Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Decline ne demek?

Decline ne demek? Decline ne anlama gelir? Decline İngilizce örnek cümle. Decline eş anlamlıları.

  decline (v)

  azalmak

  düşmek, alçalmak

  Decline (v) ingilizce örnek cümle

  The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.

  Enflasyon oranı arttıkça doların değeri düşmektedir.

  The number of fish in the ocean is steadily declining.

  Okyanustaki balık sayısı giderek azalmaktadır.

  Voter support for the party has declined by over 25 due to the leader's recent scandals.

  Partiye seçmen desteği, liderin son skandallarından dolayı 25'ten fazla azaldı.

  reddetmek

  geri çevirmek

  Decline (v) ingilizce örnek cümle

  I had to decline the invitation because I was ill.

  Daveti reddetmek zorunda kaldım, çünkü hastaydım.

  The minister declined to comment about the progress of the peace talks.

  Bakan barış görüşmelerinin ilerleyişi hakkında yorum yapmak istemedi.

  gerilemek

  çökmek, düşmek

  Decline (v) ingilizce örnek cümle

  His health has declined since the accident.

  Kazadan beri sağlığı geriledi.

  My grandmother's health has been declining progressively for several months.

  Büyük annemin sağlığı birkaç aydır giderek kötüleşiyor.

  Decline (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalmak anlamında kullanılabilir.
  fall (v) : düşmek, azalmak
  decrease (v) : azalmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  shrink (v) : küçülmek
  diminish (v) : azalmak
  lessen (v) : azaltmak

  Bu kelimeler; bir teklifi vs reddetmek, geri çevirmek anlamında kullanılabilir.
  refuse (v) : reddetmek
  reject (v) : reddetmek
  turn down (pv) : reddetmek, azaltmak (ses, ısı)
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek

  Bu kelimeler; daha kötü duruma giden bir şeyi anlatırken kullanılabilir.
  deteriorate (v) : kötüleşmek
  fade (v) : solmak, yavaş yavaş kaybolmak
  weaken (v) : zayıflatmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  worsen (v) : kötüleşmek

  Bu kelimeler, bir şeyin gücünün azalması anlamında kullanılabilir.
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  sink (v) : batmak
  fade (v) : solmak, yavaş yavaş kaybolmak
  weaken (v) : zayıflatmak
  abate (v) : hafiflemek
  wane (v) : solmak
  subside (v) : hafiflemek, çökmek
  ebb (v) : çekilmek, azalmak


  Decline (n) Collocations

  asset may decline : varlık düşebilir
  attendance may decline : katılım düşebilir
  catch may decline : yakalama azalabilir
  confidence may decline : güven azalabilir
  consumption may decline : tüketim düşebilir
  49 Örnek daha
  demand may decline : talep azalabilir
  density may decline : yoğunluk azalabilir
  economy may decline : ekonomi gerileyebilir
  employment may decline : istihdam azalabilir
  enrolment may decline : kayıt düşüş gösterebilir
  fortune may decline : servet düşüş gösterebilir
  income may decline : gelir düşebilir
  index may decline : endeks düşüş gösterebilir
  industry may decline : sanayi düşüş gösterebilir
  inequality may decline : eşitsizlik düşebilir
  investment may decline : yatırım düşebilir
  market may decline : piyasa düşüş gösterebilir
  morale may decline : moral düşüş gösterebilir
  number may decline : numara düşebilir
  percentage may decline : yüzde düşüş gösterebilir
  popularity may decline : popülerlik düşebilir
  population may decline : nüfus azalabilir
  productivity may decline : verimlilik düşebilir
  profit may decline : kar düşüş gösterebilir
  proportion may decline : oran azalabilir
  rate may decline : oran düşebilir
  receipt may decline : alındı düşebilir
  return may decline : kâr/getiri düşebilir
  sale may decline : satış düşüş gösterebilir
  size may decline : büyüklük düşebilir/azalabilir
  standing may decline : saygınlık/pozisyon düşebilir
  stock may decline : stok azalabilir
  strength may decline : güç azalabilir
  tourism may decline : turizm azalabilir
  trade may decline : ticaret düşüş gösterebilir
  unemployment may decline : işsizlik düşebilir
  value may decline : değer düşebilir
  yield may decline : verim düşebilir
  decline request : ricayı reddetmek
  decline considerably : önemli ölçüde düşmek
  decline dramatically : çarpıcı biçimde azalmak
  decline drastically : büyük ölçüde reddetmek
  decline fast : hızla azalmak/gerilemek
  decline gradually : yavaş yavaş azalmak
  decline politely : kibarca reddetmek
  decline quickly : hızla düşmek/azalmak
  decline rapidly : hızla azalmak
  decline respectfully : saygılı bir şekilde reddetmek
  decline sharply : keskin bir şekilde reddetmek
  decline significantly : önemli ölçüde azalmak/gerilemek
  decline slightly : biraz azalmak
  decline slowly : yavaş yavaş azalmak
  decline steadily : sürekli düşmek
  decline substantially : önemli ölçüde azalmak
  Daha az gör

  Decline (n) Preposition Kullanımları

  decline to : ...ya düşmek
  decline from : ...den düşmek/azalmak
  decline by ... percent : yüzde ... azalmak
  decline (n)

  azalma

  düşüş, iniş

  Decline (n) ingilizce örnek cümle

  Nobody anticipated such a sharp decline in interest rates.

  Hiç kimse faiz oranlarında bu kadar ani bir düşüş beklemiyordu.

  By the turn of the twentieth century, Britain's economic fortunes were in relative decline.

  Yirminci yüzyılın başında, Britanya'nın ekonomik serveti göreli düşüşteydi.

  Oil consumption is on the decline.

  Petrol tüketimi düşüşte.

  gerileme

  çöküş, bozulma, zayıflama

  Decline (n) ingilizce örnek cümle

  The government has failed to halt economic decline.

  Hükümet, ekonomik çöküşü durduramadı.

  Decline (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalma anlamında kullanılabilir.
  fall (n) : düşüş, güz
  decline (n) : azalma, gerileme
  reduction (n) : azalma
  decrease (n) : azalma
  drop (n) : damla, düşüş


  Decline (n) Collocations

  decline may begin : düşüş başlayabilir
  decline may occur : gerileme meydana gelebilir
  accelerate decline : düşüşü hızlandırmak
  arrest decline : düşüşü durdurmak
  cause decline : düşüşe neden olmak
  33 Örnek daha
  experience decline : düşüş yaşamak
  prevent decline : azalmayı önlemek
  see decline : azalma görmek
  stem decline : düşüşü durdurmak
  absolute decline : mutlak düşüş
  catastrophic decline : feci düşüş
  gradual decline : kademeli azalma/gerileme
  industrial decline : endüstriyel düşüş
  inevitable decline : kaçınılmaz düşüş
  irreversible decline : geri dönüşü olmayan düşüş
  long-term decline : uzun vadeli düşüş/gerileme
  massive decline : büyük düşüş
  mental decline : zihinsel düşüş/gerileme
  physical decline : fiziksel gerileme
  rapid decline : hızlı düşüş
  seasonal decline : mevsimsel düşüş/ azalma
  serious decline : ciddi düşüş, azalma
  severe decline : ciddi/sert düşüş
  sharp decline : ani düşüş
  slight decline : hafif düşüş
  slow decline : yavaş azalma
  steady decline : istikrarlı azalma
  steep decline : ani düşüş
  substantial decline : önemli düşüş
  sudden decline : ani düşüş
  urban decline : kentsel gerileme
  general decline : genel düşüş
  dramatic decline : çarpıcı düşüş
  economic decline : ekonomik gerileme
  age-related decline : yaşa bağlı düşüş
  continuing decline : devam eden düşüş
  go into decline : düşüşe geçmek
  lead to decline : düşüşe/azalmaya neden olmak
  Daha az gör

  Decline (n) Preposition Kullanımları

  on the decline : düşüşte
  decline of : ... düşüşü
  decline in : …da düşüş/azalma
  in decline : düşüşte