Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Decrease ne demek?

Decrease ne demek? Decrease ne anlama gelir? Decrease İngilizce örnek cümle. Decrease eş anlamlıları.

  decrease (v)

  azalmak

  azaltmak

  Decrease (v) ingilizce örnek cümle

  Inflation occurs as the value of currency decreases.

  Para biriminin değeri azaldıkça enflasyon meydana gelir.

  Decrease (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalmak anlamında kullanılabilir.
  fall (v) : düşmek, azalmak
  decrease (v) : azalmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  shrink (v) : küçülmek
  diminish (v) : azalmak
  lessen (v) : azaltmak

  Bu kelimeler; azalmak, azaltmak anlamında kullanılabilir.
  reduce (v) : azaltmak
  decrease (v) : azalmak
  lower (v) : indirmek
  bring down (pv) : yetkisine son vermek, azaltmak
  minimize (v) : en aza indirmek, küçümsemek
  fall (v) : düşmek, azalmak


  Decrease (n) Collocations

  amount may decrease : miktar azalabilir
  concentration may decrease : konsantrasyon azalabilir
  confidence may decrease : güven azalabilir
  consumption may decrease : tüketim azalabilir
  deficit may decrease : açık düşebilir
  70 Örnek daha
  density may decrease : yoğunluk azalabilir
  emission may decrease : emisyon azalabilir
  incidence may decrease : insidans/vaka azalabilir
  length may decrease : uzunluk düşebilir
  level may decrease : seviye düşebilir
  mortality may decrease : ölüm oranı azalabilir
  output may decrease : çıktı azalabilir
  percentage may decrease : yüzde azalabilir
  population may decrease : nüfus azalabilir
  productivity may decrease : verimlilik düşebilir
  proportion may decrease : oran azalabilir
  rate may decrease : oran düşebilir
  size may decrease : büyüklük azalabilir
  speed may decrease : hız azalabilir
  value may decrease : değer düşebilir
  velocity may decrease : hız düşebilir
  volume may decrease : hacim azalabilir
  width may decrease : genişlik azalabilir
  decrease amount : miktarı azal(t)mak
  decrease appetite : iştahı azal(t)mak
  decrease blood pressure : kan basıncını düşürmek
  decrease chance : şansı/olasılığı azalmak
  decrease concentration : konsantrasyonu/yoğunluğu azalmak
  decrease cost : maliyeti düşürmek
  decrease diversity : çeşitliliği azal(t)mak
  decrease dosage : dozu azaltmak
  decrease duration : süresini azaltmak
  decrease effectiveness : etkinliği/etkililiği azaltmak
  decrease efficiency : verimliliği azaltmak
  decrease force : kuvveti/gücü azalmak
  decrease frequency : sıklığı azalmak
  decrease incidence : insidansı/vakayı azaltmak
  decrease intake : alımı azaltmak
  decrease intensity : yoğunluğu azaltmak
  decrease level : seviyesi/düzeyi/miktarı azalmak
  decrease likelihood : olasılığı azaltmak
  decrease mortality : ölüm oranını azaltmak
  decrease number : miktarını azaltmak
  decrease ... percent : ...yüzde azaltmak
  decrease point : noktasına/ölçüsüne düşmek
  decrease probability : olasılığı azal(t)mak
  decrease production : üretimi/yapımı azal(t)mak
  decrease productivity : verimliliği azalmak/düşürmek
  decrease rate : oranı azalmak
  decrease recurrence : nüksü/tekrarı azaltmak
  decrease reliance : birine/bir şeye bağlılığı/güveni azal(t)mak
  decrease risk : riski azaltmak
  decrease size : büyüklüğünü/boyutunu küçültmek/azaltmak
  decrease stress : stresi azaltmak
  decrease temperature : sıcaklığı düşürmek
  decrease use : kullanımı azaltmak
  decrease voltage : voltajı azal(t)mak
  decrease volume : hacmi azaltmak/düşürmek
  decrease vulnerability : duyarlılığı azal(t)mak
  decrease width : genişliği/eni azal(t)mak
  decrease considerably : önemli ölçüde azalmak
  decrease dramatically : önemli ölçüde azalmak
  decrease drastically : büyük ölçüde azaltmak
  decrease gradually : yavaş yavaş/azar azar azaltmak
  decrease greatly : büyük ölçüde azaltmak
  decrease markedly : önemli ölçüde azaltmak
  decrease progressively : dereceli olarak/gittikçe azaltmak
  decrease rapidly : hızla azalmak
  decrease sharply : keskin bir şekilde azaltmak
  decrease significantly : önemli ölçüde azaltmak
  decrease slightly : hafifçe azalmak
  decrease slowly : yavaş yavaş azal(t)mak
  decrease somewhat : biraz azal(t)mak
  decrease steadily : sürekli olarak azal(t)mak
  decrease substantially : önemli ölçüde azal(t)mak
  Daha az gör

  Decrease (n) Preposition Kullanımları

  decrease from : ...den azalmak
  decrease to : ...-e azalmak
  decrease with : ... ile azalmak
  decrease by : ... (ile) azalmak
  decrease (n)

  azalma

  düşüş

  Decrease (n) ingilizce örnek cümle

  One reason for population decrease is immigration.

  Nüfus azalmasının bir nedeni göçtür.

  The new treatment led to a huge decrease in the number of deaths.

  Yeni tedavi, ölüm sayısında büyük bir düşüşe yol açtı.

  The gradual decrease of wind power over the years calls for attention.

  Rüzgar gücünün yıllar içinde kademeli olarak azalması dikkat gerektirmektedir.

  This year's figures show a decrease of 30% on last year.

  Bu yılki rakamlar geçen yıla göre %30'luk bir düşüş gösteriyor.

  Decrease (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalma anlamında kullanılabilir.
  fall (n) : düşüş, güz
  decline (n) : azalma, gerileme
  reduction (n) : azalma
  decrease (n) : azalma
  drop (n) : damla, düşüş


  Decrease (n) Collocations

  cause decrease : azalmaya neden olmak
  demonstrate decrease : azalma/düşüş göstermek
  display decrease : azalma/düşüş göstermek/sergilemek
  exhibit decrease : düşüş/azalma göstermek/sergilemek
  experience decrease : düşüş/azalma yaşamak/deneyimlemek
  31 Örnek daha
  have decrease : azalmaya sahip olmak
  indicate decrease : azalmayı göstermek/belirtmek
  produce decrease : azalma(ya) neden olmak/yaratmak/ile sonuçlanmak
  report decrease : azalmayı raporlamak/bildirmek
  reveal decrease : azalmayı göstermek/açığa çıkarmak
  show decrease : düşüş/azalma göstermek
  suffer decrease : azalmadan çekmek/zarar görmek
  gradual decrease : kademeli/aşamalı/azar azar düşüş/azalma/düşme
  great decrease : büyük/önemli düşüş/azalma
  large decrease : büyük düşüş/azalma
  marked decrease : göze çarpan/dikkat çekici/belirgin düşüş/azalma
  modest decrease : az azalma/düşüş
  progressive decrease : aşama aşama/artan oranlı düşüş/azalma
  rapid decrease : hızlı düşüş
  relative decrease : nispi/göreli azalma
  sharp decrease : keskin/ani düşüş
  significant decrease : önemli düşüş
  slight decrease : hafif düşüş
  small decrease : küçük/önemsiz/az azalma/düşüş
  steady decrease : devamlı düşüş/azalma
  substantial decrease : önemli düşüş/azalma
  sudden decrease : ani/aniden düşüş
  drastic decrease : şiddetli/önemli düşüş
  general decrease : genel düşüş
  dramatic decrease : çarpıcı azalma
  threefold decrease : üç misli azalma/düşüş
  tenfold decrease : on kat azalma/düşüş
  corresponding decrease : benzer azalma/düşüş
  overall decrease : genel düşüş
  lead to decrease : azalmaya sebep olmak
  result in decrease : azalmayla sonuçlanmak
  Daha az gör

  Decrease (n) Preposition Kullanımları

  decrease from … to … : ...-den ...-e azalma
  decrease of : ...-in azalması
  decrease in : …da azalma
  on the decrease : azalışta