Yükleniyor...
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Yüzüncü Yil Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

#Akademik Haberler
0 4630

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR:

Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Tezsiz (İÖ) yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve varsa ALESpuanına sahip olmaları gerekir. Bu program için mülakat/yetenek sınavı yapılmayacaktır. Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans öğrencileri her yarıyıl 1.000,00 Lira olmak üzere toplam 3.000,00 lira ödeyeceklerdir.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

Doktora Programına Başvuru Koşulları

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans, tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir. Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora/sanatta yeterlik programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları

1-Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrenciler ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili (eş değeri) bir puan almaları gerekir.
2-Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanır.
3-Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ön Kayıt Başvuru Yeri ve Tarihi

1. Ön kayıt için Üniversitemiz sayfasında açılan Enstitü Ön Kayıt Sistemi veya doğrudan ( http://onkayit.yyu.edu.tr ) adresine girerek online olarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını yapabilmeleri için öncelikle ilgili sayfaya girildikten sonra “Yeni Aday linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra “Aday Öğrenci Girişi ” linkinden başvuru formlarını doldurabilirler.
2. Adayların ön kayıt sistemindeki formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik doldurulan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Mezun olduğu bölüme ait notlar 100 lük sisteme uygun olarak girilmelidir. 100'lük sistem dışında, 4'lük, 3'lük, harfli sistem vb. gibi bir sisteme göre notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan varsa, not ortalamalarının 100'lük sistemde karşılığını gösteren notu girmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir notu (daha sonra ibrazı istenecektir) getiremeyen adayların transkriptleri YÖK dönüşüm tablosuna göre çevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler (mezun olunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) işleme konulmayacaktır.
4. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. ÖNEMLİ NOT: Başvuru evraklarına esas teşkil eden tüm belgeleri içeren dosyadan bir fotokopi, mülakat sırasında aday tarafından sınav jürisineteslim edilecektir.

Belgeler:

-Mezun olduğu program/programların diploması veya çıkış belgesi.
-Mezun olduğu programın transkripti,
-ALES sonuç belgesi (geçerliliği 3 yıldır)
-Yabancı Dil Belgesi (doktora programı için)
-2 adet fotoğraf,
-Kimlik fotokopisi,
-NOT: Ön Kayıt Formu (http://onkayit.yyu.edu.tr/ adresinden kayıt yapıldıktan sonra formu alabilirsiniz)

MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ

-Mülakat sınavları programların bağlı bulunduğu Anabilim Dallarında yapılacaktır.
-Sınav Tarihi : 11 Eylül 2013, Saat 10.00
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı
-Sınav Yeri: Edebiyat Fakültesi.
-Sınav Tarihi : 11 Eylül 2013, Saat 14.00
-SON BAŞVURU TARİHİ : 6 Eylül 2013 Mesai bitimine kadardır.

Kontenjanlar için sbe.yyu.edu.tr/duyurular/2013%20KONTENJAN%20SOSYAL%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%20ENST%C4%B0T%C3%9CS%C3%9C..pdf adresine tıklayınız.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
26/08/2013 0 4630
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!