Yükleniyor...
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Ankara Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

ÖNBAŞVURU KOŞULLARI:

·22 Temmuz2013 – 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında başvuruların Enstitümüze şahsenyapılması gerekmektedir.

·Mülakat 28 Ağustos 2013 tarihinde Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarındayapılacaktır.

·ÖğrenimleriniTürkiye dışında yapmış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan girişkoşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yüksek Öğretim Kurulundanalacakları Denklik Belgesi gerekmektedir.

·Yabancıuyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumdayapmış ise, Yüksek Lisans için TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

YÜKSEK LİSANS

·LisansMezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya Noter onaylı fotokopisi)

·LisansMezuniyet Transkripti. Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.00olmalıdır.

·Yabancı DilBelgesi. YDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurultarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dilsınavından alınmış YDS puanına muadil puan gerekmektedir.

·ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan(“Graduate Record Examination” (GRE)(Genel) “Graduate Management AdmissionTest” (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.

· 2 Adetfotoğraf. (Yeni çekilmiş olmalıdır.)

·Nüfus Cüzdanfotokopisi. (Onaylı)

DOKTORA

·Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi)

·YüksekLisans Mezuniyet Transkripti, mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde enaz3.00 olmalıdır.

·DişHekimliği,Tıp ve Veteriner Fakülteleri mezunları yüksek lisans yapmadan doktorabaşvurabilirler. Bu adayların diğer belgelerle birlikte lisans mezuniyet notortalamaları4’lük sistemdeen az 3.0olmalıdır.

·Yabancı DilBelgesi. YDS den en az 60 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurultarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dilsınavından alınmış YDS puanına muadilpuan gerekmektedir.

·ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Sosyo ekonomik gelişme ve biyoteknolojidoktora programına başvuran adayların ALES eşit ağırlıklı en az 70 puanolmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan (“Graduate RecordExamination” (GRE)(Genel) “Graduate Management Admission Test” (GMAT)sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.

·2 Adetfotoğraf. (Yeni çekilmiş olmalıdır.)

·Nüfus Cüzdanfotokopisi.(Onaylı)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

·MezuniyetTranskripti(Noter onaylı tercümesi ile birlikte).

·MezuniyetBelgesi(Noter onaylı tercümesi ile birlikte).

·YüksekÖğretim Kurulu’ndan alınan Denklik Belgesi.

·YüksekLisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesiveya son iki yıl içerisinde TÖMERtarafından yapılan Türkçe Dil Sınavısonuç belgesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerorta öğrenim,lisans, yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumdayapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

·ALES Sayısalen az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan(“Graduate Record Examination” (GRE)(Genel) “Graduate Management AdmissionTest” (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.

·Yabancıuyruklu öğrencilerorta öğrenim, lisans, yüksek lisans öğreniminintamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesikoşulu aranmaz.

·Yabancı DilBelgesi. Yüksek lisans için, YDS den en az 55 doktora programı için 60 puangereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilenuluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış YDS puanınamuadil puan gerekmektedir.

·2 Adetfotoğraf. (Yeni çekilmiş olmalıdır.)

·Nüfus Cüzdanfotokopisi.(Onaylı)

PROGRAM KONTENJANLARI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

10

10

Rh More Than Reading 1

1500 Okuma-Anlama Sorusu, 1000 Kelime ve Yapı Sorusu; Detaylı Ek Kitap ve 1 Yıl Ücretsiz Online Hizmetler.

Rh More Than Reading 1
Rh YDS Deneme Sınavları

10 Özgün YDS Deneme Sınavı ve Online Detaylı Açıklamalı Cevap Anahtarı. 1 Yıl Dijital Kullanım Ücretsiz.

Rh YDS Deneme Sınavları
23/07/2013 0 924
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!