Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Seek ne demek?

Seek ne demek? Seek ne anlama gelir? Seek İngilizce örnek cümle. Seek eş anlamlıları.

  seek (v)

  aramak

  bulmaya çalışmak

  Seek (v) ingilizce örnek cümle

  The refugees seek asylum in Europe.

  Mülteciler Avrupa'da sığınma talep ediyorlar/arıyor.

  We sought for answers by reflecting on the district’s history.

  Semt tarihi üzerine kafa yorarak cevaplar aradık.

  ...yapmaya çalışmak

  istemek

  Seek (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; birinin size bir şey vermesini veya sizin için bir şey yapmasını istemek, rica etmek anlamında kullanılabilir.
  ask (v) : sormak, istemek
  seek (v) : aramak, ...yapmaya çalışmak
  request (v) : rica etmek
  call for (pv) : gerektirmek, birini gidip almak
  appeal (v) : talep etmek, cezbetmek
  invite (v) : davet etmek, davetiye çıkarmak
  claim (v) : iddia etmek, talep etmek, canını almak

  Bu kelimeler; bir şeyi bulmaya çalışmak, aramak anlamında kullanılabilir.
  look for (pv) : aramak
  hunt for (pv) : aramak
  search for (pv) : aramak
  search (v) : aramak
  seek (v) : aramak, ...yapmaya çalışmak


  Seek (v) Collocations

  hand may seek : el arayabilir
  immigrant may seek : göçmen isteyebilir
  movement may seek : hareket isteyebilir
  petition may seek : dilekçe isteyebilir
  plaintiff may seek : Davacı isteyebilir
  162 Örnek daha
  seek acceptance : kabul görmeye çalışmak
  seek access : erişim istemek
  seek accommodation : konaklama yeri aramak
  seek admission : kabul edilmek
  seek advice : tavsiye almak
  seek alliance : ittifak aramak
  seek alternative : alternatif aramak
  seek anonymity : anonimlik aramak
  seek answer : cevap aramak
  seek applicant : başvuruda bulunmak
  seek approval : onay istemek
  seek armistice : ateşkes aramak
  seek assistance : yardım istemek
  seek assurance : güvence aramak
  seek asylum : sığınma aramak
  seek audience : dinleyici aramak
  seek authorization : yetki aramak
  seek autonomy : özerklik aramak
  seek backing : destek aramak
  seek balance : denge aramak
  seek challenge : meydan okuma
  seek clarification : açıklama istemek
  seek clearance : boşluk aramak
  seek closure : kapatma aramak
  seek comfort : rahatlık aramak
  seek comment : yorum istemek
  seek companionship : arkadaşlık aramak
  seek company : şirket aramak
  seek compensation : tazminat istemek
  seek compromise : uzlaşma aramak
  seek confirmation : onay istemek
  seek consent : onay aramak
  seek consolation : teselli aramak
  seek consultation : danışma aramak
  seek cooperation : işbirliği aramak
  seek counsel : yardım istemek
  seek counselling : danışmanlık istemek
  seek cover : kapak istemek
  seek cure : tedavi aramak
  seek custody : gözaltı istemek
  seek damage : hasar aramak
  seek deal : anlaşma aramak
  seek destruction : yıkım aramak
  seek divorce : boşanmak istemek
  seek domination : egemenlik aramak
  seek employment : iş aramak
  seek endorsement : ciro etmek
  seek equality : eşitlik aramak
  seek escape : kaçış aramak
  seek exemption : muafiyet aramak
  seek explanation : açıklama istemek
  seek extradition : iade istemek
  seek fame : ün kazanmak
  seek favour : iyilik aramak
  seek feedback : geri bildirim aramak
  seek forgiveness : af dilemek
  seek fortune : servet aramak
  seek freedom : özgürlük aramak
  seek funding : finansman istemek
  seek gain : kazanç istemek
  seek guidance : rehberlik istemek
  seek help : yardım aramak
  seek immunity : bağışıklık aramak
  seek improvement : iyileştirme aramak
  seek independence : bağımsızlık istemek
  seek indulgence : hoşgörü aramak
  seek information : bilgi aramak
  seek injunction : tedbir almak
  seek input : girdi aramak
  seek inspiration : ilham almak
  seek justice : adalet aramak
  seek liberation : kurtuluş aramak
  seek limelight : ilgi aramak
  seek love : aşk aramak
  seek mandate : görev istemek
  seek membership : üyelik istemek
  seek nomination : aday aramak
  seek office : ofis aramak
  seek opinion : görüş almak
  seek pardon : af istemek
  seek partner : ortak aramak
  seek partnership : ortaklık aramak
  seek peace : huzur aramak
  seek penalty : ceza aramak
  seek perfection : mükemmelliği aramak
  seek permission : izin istemek
  seek permit : izin istemek
  seek political asylum : siyasi iltica talebinde bulunmak
  seek promotion : promosyon istemek
  seek protection : koruma aramak
  seek publicity : tanıtım aramak
  seek reassurance : güvence aramak
  seek recognition : tanıma aramak
  seek reconciliation : mutabakat aramak
  seek recourse : başvurmak
  seek redemption : itfa aramak
  seek reduction : azaltma istemek
  seek reform : reform aramak
  seek refuge : sığınak aramak
  seek refund : geri ödeme istemek
  seek registration : kayıt istemek
  seek relief : teselli aramak
  seek remedy : çare aramak
  seek removal : kaldırma aramak
  seek renewal : yenileme istemek
  seek replacement : yerini almak
  seek representation : temsil aramak
  seek resolution : çözüm aramak
  seek respectability : saygınlık aramak
  seek respite : mühlet aramak
  seek retribution : intikam istemek
  seek return : geri dönüş aramak
  seek revenge : intikam istemek
  seek review : inceleme istemek
  seek salvation : kurtuluş aramak
  seek sanctuary : kutsal alan aramak
  seek service : hizmet istemek
  seek settlement : yerleşim aramak
  seek shelter : barınak aramak
  seek showdown : hesaplaşma istemek
  seek solace : teselli aramak
  seek solitude : yalnızlık aramak
  seek a solution : çözüm aramak
  seek sponsor : sponsoru aramak
  seek sponsorship : sponsorluk aramak
  seek support : destek aramak
  seek tender : ihale istemek
  seek term : terim aramak
  seek therapy : tedavi aramak
  seek treatment : tedavi aramak
  seek truth : gerçeği aramak
  seek understanding : anlayış aramak
  seek undertaking : teşebbüs aramak
  seek unity : birlik aramak
  seek vengeance : intikam istemek
  seek victory : zafer aramak
  seek warrant : garanti istemek
  seek way : yol aramak
  seek wisdom : bilgelik aramak
  seek writ : davetiye aramak
  seek actively : etkin bir şekilde aramak
  seek aggressively : agresif aramak
  seek always : her zaman aramak
  seek avidly : hırslı bir şekilde aramak
  seek consistently : sürekli aramak
  seek constantly : sürekli aramak
  seek continually : sürekli aramak
  seek currently : şu an aramak
  seek deliberately : kasten aramak
  seek desperately : umutsuzca aramak
  seek eagerly : hevesle aramak
  seek initially : başlangıçta aramak
  seek keenly : hevesle aramak
  seek successfully : başarılı bir şekilde aramak
  seek unsuccessfully : başarısız bir şekilde aramak
  seek urgently : acilen aramak
  seek vainly : boşuna aramak
  seek to abolish : yürürlükten kaldırmak istemek
  seek to balance : dengelemeye çalışmak
  seek to ban : yasaklamaya çalışmak
  seek answer : cevap aramak
  seek a job : iş aramak
  Daha az gör

  Seek (v) Preposition Kullanımları

  seek in : aramak
  seek for : ...yı aramak, istemek

  Seek ile Bağlantılı Kelimeler