Yükleniyor...
Request [Noun] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Request (N) ne demek?

Request (N) ne demek? Request ne anlama gelir? Request İngilizce örnek cümle. Request eş anlamlıları.

  request (v)

  rica etmek

  istemek, talep etmek

  Request (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birinin size bir şey vermesini veya sizin için bir şey yapmasını istemek, rica etmek anlamında kullanılabilir.
  ask (v) : sormak, istemek
  seek (v) : aramak, ...yapmaya çalışmak
  request (v) : rica etmek
  call for (pv) : gerektirmek, birini gidip almak
  appeal (v) : cezbetmek, talep etmek
  invite (v) : davet etmek, davetiye çıkarmak
  claim (v) : iddia etmek, talep etmek, canını almak


  Request (n) Collocations

  email may request : e-posta isteyebilir
  petition may request : dilekçe isteyebilir
  request balance : bakiyeyi rica etmek
  request permission : izin istemek
  request permit : izin istemek
  7 Örnek daha
  request postponement : erteleme istemek
  request reinforcement : takviye istemek
  request return : istek iadesi
  request explicitly : açıkça talep etmek
  request repeatedly : tekrar tekrar istemek
  request specifically : özellikle istemek
  request urgently : acilen istemek
  Daha az gör

  Request (n) Preposition Kullanımları

  request from : ...dan istemek
  request (n)

  rica

  istek, talep

  Request (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; istek, rica anlamında kullanılabilir.
  request (n) : rica
  wish (n) : dilek
  will (n) : irade, vasiyet


  Request (n) Collocations

  accept request : isteği kabul etmek
  accommodate request : talebi karşılamak
  answer request : isteği cevaplamak
  decline request : ricayı reddetmek
  deny request : isteği reddetmek
  19 Örnek daha
  have request : istek var
  make request : istek yap
  meet request : talebi karşılamak
  reject request : talebi reddetmek
  repeat request : isteği tekrarlamak
  send request : istek göndermek
  submit request : istek sunmak
  numerous request : çok sayıda istek
  reasonable request : makul istek
  repeated request : tekrarlanan istek
  urgent request : acil istek
  written request : yazılı/yazılmış istek
  formal request : resmi istek
  explicit request : açık talep
  respond to request : talebe cevap vermek
  accept friendship request : arkadaşlık isteğini kabul etmek
  acceptable request : kabul edilebilir istek
  turn down request : ricayı geri çevirmek
  request stop : ihtiyari durak
  Daha az gör

  Request (n) Preposition Kullanımları

  request for : ... isteği
  at sb's request : birinin isteği üzerine