Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Unacceptable ne demek?

Unacceptable ne demek? Unacceptable ne anlama gelir? Unacceptable İngilizce örnek cümle. Unacceptable eş anlamlıları.

  unacceptable (adj)

  kabul edilemez

  çekilmez, tasvip edilemez

  Unacceptable (adj) ingilizce örnek cümle

  Terrorism is totally unacceptable in a civilised world.

  Terörizm uygar bir dünyada tamamen kabul edilemez.

  Noise from the factory has reached an unacceptable level.

  Fabrikadan gelen gürültü kabul edilemez bir düzeye ulaştı.

  Unacceptable (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; kabul edilemez, katlanılmaz anlamında kullanılabilir.
  unacceptable (adj) : kabul edilemez
  unbearable (adj) : dayanılmaz
  intolerable (adj) : tahammül edilemez
  unreasonable (adj) : makul olmayan


  Unacceptable (adj) Collocations

  absolutely unacceptable : kesinlikle kabul edilemez
  clearly unacceptable : net bir şekilde kabul edilemez
  completely unacceptable : tamamen kabul edilemez
  morally unacceptable : ahlaki olarak kabul edilemez
  politically unacceptable : politik olarak kabul edilemez
  22 Örnek daha
  quite unacceptable : oldukça kabul edilemez
  simply unacceptable : gerçekten kabul edilemez
  socially unacceptable : sosyal açıdan kabul edilemez
  totally unacceptable : tamamen kabul edilemez
  utterly unacceptable : tamamen kabul edilemez
  wholly unacceptable : tamamen kabul edilemez
  entirely unacceptable : tamamen kabul edilemez
  just unacceptable : kabul edilemez işte
  unacceptable behaviour : kabul edilemez davranış
  unacceptable degree : kabul edilemez derece
  unacceptable face : kabul edilemez taraf/yön
  unacceptable level : kabul edilemez seviye
  unacceptable risk : kabul edilemez risk
  consider sth unacceptable : bir şeyi kabul edilemez olarak görmek
  deem sth unacceptable : bir şeyi kabul edilemez görmek
  find sth unacceptable : bir şeyi kabul edilemez bulmak
  make sth unacceptable : bir şeyi kabul edilemez kılmak
  regard sth as unacceptable : bir şeyi kabul edilemez görmek
  remain unacceptable : kabul edilemez kalmak
  see sth as unacceptable : bir şeyi kabul edilemez olarak görmek
  seem unacceptable : kabul edilemez görünmek
  unacceptable face of sth : bir şeyin kabul edilemez tarafı/yönü
  Daha az gör

  Unacceptable (adj) Preposition Kullanımları

  unacceptable to : ... için kabul edilemez