Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Working ne demek?

Working ne demek? Working ne anlama gelir? Working İngilizce örnek cümle. Working eş anlamlıları.

  work (v)

  çalışmak

  çalıştırmak, işlemek, uğraşmak

  Working (v) ingilizce örnek cümle

  Many people brought back to Rome to work as servants or on farms.

  Birçok insan hizmetçi olarak veya çiftliklerde çalışmak üzere Roma'ya geri getirildi.

  We work to get money.

  Para kazanmak için çalışıyoruz.

  Working under pressure to meet a deadline had a motivating effect.

  İşi zamanında bitirmek için baskı altında çalışmanın motive edici bir etkisi vardı.

  işe yaramak

  işlemek, çalışmak, yürümek

  Working (v) ingilizce örnek cümle

  The new treatment for influenza doesn't appear to work.

  Grip için yeni tedavi işe yaramıyor gibi görünüyor.

  Working (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir makinenin, sistemin çalışması anlamında kullanılabilir.
  work (v) : çalışmak, işe yaramak
  function (v) : çalışmak
  operate (v) : işletmek, ameliyat yapmak
  run (v) : koşmak, yönetmek, akmak, sefer yapmak, çalıştırmak


  Working (adj) Collocations

  anaesthetic may work : anestezi işe yarayabilir
  approach may work : yaklaşım ileyebilir
  artist may work : sanatçı başarılı olabilir
  brain may work : beyin çalışabilir
  brake may work : fren çalışabilir
  83 Örnek daha
  computer may work : bilgisayar çalışabilir
  cure may work : tedavi işe yarayabilir
  device may work : cihaz çalışabilir
  diplomacy may work : diplomasi iyi sonuç verebilir
  effort may work : girişim başarılı olabilir
  employee may work : çalışan çalışabilir
  equipment may work : ekipman işe yarayabilir
  evolution may work : evrim işleyebilir
  experiment may work : deney başarılı olabilir
  flash may work : (flaş) ışık çalışabilir
  heating may work : ısıtma çalışabilir
  idea may work : fikir işe yarayabilir
  imagination may work : hayal gücü işe yarayabilir
  immigrant may work : göçmen çalışabilir
  labourer may work : işçi çalışabilir
  link may work : bağlantı çalışabilir
  lung may work : akciğer çalışabilir
  machine may work : makine çalışabilir
  magic may work : sihir işe yarayabilir
  mechanism may work : mekanizma çalışabilir
  metaphor may work : mecaz işe yarayabilir
  method may work : yöntem işe yarayabilir
  mind may work : zihin çalışabilir
  motor may work : motor çalışabilir
  muscle may work : kas çalışabilir
  plan may work : plan işe yarayabilir
  ploy may work : taktik işe yarayabilir
  printer may work : yazıcı çalışabilir
  process may work : süreç işleyebilir
  relationship may work : ilişki düzelebilir
  remedy may work : çare işe yarayabilir
  scheme may work : plan işe yarayabilir
  scientist may work : bilim insanı çalışabilir
  sculptor may work : heykeltıraş çalışabilir
  servant may work : hizmetçi işe yarayabilir
  staff may work : personel çalışabilir
  strategy may work : strateji işe yarayabilir
  system may work : sistem çalışabilir
  tactic may work : taktik işe yarayabilir
  technique may work : teknik işe yarayabilir
  thing may work : şey çalışabilir
  tractor may work : traktör çalışabilir
  traffic light may work : trafik ışığı çalışabilir
  trainee may work : stajyer çalışabilir
  trick may work : hile işe yarayabilir
  volunteer may work : gönüllü çalışabilir
  watch may work : saat çalışabilir
  worker may work : işçi çalışabilir
  work field : sahada çalışmak
  work a job : bir iş yapmak
  work overtime : fazla mesai yapmak
  work shift : vardiyalı çalışmak
  work actively : etkin bir şekilde çalışmak
  work brilliantly : zekice çalışmak
  work busily : yoğun bir şekilde çalışmak
  work collaboratively : birlikte (iş birliği içinde) çalışmak
  work correctly : doğru çalışmak
  work diligently : gayretle çalışmak
  work directly : doğrudan çalışmak
  work effectively : verimli/etkin çalışmak
  work efficiently : verimli bir şekilde çalışmak
  work fine : iyi çalışmak
  work full-time : tam zamanlı çalış
  work hard : çok çalışmak
  work harmoniously : uyumlu çalışmak
  work illegally : yasa dışı olarak çalışmak
  work independently : bağımsız olarak çalışmamak
  work part-time : yarı zamanlı çalışmak
  work perfectly : mükemmel çalışmak
  work primarily : öncelikli olarak çalışmak
  work properly : düzgün çalışmak
  work quickly : hızlıca çalışmak
  work slowly : yavaş çalışmak
  work steadily : sürekli çalışmak
  work well : iyi bir şekilde işlemek, işe yaramak
  work wonderfully : harika çalış
  working accident : iş kazası
  work jointly : müşterek çalışmak
  work as a teacher : öğretmen olarak çalışmak
  work badly : çok çalışmak
  work together : birlikte çalışmak
  work against the clock : zamana karşı çalışmak/yarışmak
  work reliably : güvenilir bir şekilde çalışmak
  Daha az gör

  Working (adj) Preposition Kullanımları

  work towards : ...ya yönelik çalışmak
  work as : ... olarak çalışmak
  work at : ...da çalışmak
  work with : ... ile çalışmak
  work on : ... üzerinde çalışmak
  1 Örnek daha
  work for : … için çalışmak
  Daha az gör
  working (adj)

  işle ilgili

  çalışmayla ilgili, mesai

  çalışan (kimse)

  Working (adj) Collocations

  working age : çalışma yaşı
  working capital : döner sermaye
  working class : işçi sınıfı
  working conditions : çalışma şartları
  working definition : çalışma tanımı
  13 Örnek daha
  working environment : çalışma ortamı
  working family : çalışan aile
  working hour : çalışma saati
  working life : iş hayatı
  working majority : yeterli çoğunluk
  working memory : işleyen bellek
  working paper : çalışma tebliği/kağıdı
  working parent : çalışan ebeveyn
  working people : çalışan insanlar
  working population : çalışan nüfus
  working week : çalışma haftası
  working woman : çalışan kadın
  working father : çalışan bana
  Daha az gör