Yükleniyor...
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Balikesir Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 3502

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN KOŞULLAR:

BAŞVURU TARİHİ: Başvurular 22 -26 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların, Enstitümüz web sayfasında yer alan online başvuru formunu doldurup çıktısını  imzaladıktan sonra, bu formu ve başvururu için gerekli evrakların asıllarını şahsen ya da noterden vekalet verdiği kişi aracılığıyla Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakı eksik ya da faks olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. DOKTORA-TEZLİ 

YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT TARİHİ: 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü Doktora: saat: 09. 30 

Yüksek Lisans saat: 13. 00

 Doktora Programı olmayan  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mülakat Saati : 09.30

(Mülakat ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.)

KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT TARİHİ : 12-13-14 Ağustos 2013 (Kesin kayıt için ilan edilecek belgelerle birlikte, başarılı olan adaylar şahsen Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'ne gelip kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.)

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ : 16 Ağustos 2013 (Enstitü Anabilim Dallarında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda adayın, Lisansüstü Sınavı 

Değerlendirme Koşullarındaki Başarı Notunu sağlamaları halinde, Yedek olarak belirtilirler. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate 

alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler. )

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Başvuru formu (http:// sbe.balikesir.edu.tr. adresinden doldurulacaktır.)

- Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde fotokopisi Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)

- 2 Adet fotoğraf

- Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde fotokopisi Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)

- Transkript (Doktora için başvuracak adayların Yüksek Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.)

- Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemde kaça karşılık geldiğini belirten yazı getirmeleri gerekmektedir.

Mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemde kaça karşılık geldiğini belirten yazı getirmeyen adaylara, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği 4’lük Sistemdeki 

notların 100’lük Sistemdeki karşılıkları uygulanacaktır. 

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi “Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün en az 55 (elli beş) 

standart puan, lisans diplomasıyla doktora programına başvuracak adaylar ile İngiliz Dili Eğitimine başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün ise en az 70 (yetmiş) standart 

puan olması gerekir.” (Aslı gösterildiği takdirde fotokopisi Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)

- İngiliz Dili Eğitimine başvuranların İngilizce puanları KPDS veya ÜDS 'den 80 puan yada eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan puan muadili bir puana sahip 

olmak 

- İngiliz Dili Eğitimine başvuranların varsa 2. Yabancı Dil Belgesi

- Yüksek Lisans için varsa Yabancı Dil Belgesi 

- Doktora için, ÜDS den en az 55 tam puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer puan almış olduklarına ilişkin yabancı dil başarı belgesine sahip olmaları

- Özgeçmiş

- Neden yüksek lisans/doktora yapmak istediklerine dair bir kompozisyon

- İki adet Referans mektubu. Adayların öğrenimleri sırasında ders veren öğretim elemanlarından referans mektubu getirmeleri gerekmektedir. Üniversitenin lisans/yüksek lisans 

programlarından mezun olmuş adaylar için mezun oldukları bölümün/anabilim dalının lisansüstü programlarına başvurmaları halinde referans mektubu gerekmemektedir. Mezuniyet tarihi 

üzerinden en az beş yıl geçenler, çalıştıkları kurum amirinden referans mektubu getirebilir; ancak öğretim elemanlarından alınan referans mektupları tercih edilir.

- Halen kamu personeli olarak çalışanların kurumlarından alacakları, “Programa Katılmalarında Sakınca Olmadığını Belirten İzin Belgesi”

- Yurtdışında öğrenim görüp almış oldukları Lisans/Yüksek Lisans diplomaları veya Mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi.

MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLME ŞEKLİ

Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programları için = ALES %50, Transkript % 20, Mülakat % 20, yabancı dil puanına % 10 ağırlık verilir. (yüksek lisansta dördünün toplamının  en az 65, doktorada 70 olması gerekir.)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARI:

Yabancı Uyruklu Öğrenci adayları için Balıkesir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Başvuracakların, Üniversitemizin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi “Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün en az 55 

(elli beş) olması,

b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması, Doktora için, Doktora Yeterlik sınavına girmemiş olması

c) Devam etmekte olduğu programda aldığı her ders için; yüksek lisansta 100 üzerinden en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 2.7, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az 85 veya 4.0 

üzerinden en az 3.3 alarak başarılı olması.

- Aldığı dersleri gösterir not dökümü

- Aldığı derslerin içerikleri

-Gerekli bilgiler Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliğinden temin edilebilir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
09/07/2013 0 3502
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!