Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Work ne demek?

Work ne demek? Work ne anlama gelir? Work İngilizce örnek cümle. Work eş anlamlıları.

  work (v)

  çalışmak

  çalıştırmak, işlemek, uğraşmak

  Work (v) ingilizce örnek cümle

  Many people brought back to Rome to work as servants or on farms.

  Birçok insan hizmetçi olarak veya çiftliklerde çalışmak üzere Roma'ya geri getirildi.

  We work to get money.

  Para kazanmak için çalışıyoruz.

  Working under pressure to meet a deadline had a motivating effect.

  İşi zamanında bitirmek için baskı altında çalışmanın motive edici bir etkisi vardı.

  işe yaramak

  işlemek, çalışmak, yürümek

  Work (v) ingilizce örnek cümle

  The new treatment for influenza doesn't appear to work.

  Grip için yeni tedavi işe yaramıyor gibi görünüyor.

  Work (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir makinenin, sistemin çalışması anlamında kullanılabilir.
  work (v) : çalışmak, işe yaramak
  function (v) : çalışmak
  operate (v) : işletmek, ameliyat yapmak
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak


  Work (n) Collocations

  anaesthetic may work : anestezi işe yarayabilir
  approach may work : yaklaşım ileyebilir
  artist may work : sanatçı başarılı olabilir
  brain may work : beyin çalışabilir
  brake may work : fren çalışabilir
  83 Örnek daha
  computer may work : bilgisayar çalışabilir
  cure may work : tedavi işe yarayabilir
  device may work : cihaz çalışabilir
  diplomacy may work : diplomasi iyi sonuç verebilir
  effort may work : girişim başarılı olabilir
  employee may work : çalışan çalışabilir
  equipment may work : ekipman işe yarayabilir
  evolution may work : evrim işleyebilir
  experiment may work : deney başarılı olabilir
  flash may work : (flaş) ışık çalışabilir
  heating may work : ısıtma çalışabilir
  idea may work : fikir işe yarayabilir
  imagination may work : hayal gücü işe yarayabilir
  immigrant may work : göçmen çalışabilir
  labourer may work : işçi çalışabilir
  link may work : bağlantı çalışabilir
  lung may work : akciğer çalışabilir
  machine may work : makine çalışabilir
  magic may work : sihir işe yarayabilir
  mechanism may work : mekanizma çalışabilir
  metaphor may work : mecaz işe yarayabilir
  method may work : yöntem işe yarayabilir
  mind may work : zihin çalışabilir
  motor may work : motor çalışabilir
  muscle may work : kas çalışabilir
  plan may work : plan işe yarayabilir
  ploy may work : taktik işe yarayabilir
  printer may work : yazıcı çalışabilir
  process may work : süreç işleyebilir
  relationship may work : ilişki düzelebilir
  remedy may work : çare işe yarayabilir
  scheme may work : plan işe yarayabilir
  scientist may work : bilim insanı çalışabilir
  sculptor may work : heykeltıraş çalışabilir
  servant may work : hizmetçi işe yarayabilir
  staff may work : personel çalışabilir
  strategy may work : strateji işe yarayabilir
  system may work : sistem çalışabilir
  tactic may work : taktik işe yarayabilir
  technique may work : teknik işe yarayabilir
  thing may work : şey çalışabilir
  tractor may work : traktör çalışabilir
  traffic light may work : trafik ışığı çalışabilir
  trainee may work : stajyer çalışabilir
  trick may work : hile işe yarayabilir
  volunteer may work : gönüllü çalışabilir
  watch may work : saat çalışabilir
  worker may work : işçi çalışabilir
  work field : sahada çalışmak
  work a job : bir iş yapmak
  work overtime : fazla mesai yapmak
  work shift : vardiyalı çalışmak
  work actively : etkin bir şekilde çalışmak
  work brilliantly : zekice çalışmak
  work busily : yoğun bir şekilde çalışmak
  work collaboratively : birlikte (iş birliği içinde) çalışmak
  work correctly : doğru çalışmak
  work diligently : gayretle çalışmak
  work directly : doğrudan çalışmak
  work effectively : verimli/etkin çalışmak
  work efficiently : verimli bir şekilde çalışmak
  work fine : iyi çalışmak
  work full-time : tam zamanlı çalış
  work hard : çok çalışmak
  work harmoniously : uyumlu çalışmak
  work illegally : yasa dışı olarak çalışmak
  work independently : bağımsız olarak çalışmamak
  work part-time : yarı zamanlı çalışmak
  work perfectly : mükemmel çalışmak
  work primarily : öncelikli olarak çalışmak
  work properly : düzgün çalışmak
  work quickly : hızlıca çalışmak
  work slowly : yavaş çalışmak
  work steadily : sürekli çalışmak
  work well : iyi bir şekilde işlemek, işe yaramak
  work wonderfully : harika çalış
  working accident : iş kazası
  work jointly : müşterek çalışmak
  work as a teacher : öğretmen olarak çalışmak
  work badly : çok çalışmak
  work together : birlikte çalışmak
  work against the clock : zamana karşı çalışmak/yarışmak
  work reliably : güvenilir bir şekilde çalışmak
  Daha az gör

  Work (n) Preposition Kullanımları

  work towards : ...ya yönelik çalışmak
  work as : ... olarak çalışmak
  work at : ...da çalışmak
  work with : ... ile çalışmak
  work on : ... üzerinde çalışmak
  1 Örnek daha
  work for : … için çalışmak
  Daha az gör
  work (n)

  iş yeri, meslek

  çalışma

  eser, ürün, uğraş

  Work (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, birinin yapmak zorunda olduğu işleri görevleri ifade ederken kullanılabilir.
  task (n) : görev
  work (n) : iş, çalışma
  mission (n) : görev
  job (n) : iş
  chore (n) : gündelik önemsiz işler
  housework (n) : ev işi


  Work (n) Collocations

  work may appear : iş görülebilir
  work may begin : iş başlayabilir
  work may come : iş gelebilir
  work may continue : iş devam edebilir
  work may cost : iş mal olabilir
  131 Örnek daha
  work may depict : eser gösterebilir
  work may describe : iş/eser açıklayabilir
  work may finish : iş bitebilir
  work may go : iş gidebilir
  work may include : iş içerebilir
  work may involve : iş içerebilir
  work may open : iş açabilir
  work may represent : eser temsil edebilir
  work may start : iş başlayabilir
  work may wait : iş bekleyebilir
  acclaim work : çalışmayı beğenmek
  allocate work : iş vermek
  announce work : onarımı ilan etmek
  appreciate work : işi takdir etmek
  begin work : işe başlamak
  check work : işi/eseri incelemek/gözden geçirmek
  cheer work : neşelendirmek
  choreograph work : (sanat) çalışmayı/eseri paylaşmak/iletmek
  compose work : eser bestelemek/yazmak
  create work : eser üretmek
  direct work : çalışmayı yönlendirmek
  do work : iş yapmak
  enjoy work : Işten zevk almak
  feature work : çalışma/kitap vb yayınlamak
  find work : iş bulmak
  finish work : işi bitirmek
  have work : işi olmak
  make work : iş yapmak
  perform work : iş yapmak
  produce work : iş üretmek
  publish work : eseri/çalışmayı yayımlamak
  require work : çalışma gerektirmek
  resume work : çalışmaya devam etmek
  start work : işe başlamak
  stop work : paydos etmek
  submit work : iş göndermek
  translate work : tercüme işi
  undertake work : çalışmayı üstlenmek
  write work : eser yazmak
  daily work : günlük iş
  abstract work : soyut eser
  academic work : akademik çalışma
  administrative work : idari iş
  agricultural work : tarım işi
  arduous work : zorlu iş
  backbreaking work : yıpratıcı/ağır iş
  casual work : gündelik iş
  challenging work : zorlu iş
  classic work : klasik iş/eser
  commercial work : ticari iş
  complicated work : karmaşık iş
  creative work : yaratıcı çalışma
  dangerous work : tehlikeli iş
  demanding work : zahmetli çalışma/iş
  difficult work : zor iş
  good work : iyi iş
  great work : büyük eser, çalışma
  groundbreaking work : çığır açan iş/ çalışma
  hard work : sıkı çalışma
  imaginative work : yaratıcı çalışma
  important work : önemli iş
  innovative work : yenilikçi çalışma
  intellectual work : fikir eseri
  intensive work : yoğun çalışma
  joint work : ortak çalışma
  labour-intensive : yoğun emek gerektiren çalışma
  latest work : son iş
  literary work : edebi eser
  major work : asıl iş; büyük eser
  manual work : el işi
  original work : asıl eser
  physical work : fiziksel iş/çalışma
  pioneering work : öncülük eden çalışma
  previous work : önceki çalışma
  professional work : profesyonel çalışma
  purposeful work : ehemmiyetli/ bir amaca yönelik çalışma
  regular work : düzenli iş
  rewarding work : ödüllü iş
  routine work : her zamanki iş
  scholarly work : bilimsel eser/çalışma
  scientific work : bilimsel çalışma
  seminal work : çığır açıcı eser/çalışma
  skilled work : beceri isteyen iş
  sloppy work : baştan savma/özensiz iş
  social work : sosyal hizmet
  steady work : düzenli çalışma
  tedious work : sıkıcı iş
  temporary work : geçici iş
  theoretical work : teorik çalışma/eser
  tough work : zor iş
  unfinished work : bitmemiş iş
  valuable work : değerli iş
  voluntary work : gönüllü çalışma
  well-known work : meşhur eser
  written work : yazılı çalışma
  early work : ilk çalışma
  finished work : bitmiş iş/çalışma
  empirical work : deneysel çalışma
  excellent work : mükemmel eser
  fascinating work : büyüleyici çalışma
  experimental work : deneme çalışması
  published work : yayımlanmış eser
  badly paid work : düşük ücretli iş
  well-paid work : yüksek ücretli iş
  full-time work : tam zamanlı iş
  work may close down : işi, işletmeyi kapamak
  close down work : işi, işletmeyi kapamak
  give up work : işi bırakmak
  earlier work : daha önceki çalışma
  later work : sonraki eser/çalışma
  subsequent work : sonraki iş/eser
  carry out work : iş yapmak
  go to work : işe gitmek
  look for work : iş aramak
  return to work : işe geri dönmek
  set about work : işe girişmek
  work may consist of : iş ...dan oluşabilir
  blood work : kan tahlili
  work space : iş alanı, iş yeri
  stage work : sahne eseri
  work accident : iş kazası
  occupational-work accident : iş kazası
  accident at work : iş kazası
  work-related accident : iş kazası
  start work as : işe ... olarak başlamak
  jog to work : işe yürüyerek gitmek
  rescue work : kurtarma çalışması
  work environment : çalışma ortamı
  work of art : sanat eseri
  work ethic : iş ahlakı
  work-life balance : iş yaşam dengesi
  Daha az gör

  Work (n) Preposition Kullanımları

  work with : ... ile çalışma
  work on : ...üzerinde çalışma
  out of work : işsiz, boşta
  at work : işte, iş yerinde
  work by : ...erek çalışmak