Yükleniyor...
FCE

FCE

Günlük yazılı ve sözlü İngilizce kullanım becerilerinin test edildiği FCE (First Certicifate in English), Cambridge Üniversitesi tarafından uygulanan bir İngilizce yeterlilik sınavıdır.

FCE puanı dünya çapında geçerlidir ve herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Üniversite diploması gibi ömür boyu kullanılabilen bir sertifikadır. Sınavda elde edilen puan birçok firma, üniversite ve devlet kurumları tarafından kabul görmektedir. Diğer yandan, birçok ülkede göçmenlik başvurularında da kullanılabilmektedir.

FCE, Cambridge tarafından düzenlenen kişinin iş ortamında ve günlük yaşamı kapsamındaki İngilizce düzeyinin test edildiği ve belirlendiği bir dil sınavıdır.

Birçok dil sınavında okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini ölçülmektedir. FCE’ de ise bu bölümlerin yanında bir de “İngilizce Kullanımı” bölümü vardır. Toplamda 5 bölümden oluşan FCE sınavında başarılı olmak için genel İngilizce hazırlık sürecinin yanında adayın sınav bölümlerine yönelik ek pratikler yapması gerekebilir.

FCE sınav içeriği aşağıdaki gibidir; Okuma bölümünde adaylara makale, dergi vb. yazılı kaynaklardan alınan materyaller ile oluşturulmuş çoktan seçmeli, boşluk doldurma vb. okuma ve anlama becerilerinin test edileceği sorular sorulmaktadır.

Yazma bölümünde adaydan iş ortamında ya da eğitim kurumunda vb. karşılaşması muhtemel olabilecek mektup, e-mail, makale, rapor gibi İngilizce içeriklere sahip metinler yazması istenebilmektedir. İngilizce kullanımı bölümünde ise eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli vb. sorular ile adayın İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi düzeyi ölçülmektedir.

Dinleme bölümünde güncel kişiler arası diyaloglar, haber programları, sunumlar vb. dinletilerek adaydan çeşitli soruları cevaplandırması suretiyle İngilizce dinleme düzeyi belirlenmektedir. Konuşma bölümünde ise test sorumluları ile adaylar arasında yapılacak sohbetlerden çeşitli sorulara yönelik cevapların istenmesi ile adayın İngilizce konuşabilme ve kendini ifade edebilme seviyesi test edilmektedir.

Platformumuzu incelediniz mi?

Sizi sınavlara eksiksiz hazırlamak için , derslerimizin yanında kelime çalışmanıza, okuma yapmanıza , test ve deneme çözmenize ,tüm kitaplarınızı her yerden erişmenize olanak sağlayan eşsiz bir platform sunuyoruz.

dictionary 1 dictionary 2 dictionary 3
wordy 1 wordy 2 wordy 3
reading 1 reading 2 reading 3
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!