Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Task ne demek?

Task ne demek? Task ne anlama gelir? Task İngilizce örnek cümle. Task eş anlamlıları.

  task (v)

  görevlendirmek

  çalıştırmak, iş vermek
  task (n)

  görev

  iş, vazife

  Task (n) ingilizce örnek cümle

  It was not an impossible task, but they failed nonetheless.

  Bu imkansız bir görev değildi, ama yine de başarısız oldular.

  Task (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birinin yapmak zorunda olduğu işleri görevleri ifade ederken kullanılabilir.
  task (n) : görev
  work (n) : iş, çalışma
  mission (n) : görev
  job (n) : iş
  chore (n) : gündelik önemsiz işler
  housework (n) : ev işi


  Task (n) Collocations

  task may confront : görevle karşı karşıya olunabilir
  task may face : görevle karşılaşılabilir
  task may involve : görev içerebilir
  task may require : görev gerektirebilir
  accomplish task : görevi başarmak
  90 Örnek daha
  allocate task : görev vermek
  approach task : görevi ele almak
  assign task : görev vermek
  begin task : göreve başlamak
  complete task : görevi tamamlamak
  delegate task : görev vermek
  do task : görev yapmak
  face task : görevle karşı karşıya kalmak
  fail task : görevde başarısız olmak
  finish task : görevi bitirmek
  give sb task : birine bir görev vermek
  handle task : görevi ele almak
  have task : görevi olmak
  perform task : görevi yerine getirmek
  set sb task : birine görev vermek
  start task : görevi başlatmak
  tackle task : görev yapmak
  undertake a task : görev üstlenmek
  daily task : günlük görev
  administrative task : idari görev
  arduous task : zor görev
  awesome task : korku veren görev
  central task : önemli görev
  challenging task : zorlu görev
  complex task : karmaşık görev
  complicated task : karmaşık görev
  critical task : önemli görev
  crucial task : önemli/hayati görev
  dangerous task : tehlikeli görev
  daunting task : göz korkutucu iş
  day-to-day task : günlük görev
  delicate task : hassas görev
  demanding task : zorlayıcı görev
  difficult task : zor görev
  great task : önemli görev
  grim task : kötü görev
  hard task : zor görev
  hazardous task : tehlikeli görev
  herculean task : üstün/çok büyük görev
  hopeless task : umutsuz görev
  huge task : büyük görev
  immediate task : acil görev
  important task : önemli görev
  impossible task : imkânsız görev
  key task : temel görev
  laborious task : zahmetli görev
  main task : ana görev
  major task : ana/büyük görev
  mammoth task : dev gibi görevi
  manual task : elle yapılan iş
  massive task : büyük görev
  menial task : sıradan/sıkıcı görev
  monumental task : çok büyük görev
  mundane task : sıradan görev
  onerous task : zahmetli/zor görev
  pleasant task : hoş görev
  primary task : temel görev
  principal task : asıl görev
  repetitive task : tekrarlayan görev
  routine task : rutin görev
  self-appointed task : kendi kendini tayin eden görev
  simple task : basit görev
  small task : küçük görev
  stiff task : zor görev
  tedious task : sıkıcı görev
  thankless task : nankör iş
  time-consuming task : zaman alıcı görev
  tough task : Zor görev
  tricky task : hileli iş
  trivial task : önemsiz görev
  unenviable task : uygulanamaz görev
  unpleasant task : nahoş görev
  urgent task : Acil görev
  vital task : hayati görev
  easy task : kolay görev
  domestic task : ev işi
  enormous task : büyük görev
  everyday task : günlük görev
  essential task : öncelikli vazife
  formidable task : zorlu görev
  fundamental task : temel görev
  basic task : temel görev
  household task : ev işleri
  uphill task : çetin görev
  carry out task : görevi yerine getirmek
  cope with task : görevle başa çıkmak
  entrust with task : görev vermek
  get on with task : görevi/işi yapmak/gerçekleştirmek
  task may fall to : görev düşebilir
  succeed in a task : bir görevde başarılı olmak
  Daha az gör

  Task (n) Preposition Kullanımları

  task for : ...için görev