Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ask ne demek?

Ask ne demek? Ask ne anlama gelir? Ask İngilizce örnek cümle. Ask eş anlamlıları.

  ask (v)

  sormak

  danışmak

  Ask (v) ingilizce örnek cümle

  The teacher asked some tough questions.

  Öğretmen bazı zor sorular sordu.

  William asked me some questions about Mary.

  William bana Mary hakkında bazı sorular sordu.

  istemek

  rica etmek, dilemek, talep etmek

  Ask (v) ingilizce örnek cümle

  When I asked Oliver to lend me some money, he turned down my request.

  Oliver’dan bana biraz borç vermesini istediğimde, isteğimi geri çevirdi.

  I asked to see my lawyer.

  Avukatımı görmek istedim.

  The policeman asked to see his driving licence.

  Polis ehliyetini görmek istedi.

  Mike asked that he not be disturbed.

  Mike rahatsız edilmemesini istedi.

  Has the boss ever asked you to work on Sundays?

  Patron senden hiç pazar günleri çalışmanı istedi mi?

  Ask (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birinin size bir şey vermesini veya sizin için bir şey yapmasını istemek, rica etmek anlamında kullanılabilir.
  ask (v) : sormak, istemek
  seek (v) : aramak, ...yapmaya çalışmak
  request (v) : rica etmek
  call for (pv) : gerektirmek, birini gidip almak
  appeal (v) : talep etmek, cezbetmek
  invite (v) : davet etmek, davetiye çıkarmak
  claim (v) : iddia etmek, talep etmek, canını almak


  Ask (v) Collocations

  email may ask : e-posta isteyebilir
  interviewer may ask : görüşmeci sorabilir
  judge may ask : hakim sorabilir
  letter may ask : mektup sorabilir
  petition may ask : dilekçe isteyebilir
  28 Örnek daha
  poll may ask : anket isteyebilir
  survey may ask : anket isteyebilir
  voice may ask : ses isteyebilir
  ask advice : tavsiye istemek
  ask blessing : iyilik istemek
  ask court : mahkemeden istemek
  ask direction : yön sormak
  ask expert : uzmana sormak
  ask favour : iyilik istemek
  ask forgiveness : af dilemek
  ask indulgence : hoşgörü istemek
  ask judge : yargıç istemek
  ask name : isimini sormak
  ask opinion : fikrini sormak
  ask panel : heyet istemek
  ask pardon : af dilemek
  ask participant : katılımcıya sormak
  ask permission : izin istemek
  ask question : soru sormak
  ask way : yol sormak
  ask anxiously : endişeyle sormak
  ask cautiously : dikkatlice sormak
  ask eagerly : hevesle sormak
  ask fearfully : korku ile sormak
  ask nervously : endişeli bir şekilde sormak
  ask sharply : keskin bir şekilde sormak
  ask specifically : özellikle sormak
  asking price : satış fiyatı
  Daha az gör

  Ask (v) Preposition Kullanımları

  ask about : … hakkında sormak
  ask for : …yı istemek