Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Sense ne demek?

Sense ne demek? Sense ne anlama gelir? Sense İngilizce örnek cümle. Sense eş anlamlıları.

  sense (v)

  hissetmek

  sezmek, farkına varmak, kestirmek, anlamak, algılamak

  Sense (v) ingilizce örnek cümle

  They said nothing, but she could sense their disapproval of her suggestion.

  Hiçbir şey söylemediler, ancak önerisini onaylamadıklarını hissedebiliyordu.

  Sense (n) Collocations

  sense danger : tehlikeyi hissetmek
  sense disappointment : hayal kırıklığını hissetmek
  disbelief : inançsızlık hissetmek
  sense distress : sıkıntı hissetmek
  sense disturbance : rahatsızlık hissetmek
  4 Örnek daha
  sense hesitation : tereddüt hissetmek
  sense nervousness : gerginlik hissetmek
  sense pain : ağrı hissetmek
  sense relief : rahatlamak
  Daha az gör
  sense (n)

  duyu

  algı, his, duyum

  Sense (n) ingilizce örnek cümle

  The blind person may develop a superb sense of smell or highly sensitive hearing.

  Kör kişi mükemmel bir koku veya yüksek hassasiyetli işitme duyusu geliştirebilir.

  sağduyu

  mantık, akıl, zekâ

  anlam

  mana

  Sense (n) ingilizce örnek cümle

  The use of the term ethnic in the modern sense began in the mid-20th century.

  Etnik teriminin modern anlamda kullanımı 20. yüzyılın ortalarında başlamıştır.

  Sense (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; makul karar, tavsiye verme yetisi anlamında kullanılabilir.
  wisdom (n) : akıl
  common sense (n) : sağduyu
  sanity (n) : akıl sağlığı
  sense (n) : duyu, sağduyu, anlam


  Sense (n) Collocations

  sense may reel : akıl sersemleyebilir
  sense may swim : düşünce/karar dönebilir
  sense may tell : duyu söyleyebilir
  bring sense : anlam vermek
  convey sense : anlam ifade etmek
  40 Örnek daha
  create sense : duygu oluşturmak
  develop sense : farkındalık geliştirmek
  dull sense : hissi azaltmak
  experience sense : his/duygu yaşamak
  gain sense : farkındalık sağlamak
  have sense : mantıklı olmak
  make sense : mantıklı olmak
  provide sense : ... hissini vermek
  regain sense : duyuyu geri kazanmak
  retain sense : duygusunu koru
  acute sense : keskin duyu
  accepted sense : kabul edilen anlam
  bad sense : kötü his
  broad sense : geniş anlam
  common sense : sağduyu
  conventional sense : geleneksel anlam
  developed sense : gelişmiş duyu
  good sense : iyi duyu
  growing sense : büyüyen his
  keen sense : keskin duyu
  literal sense : gerçek anlam
  overwhelming sense : güçlü/yoğun/derin his
  profound sense : derin anlam
  real sense : gerçek anlam
  slight sense : hafif duyu
  strong sense : güçlü duygu
  technical sense : teknik anlamda
  wonderful sense : harika his
  general sense : genel anlam
  economic sense : ekonomik anlam
  heightened sense : yüksek duyu
  specific sense : özel anlam
  make sense of sth : bir şeyi anlamlandırmak
  in the strict sense of the word : kelimenin tam anlamıyla
  a sense of balance : denge algısı / duyusu
  a sense of self : benlik algısı
  sense of humour : mizah anlayışı
  sense of taste : tat alma duyusu
  sense of smell : koku alma duyusu
  sense of touch : dokunma duyusu
  Daha az gör

  Sense (n) Preposition Kullanımları

  through the senses : duyular yoluyla
  sense of : … duyusu, anlayışı
  in a sense : bir bakıma/bir anlamda
  in ... sense : ... anlamda/manada

  Sense ile Bağlantılı Kelimeler