Yükleniyor...
Will [Modal verb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Will (Mv) ne demek?

Will (Mv) ne demek? Will ne anlama gelir? Will İngilizce örnek cümle. Will eş anlamlıları.

  will (v)

  dilemek

  istekte bulunmak, amaçlamak
  will (n)

  irade

  vasiyet

  istek, dilek

  Will (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; istek, rica anlamında kullanılabilir.
  request (n) : rica
  wish (n) : dilek
  will (n) : irade, vasiyet


  Will (mv) Collocations

  administer a will : bir vasiyeti yerine getirmek
  alter will : vasiyeti değiştirmek
  break will : vasiyeti ihlal etmek
  challenge will : vasiyetnameye itiraz etmek
  change will : vasiyet değiştirmek
  13 Örnek daha
  execute a will : bir vasiyeti yerine getirmek
  exert will : vasiyet vermek
  have will : olacak
  impose will : isteğini zorla kabul ettirmek
  leave will : vasiyet bırakmak
  make will : vasiyet hazırlamak
  overturn will : vasiyeti bozmak
  regain will : isteği geri kazanmak
  sign will : vasiyetname imzalamak
  indomitable will : yılmayan irade
  valid will : geçerli vasiyet
  free will : özgür irade
  go against will : iradeye gitmek
  Daha az gör

  Will (mv) Preposition Kullanımları

  against sb's will : zorla, istememesine rağmen
  at will : istediği zaman, istediğinde

  ...ecek, ...acak

  Will ile Bağlantılı Kelimeler