Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Release ne demek?

Release ne demek? Release ne anlama gelir? Release İngilizce örnek cümle. Release eş anlamlıları.

  release (v)

  serbest bırakmak

  salmak, göndermek, tahliye etmek

  Release (v) ingilizce örnek cümle

  Prisons will release convicts after they serve their sentence.

  Hapishaneler cezalarını çektikten sonra mahkumları serbest bırakacaklar.

  Biologists released some turtles into the sea.

  Biyologlar bazı kaplumbağaları denize bıraktı.

  The prisoner was released early for good conduct.

  Tutuklu iyi hal nedeniyle erken serbest bırakıldı.

  The government has refused the rebels' demand to release their leader from prison.

  Hükümet, isyancıların liderlerini hapishaneden serbest bırakma talebini reddetti.

  He was released from prison.

  Hapishaneden serbest bırakıldı.

  yaymak

  salmak, akıtmak

  Release (v) ingilizce örnek cümle

  The sun releases vast amounts of energy towards Earth.

  Güneş Dünya'ya doğru çok büyük miktarda enerji açığa çıkarır.

  piyasaya çıkarmak

  piyasaya sürmek, satışa sunmak, yayınlamak

  Release (v) ingilizce örnek cümle

  CD players were first released in the US.

  CD çalarlar ilk olarak ABD'de piyasaya sürüldü.

  Release (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; gaz, ısı, ışık vs yaymak, salmak anlamında kullanılabilir.
  emit (v) : (gaz, ısı, ışık vb.) yaymak
  give off (pv) : yaymak
  release (v) : serbest bırakmak, yaymak, piyasaya çıkarmak
  send out (pv) : yaymak, göndermek
  send off (pv) : postalamak, yaymak, oyun dışı bırakmak


  Release (n) Collocations

  gland may release : bez salabilir
  picture may release : resim satışa çıkarılabilir
  release aggression : saldırganlığı serbest bırakmak
  release balloon : balon serbest bırakmak
  release brake : frenden ayağını çekmek
  26 Örnek daha
  release capital : sermaye sağlamak
  release carbon dioxide : karbondioksit açığa çıkarmak
  release chemical : kimyasal salmak
  release energy : enerji açığa çıkarmak
  release figure : rakam açıklamak
  release film : film piyasaya çıkarmak
  release finding : bulguyu sunmak
  release gas : gaz salmak
  release hormone : hormon salgılamak
  release oxygen : oksijen salmak
  release pollutant : kirletici madde salmak
  release radioactivity : radyoaktivite yaymak
  release a report : rapor yayınlamak
  release series : diziyi yayınlamak
  release tension : deşarj olmak
  release transcript : kopyayı yaymak
  release accidentally : yanlışlıkla bırakmak
  release commercially : ticari olarak piyasaya sürmek
  release conditionally : şartlı tahliye
  release finally : sonunda bırakmak
  release suddenly : aniden serbest bırakmak
  release unconditionally : kayıtsız şartsız serbest bırakmak
  release to the public : halka sunmak, duyurmak
  be released from jail : hapisten çıkmak
  release sb on bail : birini kefaletle serbest bırakmak
  released prisoner : serbest bırakılan mahkum
  Daha az gör

  Release (n) Preposition Kullanımları

  release to : ...ya serbest bırakmak
  release into : ...ya serbest bırakmak, salmak
  release from : ...den serbest bırakmak
  release (n)

  serbest bırakma

  salıverme, tahliye, kurtulma

  salınım

  salma

  piyasaya çıkarma

  yayımlama, yayım, kullanma

  Release (n) Collocations

  announce release : yayımı duyurmak
  anticipate release : serbest bırakılmayı beklemek
  authorize release : serbest bırakmaya izin vermek
  await release : (yeni müzik vb)piyasaya çıkmasını beklemek
  demand release : tahliye talep etmek
  9 Örnek daha
  prevent release : salınımı önlemek
  secure release : sürümü güvence altına almak
  commercial release : ticari sürüm
  latest release : en son sürüm
  previous release : önceki sürüm
  subsequent release : sonraki sürüm
  unconditional release : koşulsuz salıverme
  future release : gelecekteki tahliye
  press release : basın açıklaması
  Daha az gör

  Release (n) Preposition Kullanımları

  release from : ...dan serbest bırakma/salınım
  release into : ...ya serbest bırakma, salınım

  Release ile Bağlantılı Kelimeler