Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Claim ne demek?

Claim ne demek? Claim ne anlama gelir? Claim İngilizce örnek cümle. Claim eş anlamlıları.

  claim (v)

  iddia etmek

  ileri sürmek

  Claim (v) ingilizce örnek cümle

  He claims to be a socialist, and yet he has two houses and a Rolls Royce.

  Sosyalist olduğunu iddia ediyor, ancak iki evi ve bir Rolls Royce'u var.

  She claimed to be the owner of the land.

  Arazinin sahibi olduğunu iddia etti.

  He claimed that he had discovered a new comet.

  Yeni bir kuyruklu yıldız keşfettiğini iddia etti.

  talep etmek

  sahiplenmek, hak iddia etmek

  Claim (v) ingilizce örnek cümle

  He claimed his share of the profits.

  Karlardan payına düşüne talep etti.

  Presumably, the lottery winner will eventually come forward and claim the huge prize.

  Muhtemelen, piyango galibi sonunda ortaya çıkacak ve büyük ödülü talep edecek.

  canını almak

  cana mal olmak, öldürmek, hayatına mal olmak

  Claim (v) ingilizce örnek cümle

  The typhoon claimed many lives.

  Tayfun birçok can aldı.

  Claim (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birinin size bir şey vermesini veya sizin için bir şey yapmasını istemek, rica etmek anlamında kullanılabilir.
  ask (v) : sormak, istemek
  seek (v) : aramak, ...yapmaya çalışmak
  request (v) : rica etmek
  call for (pv) : gerektirmek, birini gidip almak
  appeal (v) : talep etmek, cezbetmek
  invite (v) : davet etmek, davetiye çıkarmak
  claim (v) : iddia etmek, talep etmek, canını almak


  Claim (n) Collocations

  advocate may claim : avukat iddia edebilir
  article may claim : makale iddia edebilir
  authority may claim : yetkili iddia edebilir
  counsel may claim : avukat iddia edebilir
  crash may claim : kaza iddia edebilir
  80 Örnek daha
  critic may claim : eleştirmen iddia edebilir
  email may claim : e-posta talep edebilir
  expert may claim : uzman iddia edebilir
  magazine may claim : dergi iddia edebilir
  newspaper may claim : gazete iddia edebilir
  plaintiff may claim : Davacı iddia edebilir
  prosecution may claim : dava iddia edebilir
  prosecutor may claim : savcı iddia edebilir
  report may claim : rapor talep edebilir
  researcher may claim : araştırmacı iddia edebilir
  sceptic may claim : şüpheci iddia edebilir
  scientist may claim : bilim insanı iddia edebilir
  source may claim : kaynak iddia edebilir
  survey may claim : araştırma talep edebilir
  union may claim : sendika iddia edebilir
  claim allegiance : bağlılık talep etmek
  claim allowance : ödenek talep etmek
  claim ancestry : soya sahip olmak, soy iddia etmek
  claim asylum : sığınma talep etmek
  claim baggage : bagajı teslim almak
  claim benefit : yardım talep etmek
  claim championship : şampiyonluğu almak/kazanmak
  claim citizenship : vatandaşlık talep etmek
  claim compensation : tazminat talep etmek
  claim credit : takdir/övgü almak
  claim crown : taç giymek/almak
  claim custody : velayet talep etmek
  claim damage : hasarı/zararı talep etmek
  claim deduction : indirim talep etmek
  claim descent : iddia iniş
  claim discrimination : ayrım(cılık) iddia etmek
  claim dismissal : işten çıkarmayı/kovmayı iddia etmek/ ileri sürmek
  claim dole : işsizlik maaşı talep etmek
  claim exemption : muafiyet talep etmek
  claim expense : masraf talep etmek
  claim heritage : miras talep etmek
  claim immunity : dokunulmazlık/ayrıcalık talep etmek
  claim inheritance : miras talep etmek
  claim innocence : suçsuzluğunu iddia etmek
  claim insurance : sigorta talep etmek
  claim jurisdiction : yasal yetki/salahiyet iddia etmek
  claim libel : iftira iddiasında bulunmak
  claim life : can almak, (birinin) yaşamına mal olmak
  claim luggage : bagaj talep etmek
  claim maintenance : nafaka talep etmek
  claim membership : üyelik talep etmek
  claim ownership : sahiplik iddia etmek/talep etmek
  claim pension : emekli maaşı/emeklilik talep etmek
  claim political asylum : siyasi sığınma talebinde bulunmak
  claim precedence : öncelik/ üstünlük talep etmek
  claim prize : ödül istemek/talep etmek/almak
  claim rebate : (para) iade istemek
  claim refund : para iadesi talep etmek
  claim relief : muafiyet/indirim iddiasında bulunmak
  claim responsibility : sorumluluk almak
  claim reward : ödül talep etmek
  claim right : hak talebinde bulunmak
  claim share : pay istemek/talep etmek
  claim social security : sosyal yardım(laşma) talep etmek
  claim sovereignty : egemenlik iddia etmek
  claim spoils : ganimet iddiasında bulunmak/hakkı talep etmek
  claim spot : yer/pozisyon kazanmak
  claim success : başarı iddia etmek
  claim superiority : üstünlük iddia etmek
  claim support : destek/yardım talep etmek
  claim throne : tahtı talep etmek
  claim title : şampiyonluğu kazanmak
  claim victim : kurbanın canını almak
  claim victory : zaferi/zafer hakkını iddia etmek
  claim win : zafer/başarı/galibiyet iddia etmek
  claim falsely : sahte/yalan olarak iddia etmek
  claim frequently : sık sık iddia etmek
  claim justifiably : açıklanabilir bir şekilde/haklı olarak iddia etmek
  claim legitimately : yasalara uygun olarak iddia etmek
  claim plausibly : makul bir şekilde iddia etmek
  claim publicly : açıkça iddia etmek
  claim repeatedly : çok kere iddia etmek
  claim rightfully : yasal olarak iddia etmek
  claim rightly : haklı olarak iddia etmek
  claim wrongly : yanlış bir şekilde iddia etmek
  Daha az gör

  Claim (n) Preposition Kullanımları

  claim on : ... üzerinde iddia etmek
  claim (n)

  iddia

  sav

  Claim (n) ingilizce örnek cümle

  There is no scientific basis for these claims.

  Bu iddiaların bilimsel bir temeli yoktur.

  talep

  yasal talep

  Claim (n) ingilizce örnek cümle

  She has a claim on her deceased husband's estate.

  Ölen kocasının mülkünde bir talebi var. (onun olduğunu iddia ediyor)

  Claim (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; henüz kanıtlanmamış ifadeleri, iddiaları anlatmak için kullanılabilir.
  claim (n) : iddia, talep
  allegation (n) : iddia
  assertion (n) : iddia


  Claim (n) Collocations

  claim may arise : hak ortaya çıkabilir
  claim may fail : iddia başarısız olabilir
  accept claim : iddiayı kabul etmek
  allow claim : isteği kabul etmek
  assent claim : iddiayı kabul etmek
  77 Örnek daha
  assert claim : iddia ileri sürmek
  believe claim : iddiaya inanmak
  bolster claim : iddiayı desteklemek
  bring claim : hak iddia etmek
  challenge claim : iddiayı sorgulamak
  debunk claim : iddiayı çürütmek, iddianın doğru olmadığı göstermek
  deny claim : iddiayı reddetmek
  dismiss claim : iddiayı reddetmek
  disprove claim : iddianın aksini ispat etmek
  dispute claim : iddia karşı çıkmak/itiraz etmek
  drop claim : talepten vazgeçmek
  establish claim : iddiasını kabul ettirmek/kanıtlamak
  evaluate claim : iddiayı değerlendirmek/ değerlendirmeye almak
  file claim : dava açmak
  forfeit claim : hak talebi
  have claim : hakka sahip olmak
  hear claim : iddia duymak
  investigate claim : iddiayı araştırmak
  lay claim : iddiada bulunmak, (bir şey için) hak iddia etmek
  lodge claim : talep sunmak
  make claim : iddiada bulunmak
  meet claim : talebi karşılamak
  pay claim : talebi ödemek
  press claim : basın talebi
  prove claim : iddiayı kanıtlamak
  refute a claim : iddiayı çürütmek
  reject claim : iddiayı/talebi reddetmek
  relinquish claim : hak talebinden vazgeçmek
  renounce claim : haktan/iddiadan vazgeçmek
  review claim : talebi tekrar gözden geçirmek
  settle claim : talebi ödemek/karşılamak
  stake claim : hak talebinde bulunmak
  submit claim : talep etmek
  substantiate claim : iddianın doğruluğunu kanıtlamak
  support claim : iddiayı desteklemek
  uphold claim : talebi desteklemek/savunmak
  validate a claim : iddiayı doğrulamak
  verify claim : iddiayı doğrulamak
  waive claim : davadan/talepten vazgeçmek
  win claim : iddia kazanmak
  withdraw claim : talebi geri çekmek, davadan vazgeçmek
  absurd claim : saçma iddia
  astonishing claim : şaşırtıcı iddia
  bogus claim : sahte talep
  bold claim : cesur/cüretkâr iddia
  central claim : ana/asıl iddia
  civil claim : hukuk davası, sivil mahkemede açılan dava
  conflicting claim : çelişkili iddia
  good claim : iyi/sağlam hak/iddia
  grandiose claim : gösterişli/muazzam iddia
  large claim : büyük talep
  legal claim : yasal iddia
  legitimate claim : meşru talep
  medical claim : tıbbi talep
  moral claim : ahlaki hak
  outrageous claim : korkunç iddia
  prior claim : öncelikli talep
  ridiculous claim : saçma iddia
  small claim : basit tazminat talebi
  strong claim : güçlü iddia/hak talebi
  Territorial claim : toprak iddiası
  unfounded claim : asılsız iddia
  dubious claim : tartışmalı/şüpheli iddia
  excessive claim : aşırı talep
  fraudulent claim : aldatıcı talep
  exaggerated claim : abartılı hasar talebi
  extravagant claim : mantıksız/ölçüsüz iddia
  extraordinary claim : olağanüstü iddia
  unsubstantiated claim : ispatlanmamış iddia
  competing claim : rekabet hakkı
  rival claim : karşı iddia
  claim may stand up : iddiaya dayanılabilir/karşı koyulabilir
  put in claim : hak iddia etmek, talepte bulunmak
  back up claim : iddiayı desteklemek
  put forward claim : iddiayı ortaya atmak
  baggage claim : bagaj teslim yeri
  debatable claim : tartışmalı iddia
  Daha az gör

  Claim (n) Preposition Kullanımları

  claim about : ... hakkında iddia
  claim against : ...ya karşı iddia
  claim on : ... üzerinde hak iddia etme
  claim of : ...iddiası
  claim for : ... talebi

  Claim ile Bağlantılı Kelimeler