevent access : erişimi engellemek
  prevent accident : kazayı önlemek
  prevent cancer : kanseri engellemek
  prevent casualty : zayiatı önlemek
  prevent catastrophe : felaketi önlemek
  prevent clot : pıhtıyı önlemek
  prevent collapse : çökmeyi önlemek
  prevent communication : iletişimi önlemek/kesmek
  prevent conception : anlayışı önlemek
  prevent contact : teması önlemek
  prevent contamination : kirliliği önlemek
  prevent corruption : yolsuzluğu önlemek
  prevent crime : suçu önlemek
  prevent damage : hasarı önlemek
  prevent death : ölümü önlemek
  prevent decay : çürümeyi önlemek
  prevent decline : azalmayı önlemek
  prevent depletion : tükenmeyi/düşüşü önlemek
  prevent deterioration : bozulmayı önlemek
  prevent development : gelişmeyi önlemek
  prevent disability : sakatlığı önlemek
  prevent disaster : felaketi önlemek
  prevent disease : hastalığı önlemek
  prevent disorder : bozukluğu önlemek
  prevent disturbance : rahatsızlığı önlemek
  prevent entry : girişi önlemek
  prevent erosion : erozyonu önlemek
  prevent establishment : kuruluşu engellemek
  prevent exploitation : sömürüyü önlemek
  prevent explosion : patlamayı önlemek
  prevent extinction : nesli tükenmesini önlemek
  prevent famine : kıtlığı önlemek
  prevent formation : oluşumunu önlemek
  prevent harm : zararı önlemek
  prevent illness : hastalığı önlemek
  prevent immigration : göçü önlemek
  prevent infection : enfeksiyon önlemek
  prevent influenza : gribi önlemek
  prevent injury : sakatlığı önlemek
  prevent interference : müdahaleyi önlemek
  prevent leak : sızıntıyı önlemek
  prevent loss : kaybı önlemek
  prevent malaria : sıtmayı önlemek
  prevent mishap : aksiliği önlemek
  prevent occurrence : oluşumu önlemek
  prevent outbreak : salgını önlemek
  prevent pollution : kirliliği önlemek
  prevent pregnancy : hamileliği önlemek
  prevent problem : problemi önlemek
  prevent progression : ilerlemeyi önlemek
  prevent recession : durgunluğu önlemek
  prevent release : salınımı önlemek
  prevent slide : kaymayı önlemek
  prevent spread : yayılmasını önlemek
  prevent strike : grev önlemek
  prevent tragedy : trajediyi/faciayı önlemek
  prevent transmission : bulaşmayı önlemek
  prevent war : savaşı önlemek
  prevent completely : tamamen önlemek
  prevent effectively : etkili bir şekilde önlemek
  prevent possibly : mümkün olduğunca önlemek
  Daha az gör

  Prevent (v) Preposition Kullanımları

  prevent sb from doing sth : birinin ...yapmasını önlemek, engellemek