Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Avoid ne demek?

Avoid ne demek? Avoid ne anlama gelir? Avoid İngilizce örnek cümle. Avoid eş anlamlıları.

  avoid (v)

  kaçınmak

  sakınmak, engellemek, önüne geçmek

  Avoid (v) ingilizce örnek cümle

  Jane avoided meeting him on the way.

  Jane yolda onunla karşılaşmaktan kaçındı.

  Many tourists avoid this area because it is notorious for crime.

  Suçlarla ün saldığı için birçok turist bu bölgeden kaçıyor.

  We dived into a shop to avoid the rain.

  Yağmurdan korunmak için bir dükkana daldık.

  Avoid (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyden uzak durmak veya bir şeyi yapmaktan kaçınmak anlamında kullanılabilir.
  avoid (v) : kaçınmak
  stay away (pv) : uzak durmak
  boycott (v) : boykot etmek
  shun (v) : kaç(ın)mak, göz ardı etmek
  steer clear of (pv) : çekinmek
  keep one's distance (phr) : mesafe koymak

  Bu kelimeler; bir şeyi durdurmak, engellemek, önlemek anlamında kullanılabilir.
  prevent (v) : önlemek
  stop (v) : durmak, engellemek
  avoid (v) : kaçınmak
  keep from (pv) : engellemek, gizlemek
  avert (v) : önüne geçmek, başka yöne çevirmek

  Bu kelimeler, bir şeyden uzak durmak, kaçınmak anlamında kullanılabilir.
  avoid (v) : kaçınmak
  stay away (pv) : uzak durmak
  abstain (v) : uzak durmak, çekimser kalmak
  refrain (v) : kaçınmak
  shun (v) : kaç(ın)mak, göz ardı etmek


  Avoid (v) Collocations

  avoid accident : kazadan kaçınmak
  avoid alcohol : alkolden kaçınmak
  avoid ambiguity : belirsizlikten kaçınmak
  avoid annihilation : yok olmadan/imhadan kaçınmak
  avoid appearance : ortaya çıkmasından kaçınmak
  162 Örnek daha
  avoid arrest : tutuklamadan kaçınmak
  avoid attention : dikkatten kaçınmak
  avoid bankruptcy : iflastan kaçınmak
  avoid bias : ön yargıdan kaçınmak
  avoid bloodshed : kan dökülmesini önlemek
  avoid blow : darbeden kaçınmak
  avoid boredom : can sıkıntısını önlemek
  avoid build-up : birikimden kaçınmak
  avoid capture : yakalamadan kaçınmak
  avoid carbohydrate : karbohidrattan kaçınmak
  avoid casualty : zayiatı önlemek
  avoid catastrophe : felaketten kaçınmak
  avoid censure : sansürden kaçınmak
  avoid chaos : kaostan kaçmak
  avoid charge : yükten kaçınmak
  avoid clash : çatışmayı önlemek
  avoid cliché : klişeden kaçınmak
  avoid collapse : çöküşten kaçınmak
  avoid collision : çarpışmayı önlemek
  avoid complication : komplikasyonu önlemek
  avoid conflict : çatışmayı önlemek
  avoid confrontation : karşılaşmaktan kaçınmak
  avoid confusion : karışıklığı önlemek
  avoid congestion : tıkanıklığı önlemek
  avoid conscription : mecburi askerlikten kaçınmak
  avoid contact : temastan kaçınmak
  avoid contamination : kirlenmeyi önlemek
  avoid controversy : tartışmadan kaçınmak
  avoid conversation : konuşmadan kaçınmak
  avoid crash : çarpışmayı önlemek
  avoid creation : oluşumunu önlemek
  avoid creditor : kredi açandan (kişi/kurum) kaçmak
  avoid crisis : krizden kaçınmak
  avoid criticism : eleştiriden kaçınmak
  avoid crowd : kalabalıktan kaçınmak
  avoid damage : zararı önlemek
  avoid danger : tehlikeden kaçınmak
  avoid death : ölümden kaçınmak
  avoid defeat : yenilgiden kaçınmak
  avoid dehydration : (su kaybı)dehidratasyondan kaçınmak
  avoid delay : gecikmeyi önlemek
  avoid destiny : kaderden kaçmak
  avoid destruction : yıkımı önlemek
  avoid detection : buluştan kaçınmak
  avoid difficulty : zorluktan kaçınmak
  avoid disadvantage : dezavantajı önlemek
  avoid disagreement : anlaşmazlıktan kaçınmak
  avoid disappointment : hayal kırıklığını önlemek
  avoid disaster : felaketi önlemek
  avoid discord : anlaşmazlıktan kaçınmak
  avoid dispute : tartışmayı önlemek
  avoid disruption : bozulmayı önlemek
  avoid distortion : (biçim/ses) bozulmayı önlemek
  avoid distraction : dikkat dağınıklığı önlemek
  avoid distress : sıkıntıdan kaçınmak
  avoid draft : (askeri)taslaktan kaçınmak
  avoid duplication : çoğaltmayı önlemek
  avoid duty : görevden kaçınmak
  avoid effect : etkiyi önlemek
  avoid embarrassment : utanmadan kaçınmak
  avoid encounter : karşılaşmadan kaçınmak
  avoid error : hatadan kaçınmak
  avoid excess : fazlalıktan kaçınmak
  avoid expense : masraftan kaçınmak
  avoid exposure : maruz kalmaktan kaçınmak
  avoid extradition : suçluların iadesini önlemek
  avoid extreme : aşırısını önlemek
  avoid failure : başarısızlığı önlemek
  avoid fat : yağdan kaçınmak
  avoid fate : kaderden kaçmak
  avoid fatigue : yorgunluğu önlemek
  avoid fire : (silah) atışı önlemek
  avoid food : yiyecekten kaçınmak
  avoid gaze : bakıştan kaçınmak
  avoid hazard : tehlikeden kaçınmak
  avoid impression : izlenimden kaçınmak
  avoid incident : vakayı önlemek
  avoid inconvenience : zahmetten kaçınmak
  avoid infection : enfeksiyonu önlemek
  avoid influence : etkiyi önlemek
  avoid injury : yaralanmayı önlemek
  avoid interference : girişimi önlemek
  avoid issue : sorunu önlemek
  avoid jail : hapis yatmaktan kurtulmak
  avoid jargon : jargondan kaçınmak
  avoid liability : sorumluluktan kaçınmak
  avoid limelight : ilgi odağı olmaktan kaçınmak
  avoid litigation : dava açmadan kaçınmak
  avoid mention : bahsetmekten kaçınmak
  avoid mishap : aksiliği önlemek
  avoid mistake : hatayı önlemek
  avoid misunderstanding : yanlış anlaşılmayı önlemek
  avoid necessity : gerekliliği önlemek
  avoid need : ihtiyaçtan kaçınmak
  avoid obstacle : engelin üstesinden gelmek
  avoid penalty : cezayı önlemek
  avoid peril : tehlikeden kaçmak
  avoid persecution : eziyetten kaçınmak
  avoid pitfall : tuzaktan kaçmak
  avoid pollution : kirliliği önlemek
  avoid pregnancy : hamileliği önlemek
  avoid prison : hapishaneden kaçınmak
  avoid problem : sorunu önlemek
  avoid prosecution : kovuşturmadan kaçınmak
  avoid publicity : (medya) dikkat çekmekten kaçınmak
  avoid punishment : cezayı önlemek
  avoid question : soru sormamak
  avoid recession : durgunluktan kaçınmak
  avoid recognition : tanımayı/hatırlamayı önlemek
  avoid recourse : başvurmadan kaçınmak
  avoid recurrence : tekrar etmemek
  avoid reduction : azalmayı önlemek
  avoid redundancy : fazlalıktan kaçınmak
  avoid reference : (atıf)bahsetmeden kaçınmak
  avoid repetition : tekrarı önlemek
  avoid responsibility : sorumluluktan kaçınmak
  avoid rigour : şiddetli koşulları önlemek
  avoid risk : riskten kaçınmak
  avoid rush : acele etmemek
  avoid scandal : skandaldan kaçınmak
  avoid scrutiny : dikkat etmekten kaçınmak
  avoid showdown : hesaplaşmadan kaçınmak
  avoid situation : durumdan kaçınmak
  avoid stagnation : durgunluktan kaçınmak
  avoid starvation : açlığı önlemek
  avoid stigma : iz/damga dan kaçınmak
  avoid stress : stresten kaçınmak
  avoid subject : kişiden/konudan kaçınmak
  avoid suspicion : şüpheyi önlemek
  avoid tax : vergiden kaçmak
  avoid taxation : vergilendirmeyi önlemek
  avoid temptation : baştan çıkmaktan kaçınmak
  avoid traffic : trafikten kaçınmak
  avoid tragedy : trajediden kaçınmak
  avoid trap : tuzaktan/hileden kaçınmak
  avoid trouble : beladan uzak durmak
  avoid urge : isteği önlemek
  avoid violation : ihlalden kaçınmak
  avoid wastage : israfı önlemek
  avoid waste : israfı önlemek
  avoid worst : en kötüyü önlemek
  avoid wrath : öfkeyi önlemek
  avoid actively : etkin şekilde kaçınmak
  avoid altogether : tamamen kaçınmak
  avoid assiduously : ısrarla kaçınmak
  avoid barely : zorlukla kaçınmak
  avoid carefully : dikkatle kaçınmak
  avoid consciously : bilinçli olarak kaçınmak
  avoid deftly : ustalıkla önlemek
  avoid deliberately : kasten kaçınmak
  avoid easily : kolayca kaçınmak
  avoid generally : genellikle kaçınmak
  avoid intentionally : kasıtlı olarak kaçınmak
  avoid largely : büyük ölçüde kaçınmak
  avoid narrowly : anca önlemek
  avoid pointedly : açıkça kaçınmak
  avoid purposefully : amaçlı/ kasıtlı önlemek/ kaçınmak
  avoid purposely : bilerek önlemek/kaçınmak
  avoid scrupulously : titizlikle kaçınmak
  avoid studiously : titizlikle kaçınmak
  avoid successfully : başarılı bir şekilde kaçınmak
  avoid wisely : akıllıca kaçınmak
  Daha az gör

  Avoid ile Bağlantılı Kelimeler