Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Record ne demek?

Record ne demek? Record ne anlama gelir? Record İngilizce örnek cümle. Record eş anlamlıları.

  record (v)

  kaydetmek

  kayda almak

  Record (adj) Collocations

  artist may record : sanatçı kaydedebilir
  camera may record : kamera kayıt yapabilir
  document may record : belge kayıt altına alabilir
  film may record : film kaydedebilir
  inscription may record : yazıt kaydedebilir
  17 Örnek daha
  microphone may record : mikrofon (sesleri) çekebilir/toplayabilir
  musician may record : müzisyen kaydedebilir
  plaque may record : plak kaydedebilir
  record data : veri kaydetmek
  record earthquake : depremi kaydetmek
  record episode : bölümü kaydetmek
  record finding : bulguyu kaydetmek
  record level : rekor seviye
  record number : numarayı kaydetmek
  record occurrence : kayıt oluşumu
  record turnover : ciroyu kaydetmek
  record vote : oy vermek / oy kullanmak
  record accurately : doğru şekilde kaydetmek
  record correctly : doğru kaydetmek
  record originally : başlangıçta kaydetmek
  record properly : uygun biçimde kaydetmek
  be recorded live : canlı kayıt olmak
  Daha az gör

  Record (adj) Preposition Kullanımları

  record on : ...ya kaydetmek
  record as : ... olarak kaydetmek
  record (n)

  kayıt

  tutanak, sicil

  Record (n) ingilizce örnek cümle

  With the increase in trade the Sumerians needed to keep records.

  Ticaretteki artışla Sümerler kayıt tutmak zorunda kaldılar.

  rekor

  Record (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, belirli bir zaman aralığında olup bitenlerin kayıt edilmesi anlamında kullanılabilir.
  diary (n) : günlük, ajanda
  record (n) : kayıt, rekor
  journal (n) : dergi, günlük
  blog (n) : blog
  log (n) : kütük, (gemi, uçak) seyir defteri


  Record (adj) Collocations

  record may contain : kayıt içerebilir
  record may demonstrate : kayıt gösterebilir
  record may eclipse : kayıt tutulabilir
  record may exist : kayıt olabilir
  record may fall : kayıt azalabilir
  73 Örnek daha
  record may include : kayıt içerebilir
  record may indicate : kayıt gösterebilir
  record may provide : kayıt sağlayabilir
  record may reveal : kayıt ortaya çıkarabilir
  record may show : kayıt gösterebilir
  record may stand : kayıt durabilir
  record may suggest : kayıt gösterebilir
  record may survive : kayıt kurtulabilir
  access record : kayda erişim sağlamak
  better record : kaydı iyileştirmek
  break record : rekor kırmak
  buy record : kayda almak
  check record : kaydı kontrol etmek
  cheer record : tezahürat kaydı
  correct record : kaydı düzeltmek
  create record : kayıt oluşturmak
  destroy record : kaydı yok etmek
  examine record : kaydı incelemek
  have record : kaydı olmak
  improve record : kaydı iyileştirmek
  keep record : kayıt tutmak
  maintain record : kayıt tutmak
  make record : albüm yapmak|kaydetmek
  provide record : kayıt temin etmek
  seize record : kaydı ele geçirmek
  set a record : rekor kırmak
  study record : kaydı araştırmak
  first record : ilk kayıt
  daily record : günlük kayıt
  abysmal record : berbat kayıt
  academic record : akademik kayıt
  accurate record : doğru kayıt
  administrative record : idari kayıt
  appalling record : berbat kayıt
  archaeological record : arkeolojik kayıt
  archival record : arşiv kaydı
  bad record : kötü / hatalı kayıt
  brief record : kısa kayıt
  comprehensive record : kapsamlı kayıt
  confidential record : gizli kayıt
  criminal record : sabıka kaydı
  handwritten record : elle yazılmış kayıt
  historical record : tarihsel kayıt
  inadequate record : yetersiz kayıt
  medical record : tıbbi kayıt
  mediocre record : vasat kayıt
  official record : resmi kayıt
  previous record : önceki kayıt
  public record : kamu arşivi
  reliable record : güvenilir kayıt
  remarkable record : olağanüstü kayıt
  satisfactory record : tatmin edici kayıt
  solid record : mükemmel performans/ kayıt
  unenviable record : nahoş kayıt
  unique record : eşsiz kayıt
  unparalleled record : eşsiz rekor
  written record : yazılı kayıt
  formal record : resmi kayıt
  enviable record : başarılı/gıpta edilen rekor
  favourite record : favori kayıt
  exceptional record : olağanüstü kayıt
  distinguished record : seçkin kayıt
  record may compare with : kayıt ... ile karşılaştırılabilir
  record may date back : kayıt bir tarihe dayanabilir
  fossil record : fosil kaydı
  archaeological record : arkeolojik kayıt
  geological record : jeolojik kayıt
  birth record : doğum kaydı
  census record : nüfus sayımı kaydı
  health record : sağlık kaydı
  tax record : vergi kaydı
  phonograph record : taş plak
  record holder : rekortmen
  Daha az gör

  Record (adj) Preposition Kullanımları

  record for : ...için rekor
  on record : kayıtta
  off the record : gizli
  in the records : kayıtlarda
  record in : ...e kaydetmek
  1 Örnek daha
  record of : ...nın kaydı,kayıtı
  Daha az gör
  record (adj)

  en yüksek

  rekor yapan, rekor kıran, en çok

  Record (adj) Collocations

  a record number of : rekor sayıda ...
  record order : yüklü sipariş

  Record ile Bağlantılı Kelimeler