Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Reject ne demek?

Reject ne demek? Reject ne anlama gelir? Reject İngilizce örnek cümle. Reject eş anlamlıları.

  reject (v)

  reddetmek

  geri çevirmek

  Reject (v) ingilizce örnek cümle

  The plan was rejected as being impractical.

  Plan, pratik olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

  It was very sensible of him to reject the bribe.

  Rüşveti reddetmesi onun için çok mantıklıydı.

  Reject (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir teklifi vs reddetmek, geri çevirmek anlamında kullanılabilir.
  refuse (v) : reddetmek
  reject (v) : reddetmek
  turn down (pv) : reddetmek, azaltmak (ses, ısı)
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek


  Reject (n) Collocations

  conference may reject : konferans reddedebilir
  congress may reject : kongre reddedebilir
  court may reject : mahkeme reddedebilir
  judge may reject : hakim reddedebilir
  parliament may reject : meclis reddedebilir
  36 Örnek daha
  tribunal may reject : mahkeme reddedebilir
  union may reject : sendika reddedebilir
  voter may reject : seçmen reddedebilir
  reject allegation : iddiayı reddetmek
  reject argument : iddiayı, tartışmayı reddetmek
  reject ban : yasağı reddetmek
  reject candidate : adayı reddetmek
  reject charge : suçlamayı reddetmek
  reject claim : iddiayı/talebi reddetmek
  reject complaint : şikayeti reddetmek
  reject constitution : anayasayı reddetmek
  reject demand : talebi reddetmek
  reject excuse : mazereti reddetmek
  reject idea : fikri reddetmek
  reject manuscript : (kitap) kopyayı reddetmek
  reject offer : teklifi reddetmek
  reject proposition : teklifi reddetmek
  reject request : talebi reddetmek
  reject resignation : istifayı reddetmek
  reject suggestion : öneriyi reddet
  reject tradition : geleneği reddetmek
  reject transplant : nakli reddetmek
  reject view : görüşü reddetmek
  reject completely : tamamen reddet
  reject deliberately : kasten reddetmek
  reject explicitly : açıkça reddetmek
  reject finally : sonunda reddetmek
  reject initially : başlangıçta reddetmek
  reject instantly : anında reddetmek
  reject overwhelmingly : kuvvetli bir şekilde reddetmek
  reject repeatedly : art arda reddetmek
  reject specifically : özellikle reddetmek
  reject ultimately : nihayet reddetmek
  reject utterly : tamamen reddetmek
  reject vigorously : şiddetle reddetmek
  be rejected for a job : işe kabul edilmemek
  Daha az gör
  reject (n)

  hatalı ürün

  defolu mal