Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Support ne demek?

Support ne demek? Support ne anlama gelir? Support İngilizce örnek cümle. Support eş anlamlıları.

  support (v)

  desteklemek

  destek olmak, tarafında olmak

  Support (v) ingilizce örnek cümle

  My father supports me financially.

  Babam beni maddi olarak destekliyor.

  All member states of the European Union support joining the euro.

  Avrupa Birliği'nin tüm üye ülkeleri avroya katılmayı destekliyor.

  Support (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, yardım etmek anlamında kullanılabilir.
  help (v) : yardım etmek
  aid (v) : yardım etmek
  assist (v) : yardım etmek
  support (v) : desteklemek
  facilitate (v) : kolaylaştırmak
  ease (v) : hafifletmek


  Support (n) Collocations

  argument may support : iddia destekleyebilir
  beam may support : direk destekleyebilir
  brace may support : pantolon askısı tutabilir/destekleyebilir
  column may support : sütun destekleyebilir
  conference may support : konferans destekleyebilir
  72 Örnek daha
  data may support : veri destekleyebilir
  evidence may support : kanıt destekleyebilir
  experiment may support : deney destekleyebilir
  finding may support : bulgu destekleyebilir
  habitat may support : yaşama ortamı destekleyebilir
  institute may support : kurum destekleyebilir
  ministry may support : bakanlık destekleyebilir
  party may support : parti destekleyebilir
  petition may support : dilekçe destekleyebilir
  pillar may support : sütun destekleyebilir
  report may support : rapor destekleyebilir
  research may support : araştırma destekleyebilir
  resolution may support : teklif destekleyebilir
  result may support : sonuç destekleyebilir
  sponsor may support : finansör destekleyebilir
  study may support : çalışma destekleyebilir
  union may support : sendika destekleyebilir
  volunteer may support : gönüllü destekleyebilir
  voter may support : seçmen destekleyebilir
  support argument : destek iddia
  support back : sırtı desteklemek
  support ban : yasağı desteklemek
  support belief : inancı desteklemek/doğrulamak
  support campaign : kampanyaya destek olmak
  support candidate : destek adayı
  support charity : yardım derneğini desteklemek
  support claim : iddiayı desteklemek
  support conclusion : sonucu desteklemek
  support decision : kararı desteklemek
  support development : gelişmeyi desteklemek
  support economy : ekonomiyi desteklemek
  support effort : çabayı/ girişimi desteklemek
  support establishment : kuruluşu desteklemek
  support family : aileyi geçindirmek
  support finding : bulguyu desteklemek
  support government : hükümeti desteklemek
  support hypothesis : hipotezi desteklemek
  support idea : fikri destelemek
  support industry : endüstriyi desteklemek
  support lifestyle : yaşam tarzını desteklemek
  support movement : hareketi desteklemek
  support need : ihtiyacı desteklemek
  support notion : bir fikri desteklemek
  support point of view : bakış açısını desteklemek
  support program : destek programı
  support proposition : teklifi desteklemek
  support rebel : isyanı desteklemek
  support rebellion : isyanı desteklemek
  support research : araştırmayı desteklemek
  support suggestion : destek önerisi
  support system : destek sistemi
  support theory : kuramı desteklemek
  support thesis : tezi desteklemek
  support troops : birliği desteklemek
  support view : görüşü desteklemek
  support weight : ağırlığı taşımak
  support ably : ustalıkla desteklemek
  support actively : etkin bir şekilde desteklemek
  support adequately : yeterince desteklemek
  support enthusiastically : coşkuyla desteklemek
  support financially : maddi olarak desteklemek
  support fully : tamamen desteklemek
  support generally : genel olarak desteklemek
  support generously : cömertçe desteklemek
  support loyally : sadakatle destek vermek
  support overwhelmingly : kuvvetli bir şekilde desteklemek
  support partially : kısmen destek olmak
  support publicly : alenen desteklemek
  support strongly : fazlasıyla desteklemek
  support vigorously : güçlü bir şekilde desteklemek
  support whole-heartedly : gönülden desteklemek
  support life : yaşam barındırmak
  Daha az gör

  Support (n) Preposition Kullanımları

  support through : ... yoluyla destek vermek
  support in : ...konuda desteklemek
  support (n)

  destek

  yardım, katkı

  Support (n) ingilizce örnek cümle

  They decided to cease financial support.

  Mali desteği durdurmaya karar verdiler.

  Support (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; yardım, destek anlamında kullanılabilir.
  help (n) : yardım
  aid (n) : yardım
  assistance (n) : yardım
  support (n) : destek
  backup (n) : destek, (bilgisayarda) yedekleme, yedek


  Support (n) Collocations

  support may fall : destek azalabilir
  support may grow : destek artabilir
  support may rise : destek artabilir
  acknowledge support : desteği kabul etmek
  announce support : desteğini duyurmak
  67 Örnek daha
  appreciate support : desteği kabul etmek
  attract support : destek çekmek
  bolster support : desteği güçlendirmek
  broaden support : desteği/teşviği artırmak
  build support : destek bulmak
  claim support : destek/yardım talep etmek
  cut support : desteği azaltmak
  deserve support : desteği hak etmek
  find support : destek bulmak
  gain support : destek almak
  get support : destek almak
  give support : destek vermek
  have support : destek almak
  need support : desteğe ihtiyaç duymak
  offer support : destek sunmak
  provide support : destek sağlamak
  reaffirm support : desteği teyit etmek
  receive support : destek almak
  secure support : desteği güvence altına almak
  seek support : destek aramak
  weaken support : desteği/yardımı/teşviği azaltmak
  win support : destek kazanmak
  additional support : ilave destek
  administrative support : idari destek
  broad support : kapsamlı destek
  considerable support : önemli destek
  good support : iyi destek
  great support : büyük destek
  growing support : artan/büyüyen destek
  international support : uluslararası destek
  long-term support : uzun süreli destek
  loyal support : sadık destek
  main support : ana destek
  massive support : büyük destek
  military support : askeri destek
  mutual support : karşılıklı destek
  ongoing support : devam eden destek
  overwhelming support : büyük destek
  political support : siyasi destek
  public support : halkın desteği
  social support : sosyal destek
  solid support : güvenilir destek/ yardım
  strong support : güçlü destek
  sufficient support : yeterli destek
  technical support : teknik destek
  unanimous support : oybirliği ile destek
  unconditional support : koşulsuz destek
  whole-hearted support : gönülden destek
  wide support : yaygın destek
  widespread support : yaygın destek
  general support : genel destek
  economic support : ekonomik destek
  generous support : cömert destek
  electoral support : seçim desteği
  emotional support : manevi destek
  financial support : finansal destek
  enthusiastic support : coşkulu destek
  continuing support : devam eden destek
  empirical support : deneysel destek
  institutional support : kurumsal destek
  professional support : profesyonel destek
  income support : gelir desteği
  open support : açık destek
  life support : yaşam desteği
  back support : sırt desteği
  support vessel : destek gemisi
  support teacher : vekil öğretmen
  Daha az gör

  Support (n) Preposition Kullanımları

  with support : destek ile
  without support : desteksiz
  support against : ... karşı destek vermek
  support among : ... arasında destek vermek
  support between : ... arasında destek vermek
  3 Örnek daha
  support from : ...dan destek
  support for : ... için destek
  in support of : ...nın yararına, ...yı doğrulayan
  Daha az gör

  Support ile Bağlantılı Kelimeler