Yükleniyor...
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

#Galatasaray Üniversitesi
0 18722

- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

A. BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Mezuniyet Koşulu 
Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 
2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu 
Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvuracaklarıprogramın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören ve aşağıda belirtilen taban puanlara göre GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınav sonuçları da kabul edilmektedir: 
ALES65 
GMAT483 
GRE690 
GRE (YENİ) 152 

3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu
 
Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların programın gerektirdiği yabancı dilden Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen aşağıdaki tabloda belirten sınavlardan herhangi birinden aldıkları puanları belgeleyenler yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış kabul edilirler. 
YDS/ÜDS/KPDS70  
TOEFL-IBT84  
TOEFL-CBT221  
TOEFL-PBT561 
IELTS 5 
DELFB2 
DALF C1
Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca ana dilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) dillerinden birinden yukarıda istenilen puanları almaları ve başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.

B .PROGRAM VE KONTENJANLAR

Yüksek Lisans Programına başvuran veya kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının aşağıdaki tabloda belirtilen asgari sayıdan az olması halinde, o dönemde ilgili Yüksek Lisans Programı açılmayacaktır. 
PROGRAM:SOSYOLOJİ
SINAVLA KONTENJAN : 15
ALES PUAN VE TÜRÜ:EA 65
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI :4
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DİL FRANSIZCA
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:70

Başvuracak adayların Tıp, Veterinerlik, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri dışındaki lisans programlarından mezun olmaları; lisans mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.5, 100 üzerinden en az 65,00 olması gerekmektedir. Adaylar hangi konuda araştırma yapmak istediklerine ilişkin 5-10 sayfalık Fransızca bir araştırma projesi hazırlamalıdırlar. Önerinin kapsamında, sorunsal tanıtımı, kuramsal çerçeve, yöntem ve kaynakça belirtilmelidir. Kaynakça yukarıda belirtilen sayfa sayısına dahil değildir. 
Adaylar yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde görev yapan iki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını ve hazırladıkları öneriyi başvuru tarihleri içerisinde Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliğine teslim edeceklerdir. 

II-İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

A. BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Mezuniyet Koşulu 
İkinci Öğretim Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 
2-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu
YDS/ÜDS/KPDS 65
TOEFL-IBT 78
TOEFL-CBT 210 
TOEFL-PBT 547 
IELTS4,5 
DELF B2 
DALF C1
İkinci Öğretim Programlarının eğitim dili Türkçe’dir. 

B. PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran veya kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının aşağıdaki tabloda belirtilen asgari sayıdan az olması halinde, o dönemde ilgili 
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmayacaktır. 

PROGRAM :AVRUPA BİRLİĞİ
KONTENJAN: 20
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI:8
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DİL :FRANSIZCA/İNGİLİZCE/ALMANCA
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:65

PROGRAM :RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
KONTENJAN: 15
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI:8
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DİL :FRANSIZCA/İNGİLİZCE
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:65

PROGRAM :TÜRKİYE ÜZERİNE TOPLUMSAL İNCELEMELER
KONTENJAN: 25
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI:8
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DİL :FRANSIZCA/İNGİLİZCE
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:65

PROGRAM :SİYASET BİLİMİ
KONTENJAN: 20
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI:8
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DİL :FRANSIZCA/İNGİLİZCE
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:65

PROGRAM :İNSAN HAKLARI HUKUKU*
KONTENJAN: 30
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI:10
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DİL :FRANSIZCA/İNGİLİZCE
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:65
*Bu programa başvuracak adaylarda Hukuk, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, 
İletişim, Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinden olma koşulu aranır. 

III - DOKTORA PROGRAMLARI
 
A. BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Mezuniyet Koşulu 
Adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü, lisans ve tezli yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans mezuniyet şartı 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler için aranmaz.* 
2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören ve aşağıda belirtilen taban puanlara göre GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınav sonuçları da kabul edilmektedir:
ALES 70
GMAT 500 
GRE 700 
GRE (YENİ) 154 

3- Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu 

YDS/ÜDS/KPDS 70 
TOEFL-IBT 84 
TOEFL-CBT 221 
TOEFL-PBT 561 
IELTS 5 
DELF B2 
DALF C1
Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca ana dilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) dillerinden birinden yukarıda istenilen puanları almaları ve başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir. 

4- Yatay Geçiş Koşulları

Doktora programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir doktora programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine ve diğer koşullara da sahip olmaları gerekir. 
* 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine 06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle eklenen geçici 3.madde gereğince.

B. PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

PROGRAM: FELSEFE
SINAVLA KONTENJAN :5
YATAY GEÇİŞLE KONTENJAN:1
ALES PUAN VE TÜRÜ: EA 70
ASGARİ ÖĞRENCİ SAYISI:3
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ YABANCI DİL : FRANSIZCA
YDS/ÜDS/KPDS ASGARİ PUAN:70

IV- GEREKLİ BELGELER 

A. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1- Yüksek lisans başvurusu için lisans, doktora başvurusu için lisans ve yüksek lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin üniversiteleri tarafından onaylanmış ya da noter tasdikli sureti.(Kesin kayıt aşamasına kadar diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini getirecek adaylar da başvuruda bulunabileceklerdir.) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancıuyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 
2-Yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların lisans ve yüksek lisans not dökümü (transkript) belgelerinin aslı, üniversiteleri tarafından onaylanmış fotokopisi ya da noter tasdikli sureti.
3-ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin giriş tarihinden itibaren üç yılı aşmamış olan sonuç belgesinin internet çıktısı. 
4- Yabancı dil sonuç belgelerinin aslı veya internet çıktısı. (Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası yabancı dil belgeleri geçerli sayılır.) 
5- Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi). 
6- Önkayıt Başvuru Formundaki tüm bilgiler eksiksiz doldurularak; adayın yüzü açık kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş vesikalık fotoğrafını başvuru formuna elektronik olarak aktarması gerekmektedir. Adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. 
7- Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru alınmaz. 

B. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik Durum Müsaade Belgesi” (2 adet). Bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin kayıtları yapılmaz. 
2- Önkayıt başvurusundaki koşullara göre çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet) 
3- 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi öğrenim ücretini yatırdığını gösterir banka dekontu Yabancı uyruklu öğrenciler diğer öğrenciler için belirlenen öğrenim harcı veya ücretinin 3 katı tutarında ödeme yaparlar. 

V- DEĞERLENDİRME 

Tezsiz Yüksek Lisans programları için: Mülakat ve/veya Bilim Sınavı %100 
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için: 
ALES % 50 
Mülakat ve/veya Bilim Sınavı % 50 

VI - BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Başvurular 19 Ağustos 2013 saat 11.00 itibariyle on-line yapılacaktır. Adayların başvuru yaparken kullanacakları link ve sisteme girebilmek için izleyecekleri yol aşağıda belirtilmiştir. İnternet tarayıcısı kullanılarak (otomasyon.gsu.edu.tr) linkinden GSU Öğrenci Otomasyon Sistemine girilerek, BAŞVURU İŞLEMLERİ’nin altında yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Programları Başvuru İşlemleri linkine tıklanarak kayıt işlemleri başlatılır. Bu ekrana TC kimlik numaranız, cilt no’nuz ve mail adresini girmeniz yeterlidir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde hem ilgili mail adresinize kullanıcı adı ve şifreniz gönderilecek hem de sisteme giriş yaparak kaydınızı oluşturabileceksiniz. 
On-line başvuru girişi yapan adaylar sistemden çıkarmış oldukları form ile birlikte istenilen tüm evrakları başvuru tarihleri içerisinde Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen teslim etmek zorundadırlar. Başvurular, evrakların teslim edilip, başvuru koşullarına uygunluğunun Enstitüce kontrol edilmesinden sonra geçerlilik kazanacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmez. 
 Başvuru Tarihleri : 26-29 Ağustos 2013 
 Mülakat ve/veya Bilim Sınavı Tarihleri : 02-03-04 Eylül 2013
 Kesin Kayıt Tarihleri : 09 Eylül 2013 
 Mazeret Kayıtları : 10 Eylül 2013 
 Yedek Kayıtları : 11 Eylül 2013 
 Öğrenimin Başlama Tarihi : 23 Eylül 2013 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  Çırağan Cad. No: 36 34357 Ortaköy / İstanbul  Tel : 0(212) 227 44 80 (15 hat) 266 / 267 / 265 Web : www.gsu.edu.tr
     
  
   

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
28/08/2013 0 18722
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!