Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Drop ne demek?

Drop ne demek? Drop ne anlama gelir? Drop İngilizce örnek cümle. Drop eş anlamlıları.

  drop (v)

  düşürmek

  düşmek

  Drop (v) ingilizce örnek cümle

  The baby began to cry when he dropped his rattle from his stroller.

  Bebek çıngırağını arabasından düşürdüğünde ağlamaya başladı.

  The US dropped a nuclear bomb on Nagasaki, Japan, killing 39,000 people instantly.

  ABD, Nagasaki, Japonya'ya nükleer bomba attı ve anında 39.000 kişiyi öldürdü.

  The police ordered the suspect to drop his gun.

  Polis, zanlıya silahını bırakmasını emretti.

  azalmak

  alçalmak

  Drop (v) ingilizce örnek cümle

  The average family income dropped by 40 during the Great Depression.

  Büyük Buhran döneminde ortalama aile geliri yüzde 40 azaldı.

  Some patients may feel cold because their body temperatures have dropped.

  Bazı hastalar vücut sıcaklıkları düştüğü için üşüyebilirler.

  Over the past years, the number of Protestants dropped to 17 percent of the population.

  Son yıllarda Protestanların sayısı nüfusun yüzde 17'sine düştü.

  bırakmak

  vazgeçmek, kadro dışı bırakmak

  Drop (v) ingilizce örnek cümle

  Mr. Suzuki persuaded his son to drop his plan to study abroad.

  Bay Suzuki, oğlunu yurt dışında eğitim planını vazgeçmesine ikna etti.

  The Emperor agreed to drop the demand for money.

  İmparator para talebinden vazgeçmeyi kabul etti.

  arabayla bırakmak

  birini araçla bir yere götürmek, götürüp bırakmak

  Drop (v) ingilizce örnek cümle

  Can you drop me at the station on your way home?

  Beni eve giderken istasyonda bırakabilir misin?

  My friend will drop us at the airport.

  Arkadaşım bizi hava alanına arabayla bırakacak.

  Drop (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeyi yapmayı bırakmak anlamında kullanılabilir.
  stop (v) : durmak, engellemek
  give up (pv) : bırakmak, pes etmek
  cease (v) : durdurmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  abandon (v) : terk etmek
  discontinue (v) : yarıda bırakmak
  quit (v) : bırakmak

  Bu kelimeler, azalmak anlamında kullanılabilir.
  fall (v) : düşmek, azalmak
  decrease (v) : azalmak
  drop (v) : düşürmek, azalmak, bırakmak, arabayla bırakmak
  decline (v) : azalmak, reddetmek, gerilemek
  shrink (v) : küçülmek
  diminish (v) : azalmak
  lessen (v) : azaltmak


  Drop (n) Collocations

  arm may drop : kol düşebilir
  attendance may drop : katılım düşebilir
  barometer may drop : barometre düşebilir
  breeze may drop : esinti kesilebilir
  count may drop : sayı düşebilir
  63 Örnek daha
  export may drop : ihracat düşebilir
  eye may drop : göz düşebilir
  face may drop : yüz düşebilir
  hand may drop : el bırakılabilir
  head may drop : kafa düşebilir
  helicopter may drop : helikopter düşebilir
  humidity may drop : nem düşebilir
  import may drop : ithalat düşebilir
  income may drop : gelir düşebilir
  index may drop : gösterge düşebilir
  jaw may drop : ağız açık kalabilir (şaşırmak)
  leaf may drop : yaprak düşebilir
  level may drop : seviye düşebilir
  mouth may drop : ağız açılabilir/esneyebilir
  number may drop : sayı azalabilir
  percentage may drop : yüzde düşebilir
  price may drop : fiyat düşebilir
  productivity may drop : verimlilik düşebilir
  profit may drop : kâr düşebilir
  rate may drop : oran düşebilir
  rating may drop : puan/derece düşebilir
  revenue may drop : kazanç düşebilir
  sale may drop : satış düşebilir
  shoulder may drop : omuz düşebilir
  standard may drop : standart düşebilir
  stock may drop : stok düşebilir
  sun may drop : güneş alçalabilir
  takings may drop : kazanç düşebilir
  tear may drop : gözyaşı damlayabilir
  temperature may drop : sıcaklık düşebilir
  turnover may drop : ciro/iş hacmi düşebilir
  usage may drop : kullanım düşebilir
  voice may drop : ses azalabilir
  weight may drop : ağırlık düşebilir
  wind may drop : rüzgar yavaşlayabilir
  yield may drop : verim düşebilir
  drop accent : aksanı bırakmak
  drop backpack : sırt çantasını bırakmak
  drop bag : çantayı boşaltmak
  drop ball : topu bırakmak
  drop bomb : bomba atmak
  drop catch : damla yakalama
  drop claim : talepten vazgeçmek
  drop a hint : bir imada bulunmak
  drop one's jaw : ağzı açık kalmak (şaşırmak)
  drop reference : referansı çıkarmak
  drop abruptly : aniden düşmek
  drop accidentally : yanlışlıkla düşürmek
  drop considerably : önemli ölçüde düşmek
  drop drastically : aşırı şekilde düşmek/azalmak
  drop finally : sonunda bırakmak
  drop instantly : anında düşmek
  drop promptly : derhal düşmek
  drop rapidly : hızla düşmek
  drop sharply : aniden düşmek
  drop significantly : önemli ölçüde düşmek
  drop slightly : biraz düşürmek
  drop steadily : durmadan düşmek
  drop substantially : önemli ölçüde düşmek
  drop suddenly : aniden düşmek
  agree to drop : bırakmayı kabul etmek
  decide to drop : bırakmaya karar vermek
  drop idea : fikirden vazgeçmek
  Daha az gör

  Drop (n) Preposition Kullanımları

  drop in : ...da düşmek
  drop by : ... oranında düşmek
  drop into : ...nın içine düşmek
  drop to : ...ya düşmek/azalmak
  drop below : ...nın altına düşmek
  1 Örnek daha
  drop on : ... üzerine atmak
  Daha az gör
  drop (n)

  damla

  Drop (n) ingilizce örnek cümle

  We have not had a single drop of rain for two weeks.

  İki haftadır tek bir damla yağmur yok.

  A drop of bleach can ruin your clothing.

  Bir damla çamaşır suyu giysilerinizi mahvedebilir.

  düşüş

  azalma, eksilme

  Drop (n) ingilizce örnek cümle

  Excessive supply leads to a drop in prices.

  Aşırı arz, fiyatlarda düşüşe yol açar.

  The drop in consumer spending reflects concern about the economy.

  Tüketici harcamalarındaki düşüş, ekonomiyle ilgili endişeleri yansıtıyor.

  The heavy storm caused a drop of 75 yield of corn crops.

  Şiddetli fırtına mısır ekinin veriminde %75'lik bir düşüşe neden oldu.

  Drop (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, azalma anlamında kullanılabilir.
  fall (n) : düşüş, güz
  decline (n) : azalma, gerileme
  reduction (n) : azalma
  decrease (n) : azalma
  drop (n) : damla, düşüş


  Drop (n) Collocations

  drop may fall : damla düşebilir
  cause drop : düşüşe sebep olmak
  experience drop : düşüş yaşamak
  massive drop : büyük düşüş
  noticeable drop : fark edilebilir düşüş
  15 Örnek daha
  precipitous drop : hızlı düşüş
  rapid drop : ani düşüş
  severe drop : ciddi/şiddetli düşüş
  sharp drop : keskin düşüş
  single drop : tek damla
  slight drop : Hafif düşüş
  steady drop : sürekli düşüş
  steep drop : ani düşüş
  substantial drop : önemli düşüş
  sudden drop : ani düşüş
  tiny drop : küçücük damla
  dramatic drop : çarpıcı düşüş
  lead to drop : düşüşe yol açmak
  rain drop : yağmur damlası
  eye drop : göz damlası
  Daha az gör

  Drop (n) Preposition Kullanımları

  drop in : ...da düşüş
  drop of : ... damlası
  a drop of : bir damla ...