Yükleniyor...
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS  BAŞVURULARI

Karabük Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Başvurulari

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

ANABİLİM DALI:EBELİK
PUAN TÜRÜ:SAYISAL
KONTENJAN:15
KOŞULLAR:Ebelik bölümü mezunu olmak


BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans Diplomasına sahip olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personelve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

B- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar. YDS'den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş yada en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)'ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.
b) Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.

C- BAŞVURU VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti
b) Lisans Programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin onaylı suretleri (Transkript).
c) ALES Sonuç Belgesi.
d) ÜDS/KPDS/YDS Sonuç Belgesi (Varsa).
e) Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
f) 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliğe uygun),
ı) İstenilen belgeler ile birlikte en geç 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

D- SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Başvurusunu tamamlayan adayların sınava giriş belgelerini sınav saatinden önce Enstitü Öğrenci İşleri bürosundan şahsen almaları gerekmektedir.

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.
Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı 06 Eylül 2013
Öğrenci Numaralarının İlanı 06 Eylül 2013
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 09-11 Eylül 2013
Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 12-13 Eylül 2013
Ders Alma 09-13 Eylül 2013
Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi ve Derslerin Başlaması 16 Eylül 2013

G- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a- 4 adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliğe uygun),
b- İkametgâh belgesi,
NOT:
1- Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.
2- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir.
3- Lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Karabük Üniversitesi dışında Yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu programın süresi en çok bir yıldır.4- Başvuru bilgi ve belgelerinin yanlış veya eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balıklar Kayası Mevkii KARABÜK
Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
25/08/2013 0 7698
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!