Yükleniyor...
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Çukurova Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

 

Başvurular 05.08.2013 tarihinde başlayıp 29.08.2013 tarihinde sona erecektir. 
I-) YÜKSEK LİSANS (Tezli veya Tezsiz) PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER 
 
1- Lisans Diploması,
2- Lisans not çizelgesi (Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır),
3- Tezli Yüksek lisans programlarına başvurularda, ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.
4- Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES sınavına girmiş olma zorunluluğu aranmaz.
5- Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göreYüksek Lisansprogramına başvuracak adayların, YDS’den en az 50 puan veya Üniversiteler Arası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının birinden karşılığı puan almış olması gerekmektedir.
 II-) DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER 
 
1- Yüksek Lisans Diploması
2- Lisans ve Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır)
3- ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 610 puan almış olmak gereklidir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.
4- Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veyaÜniversiteler Arası Kurul tarafındaneşdeğerliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının birinden karşılığıpuan almış olması gerekmektedir.
 III-) LİSANS ÜZERİNE DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER 
 
1- Lisans Diploması,
2- Lisans Not Çizelgesi (Gerekli not çevrimleri Enstitü tarafından yapılacaktır),
3- Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 olması gerekmektedir.
4- ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 70 sayısal puan veya eşdeğer sınav kabul edilen GRE sınavından 685 veya GMAT sınavından 500 puan almış olmak gerekmektedir. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.
5- Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre Doktora programına başvuracak adayların, YDS’den en az 55 puan veyaÜniversiteler Arası Kurul tarafındaneşdeğerliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının birinden karşılığıpuan almış olması gerekmektedir.
 
 
 
 
IV-) BAŞVURULAR
 
 
 
 
 
1- Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular
a)05 Ağustos 2013 tarihinden itibaren İnternet üzerinden,http://fbe.cu.edu.tr/fbe/basvuru/index.aspx adresinde başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve
b) Girilen bilgilere esas olan belgelerin enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 29 Ağustos 2013 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edilip, kayıtların onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalanması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuruda istenen belgelerin aslı veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
4- Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.
5- Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.
 
V-)MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ 
Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve Doktora programlarına başvuranların mülakat sınavları 04 Eylül 2013 tarihinde saat 09.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
 
VI-) DEĞERLENDİRME
 
Tezli Yüksek Lisans programları için adayların;
 
ALES puanının %50’si
 
Yüz üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının tezli programlarda %30’ u,
 
Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %15’i,
 
Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i,alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.
Tezsiz Yüksek Lisans programları için adayların;
 
Yüz üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si,

Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %50’si alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 
Doktora programları için adayların; Lisans derecesi ile başvuranlarda;
 
ALES puanının %50’si
Yüz üzerinden Lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u
Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %15’i

Yabancı dil puanının %5 ‘i alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 
Doktora programları için adayların; Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlarda;
 
ALES puanının %50’si
Yüz üzerinden Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’u
Yüz üzerinden Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve,
Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %15’i

Yabancı dil puanının %5 ‘i alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.

 
VII-) KESİN KAYIT
 
Yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programlarına başvurup anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 9 Eylül 2013 - 13 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır.
Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:
 
Kesin kayıt için istenecek belgeler:
 
1- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)
 
2- 3 adet vesikalık fotoğraf.
 
3- Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi”
 
VIII-)NOTLAR 
Güncel açıklamalar için http://fbe.cu.edu.tr adresinin ziyaret edilmesi önerilir.
 
Bilgi için;
 
Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunun 0322-338 60 84 (4 hat)’dan “2758-17” numaralı telefonuna veya
 http://fbe.cu.edu.tr internet adresine başvurulabilir.
Kontenjan tablosu için tıklayınız.

 

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
23/07/2013 0 3182
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!