Yükleniyor...
HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

BAŞVURU TARİHLERİ : Başvurular 26-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.

BAŞVURU YERİ : Hitit Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. (Eski Rektörlük Binası Arkası) 19100 ÇORUM Tel: 0364-6661111 /4013-4012-4011

MÜLAKAT YERİ : Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak.(Kimya Müh. ve Mak. Müh.) - Fen-Edebiyat Fak.(Kimya ve Biyoloji)

MÜLAKAT TARİHİ : 05-06 Eylül 2013, Saat 10:00

SONUÇLARIN İLANI : 11 Eylül 2013 (Sonuçlar Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.fbe.hitit.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 12-13 Eylül 2013

YEDEK KAYIT :Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak 16 Eylül 2013 tarihinde kayıt yapılacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR

1. Adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 60 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

2. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,

3. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri gerekir.

4. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6. maddesi e/4.fıkrasınca düzenlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
 

1. Aday tarafından doldurulacak başvuru dilekçesi (Enstitünün web sayfasından temin edilebilir),

2. Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi),

3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti (Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın çeviri tablosu esas alınarak yapılır),

4. ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

6. Başvurular, şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da noter onaylı örnekleri istenmektedir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihi 29 Ağustos 2013 Saat: 17:00’ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir.Postadaki gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.

 
 
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
 

Yüksek Lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak yapılır.

 
 
 
KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
 
 

Yüksek Lisans programları için;

Adayların ALES puanının % 50’si, lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat puanının % 10’u alınır.Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir),

2. Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi),3. Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği onaylı sureti veya noter onaylı sureti ,

4. ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

5. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

6. 6 adet vesikalık fotoğraf,

7. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2 adet noter onaylı sureti,

8. Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz),

9. Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi.

YÜKSEK LİSANS KONTENJALARI İÇİN

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
26/08/2013 0 2447
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!