Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Study ne demek?

Study ne demek? Study ne anlama gelir? Study İngilizce örnek cümle. Study eş anlamlıları.

  study (v)

  çalışmak (ders)

  okumak, öğrenmek

  Study (v) ingilizce örnek cümle

  I studied acting in university.

  Üniversitede oyunculuk eğitimi aldım.

  incelemek

  irdelemek, araştırmak

  Study (n) Collocations

  eye may study : göz araştırabilir
  researcher may study : araştırmacı araştırabilir
  scientist may study : bilim insanı araştırabilir
  study ballet : bale çalışmak
  study anatomy : anatomi çalışmak
  63 Örnek daha
  study aspect : ... yönünü incelemek
  study behaviour : davranış çalışmak
  study Bible : İncil çalışmak
  study book : kitabı çalışmak
  study cause : nedenleri araştırmak
  study collection : koleksiyonu araştırmak
  study composition : kompozisyon çalışmak
  study craft : zanaat çalışmak
  study data : verileri araştırmak
  study detail : detayları araştırmak
  study document : belgeleri çalışmak
  study ecology : ekoloji çalışmak
  study effect : etkisini araştırmak
  study effectiveness : etkinliği araştırmak
  study evidence : kanıtları araştırmak
  study feasibility : geçerliliği araştırmak
  study galaxy : galaksiyi araştırmak
  study impact : etkiyi araştırmak
  study implication : sonucu araştırmak
  study influence : etkiyi araştırmak
  study judo : judo çalışmak
  study karate : karate çalışmak
  study language : dili araştırmak
  study literature : edebiyat çalışmak
  study manual : kılavuzu okumak
  study map : haritaya çalışmak
  study menu : menüyü okumak
  study module : modülü araştırmak
  study movement : hareketi çalışmak
  study painting : resim çalışmak
  study phenomenon : olgu üzerinde çalışmak
  study possibility : olasılığı araştırmak
  study problem : problemi araştırmak
  study profile : grafiği araştırmak
  study property : araziyi araştırmak
  study record : kaydı araştırmak
  study reflection : etkisini araştırmak
  study region : bölgeyi araştırmak
  study relationship : ilişkiyi araştırmak
  study religion : dini incelemek
  study remains : kalıntıları araştırmak
  study sample : çalışma örneği
  study scripture : kutsal kitabı incelemek/okumak
  study subject : konuyu araştırmak
  study syllabus : müfredatı çalışmak
  study text : metni çalışmak
  study theatre : tiyatro bölümü okumak
  study videotape : video kaydı araştırmak
  study workings : çalışmaları incelemek
  study abroad : yurt dışında okumak
  study carefully : dikkatli çalışmak
  study closely : yakından çalışmak
  study extensively : kapsamlı olarak çalışmak
  study fully : tamamen çalışmak
  study hard : çok (ders) çalışmak
  study intensively : yoğun olarak çalışmak
  study intently : dikkatle çalışmak
  study systematically : sistemli olarak çalışmak
  study thoroughly : iyice çalış
  study thoughtfully : dikkatlice çalışmak
  study widely : iyice/kapsamlı bir şekilde incelemek/ çalışmak
  study formation : oluşumunu incelemek
  study lesson : ders çalışmak
  Daha az gör

  Study (n) Preposition Kullanımları

  study at : ...da okumak, öğrenim görmek
  study for : ... için (ders) çalışmak
  study with : ..ile çalışmak
  study (n)

  çalışma

  okuma, öğrenim

  Study (n) ingilizce örnek cümle

  The study of mummies raises many moral questions.

  Mumya çalışmaları birçok ahlaki soruyu gündeme getirmektedir.

  araştırma

  inceleme

  Study (n) ingilizce örnek cümle

  Some studies have shown that cinnamon may help lower blood sugar.

  Bazı araştırmalar tarçının kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

  The study shows the close relation between poverty and ill health.

  Araştırma, yoksulluk ve hastalık arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir.

  Study (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, araştırma anlamında kullanılabilir.
  research (n) : araştırma
  study (n) : çalışma, araştırma
  inquiry (n) : sorgu, soruşturma
  analysis (n) : analiz
  investigation (n) : araştırma


  Study (n) Collocations

  study may compare : çalışma karşılaştırılabilir
  study may concern : çalışma ilgili olabilir
  study may conclude : çalışma sonuca varabilir
  study may confirm : çalışma doğrulayabilir
  study may cover : çalışma kapsayabilir
  62 Örnek daha
  study may demonstrate : çalışma gösterebilir
  study may document : çalışma belgeleyebilir
  study may examine : çalışma inceleyebilir
  study may explore : çalışma inceleyebilir
  study may find : çalışma bulabilir
  study may highlight : çalışma vurgulayabilir
  study may identify : çalışma belirleyebilir
  study may indicate : çalışma gösterebilir
  study may investigate : çalışma inceleyebilir
  study may prove : çalışma kanıtlayabilir
  study may provide : çalışma sağlayabilir
  study may report : çalışma bildirebilir
  study may reveal : çalışma açığa çıkarabilir
  study may say : çalışma diyebilir
  study may show : çalışma gösterebilir
  study may suggest : çalışma gösterebilir
  study may support : çalışma destekleyebilir
  study may warn : çalışma uyarabilir
  begin study : çalışmaya başlamak
  complete study : çalışmayı tamamlamak
  conduct study : araştırma yapmak
  make study : çalışma yapmak
  publish study : çalışma/araştırma yayınlamak
  pursue study : araştırma peşinde olmak
  resume study : çalışmaya/araştırmaya devam etmek
  undertake study : araştırma/çalışma yürütmek
  academic study : akademik çalışma
  anthropological study : antropolojik çalışma
  close study : yakın çalışma
  comparative study : karşılaştırmalı çalışma
  comprehensive study : kapsamlı çalışma
  cultural study : kültürel çalışma
  current study : güncel araştırma
  detailed study : ayrıntılı araştırma
  historical study : tarihsel çalışma
  intensive study : yoğun çalışma
  longitudinal study : uzun süreli çalışma
  new study : yeni çalışma
  pilot study : pilot çalışma
  previous study : önceki çalışma
  recent study : son zamanda yapılmış araştırma
  scientific study : bilimsel çalışma
  systematic study : sistematik çalışma
  theoretical study : teorik çalışma
  future study : gelecek çalışma
  empirical study : deneysel çalışma
  experimental study : deneysel çalışma
  full-time study : tam zamanlı çalışma
  further study : ileri tetkik
  earlier study : eski çalışma
  classic study : klasik çalışma
  early study : eski çalışma
  perform study : çalışma gerçekleştirmek
  qualitative study : nitel çalışma
  quantitative study : nicel çalışma
  review study : çalışmayı gözden geçirmek
  seminal study : çığır açıcı çalışma
  carry out study : çalışma/araştırma yapmak
  participate in study : çalışmaya katılmak
  study may deal with : araştırma ... ile ilgili olabilir
  study may focus on : çalışma ... üzerinde odaklanabilir
  field of study : çalışma alanı
  Daha az gör

  Study (n) Preposition Kullanımları

  study on : ... hakkında çalışma, araştırma
  according to a study : bir çalışmaya göre
  study into : ...ya yönelik çalışma/araştırma