Yükleniyor...
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Çukurova Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'NDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.BAŞVURU TARİHLERİ:1-23 AĞUSTOS 2013

ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ADLİ TIP

4

-

-

-

ANATOMİ

4

2

4

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

10

-

-

-

BİYOFİZİK

5

1

-

-

BİYOİSTATİSTİK

2

-

-

-

FARMAKOLOJİ

3

2

-

-

FİZYOLOJİ

4

2

3

-

HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ

2

1

-

-

MEDİKAL FİZİK

10 (TEZSİZ)

3 (TEZLİ)

-

-

-

TIBBİ BİYOKİMYA

2

-

2

-

TIBBİ BİYOLOJİ

2

1

2

-

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

2

4

2


BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİAÇIKLAMALAR

1) 2013–2014 Güz yarıyılında YüksekLisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanıveya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlarbaşvurabilirler.

a) Yüksek Lisanseğitiminitamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl aravererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşuluaranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standartpuanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıylaelde edilir.

2) a) Yüksek Lisans Programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan(YDS) en az 50 puan veyaKPDS, TOEFL, IELTS, FCE’deneşdeğer puanalmış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora ProgramlarınaÜDS veya YDS’dan en az 55 puanalmış olanlar veyaKPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğerpuanalmış olanlar başvurabilirler.

3) Sağlı Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan, ALESnotunun en az 70, ÜDS/YDS puanının en az 55 ve mezuniyet not ortalamasının enaz 3.00 olması şartı aranacaktır.

4) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarınınbaşvuruları, 01- 23 Ağustos 2013 tarihine kadar Enstitümüze şahsen veinternet üzerinden yapılacaktır.

5) Başvuruonaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvurunumarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvurusırasında istenen belgelerinen geç 23 Ağustos 2013 tarihinekadar elden teslim edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

6) Yüksek Lisans/Doktora giriş mülakat sınavları 6Eylül 2013 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

7) Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönergesininMadde–9 (4) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarınıyerine getirmeleri zorunludur.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafındandoldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır).

b) Nüfus cüzdanınınonaylı örneği.

c) Lisans ve Bilimuzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarınYüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d) Lisans ve/veyaYüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge(Transkript),

e) 2 adet fotoğraf(4,5x6 ebadında, renkli gözlük takılmamış, baş açık, erkekler kravatlı vesakalsız olacak),

f) ALES veya TUSbelgesi,

g) Pasaport veikametgâh (Uluslararası öğrenciler için)*

h) Öğrenim vizesi(Uluslar arası öğrenciler için)*

ı) ÜDS/YDS veyaTOEFL, İELTS gibidil sınavı belgesi,

j) Referans mektubuve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi

*Uluslararası Öğrenci başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine yapılacaktır.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
23/07/2013 0 2805
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!