Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Reduce ne demek?

Reduce ne demek? Reduce ne anlama gelir? Reduce İngilizce örnek cümle. Reduce eş anlamlıları.

  reduce (v)

  azaltmak

  kısmak, düşürmek, indirmek

  Reduce (v) ingilizce örnek cümle

  With medication, risk of heart attack is significantly reduced.

  İlaç tedavisi ile kalp krizi riski önemli ölçüde azalır.

  Reduce (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; azalmak, azaltmak anlamında kullanılabilir.
  reduce (v) : azaltmak
  decrease (v) : azalmak
  lower (v) : indirmek
  bring down (pv) : yetkisine son vermek, azaltmak
  minimize (v) : en aza indirmek, küçümsemek
  fall (v) : düşmek, azalmak


  Reduce (v) Collocations

  reduce amount : miktarı azaltmak
  reduce anxiety : kaygıyı azaltmak
  reduce availability : mevcudiyeti azaltmak
  reduce backlog : birikmiş işi azaltmak
  reduce bias : önyargıyı azaltmak
  104 Örnek daha
  reduce bill : faturayı azaltmak
  reduce blood pressure : kan basıncını düşürmek
  reduce budget : bütçe azaltmak
  reduce carbon dioxide : karbondioksiti azaltmak
  reduce chance : olasılığı azaltmak
  reduce competition : rekabeti azaltmak
  reduce concentration : yoğunluğu azaltmak
  reduce consumption : tüketimi azaltmak
  reduce cost : maliyeti düşürmek
  reduce damage : hasarı azaltmak
  reduce danger : tehlikeyi azaltmak
  reduce deficit : açığı azaltmak
  reduce demand : talebi azaltmak
  reduce dependence : bağımlılığı azaltmak
  reduce distress : sıkıntıyı azaltmak
  reduce disturbance : rahatsızlığı azaltmak
  reduce diversity : çeşitliliği azaltmak
  reduce dosage : dozu azaltmak
  reduce dose : dozu azaltmak
  reduce duration : süreyi kısaltmak
  reduce effect : etkiyi azaltmak
  reduce effectiveness : etkinliğini azaltmak
  reduce efficiency : verimliliği azaltmak
  reduce emission : salınımı azaltmak
  reduce erosion : erozyonu azaltmak
  reduce expenditure : harcamaları azaltmak
  reduce fat : yağ azaltmak
  reduce flexibility : esnekliği azaltmak
  reduce frequency : sıklığı azaltmak
  reduce gain : kazancı/kârı azalmak
  reduce gap : farkı, uçurumu azaltmak
  reduce heat : ısıyı azaltmak
  reduce humidity : nemi azaltmak
  reduce imbalance : dengesizliği azaltmak
  reduce immigration : göçü azaltmak
  reduce impact : etkiyi azaltmak
  reduce importance : önemi azaltmak
  reduce incidence : vakayı azaltmak
  reduce income : geliri azaltmak
  reduce inflammation : kızarıklığı azaltmak
  reduce inflation : enflasyonu azaltmak
  reduce influence : etkiyi azaltmak
  reduce intake : alımı azaltmak
  reduce likelihood : olasılığı azaltmak
  reduce limit : sınırı düşürmek
  reduce loss : kaybı azaltmak
  reduce motivation : motivasyonu azaltmak
  reduce need : ihtiyacı azaltmak
  reduce noise : gürültüyü azaltmak
  reduce number : sayıyı azaltmak
  reduce occurrence : oluşumu azaltmak
  reduce pain : ağrıyı, acıyı azaltmak
  reduce pollution : kirliliği azaltmak
  reduce pressure : basıncı düşürmek
  reduce problem : sorunu azaltmak
  reduce productivity : üretkenliği azaltmak
  reduce profitability : karlılığı azaltmak
  reduce quality : kaliteyi düşürmek
  reduce rate : oranı azaltmak
  reduce reliability : güvenilirliği azaltmak
  reduce reliance : güveni/bağlılığı azaltmak
  reduce representation : temsili azaltmak
  reduce revenue : geliri azaltmak
  reduce a risk : riski azaltmak
  reduce scale : boyutu azaltmak
  reduce sensitivity : duyarlılığı azaltmak
  reduce severity : şiddetini azaltmak
  reduce side effect : yan etkiyi azaltmak
  reduce size : boyutunu küçültmek
  reduce speed : hızını azaltmak
  reduce speed limit : hız limitini azaltmak
  reduce spending : harcamaları azaltmak
  reduce spread : yayılmayı azaltmak
  reduce strain : gerginliği/yükü azaltmak
  reduce stress : stresi azaltmak
  reduce supply : arzı/kaynağı azaltmak
  reduce surveillance : gözetlemeyi azaltmak
  reduce swelling : şişliği azaltmak
  reduce symptoms : belirtileri azaltmak
  reduce tax : vergiyi azaltmak
  reduce tendency : eğilimi azaltmak
  reduce threat : tehdidi azaltmak
  reduce turnover : cirosunu azaltmak
  reduce unemployment : işsizliği azaltmak
  reduce usage : kullanımı azaltmak
  reduce visibility : görünürlüğü azaltmak
  reduce volume : miktarı azaltmak
  reduce vulnerability : güvenlik açığını azaltmak
  reduce waste : israfı/atığı azaltmak
  reduce weight : kilo vermek
  reduce considerably : önemli ölçüde azaltmak
  reduce dramatically : önemli ölçüde azaltmak
  reduce drastically : büyük ölçüde azaltmak
  reduce further : daha fazla azaltmak
  reduce gradually : yavaş yavaş azaltmak
  reduce greatly : oldukça azaltmak
  reduce progressively : aşamalı olarak azaltmak
  reduce quickly : hızlıca azaltmak
  reduce sharply : keskin bir şekilde azaltmak
  reduce significantly : önemli derecede azal(t)mak
  reduce slightly : biraz azaltmak
  reduce substantially : önemli ölçüde azaltmak
  greatly reduced : büyük oranda azalmış
  significantly reduced : önemli derecede azalmış
  Daha az gör

  Reduce (v) Preposition Kullanımları

  reduce from : ...-den azaltmak
  reduce in : azaltmak
  reduce to : ...-e azaltmak
  reduce by : ... oranında azaltmak

  Reduce ile Bağlantılı Kelimeler