Yükleniyor...
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Niğde Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2477

 

 
 Başvuru için Adaylardan İstenilen Belgeler
 
 
 
 
1. Öğrenim görmek istedikleri Lisansüstü Programı ve Anabilim Dalını belirtir Aday Başvuru Formu (Enstitüden yada 
elektronik ağdan alınacak),
2. Özgeçmiş,
3. Yüksek lisans programına başvuru için, lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
4. Doktora programına lisans derecesi ile başvuru için, lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; yüksek 
lisans derecesi ile başvuru için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
5. Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,
6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesi,
7. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Doktora Programına başvuracak adaylar için),
8. Not durum belgesi (Transkript) aslı yada aslının ibraz edilmesi durumunda onaylı örneği,
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 
 
 
 
Başvuru için Gerekli Şartlar
 
 
 
 
 
1. Yüksek lisans programına başvuranların alana ilişkin puan türünde ALES’ ten en az 55 puan almış olmaları,
2. Doktora programına lisans derecesi ile müracaat edenlerin ALES’den en az 80 (seksen) puan, yüksek lisans 
derecesi ile müracaat edenlerin ALES’den en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
3. Yüksek Lisans için müracaat edenlerin YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen bir 
yabancı dil belgesine sahip olmaları (Yabancı dil belgesi olmayan öğrenciler başvuru yapabilir ancak, yabancı dil 
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir),
4. Doktora programına lisans derecesiyle müracaat eden adayların lisans mezuniyet ortalamasının en az 100 (yüz) 
üzerinden 80 (seksen), yüksek lisans derecesi ile müracaat eden adayların yüksek lisans mezuniyet 
ortalamasının en az 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmiş beş) olması,
5. Doktora programlarına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası 
Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı gösteren belgeye sahip olmaları,
6. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında yapan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınan 
denklik belgesine sahip olmaları,
7. ALES puanı (üç yıl süre ile geçerlidir),
8. Adli sicil beyanı belirten dilekçe,
9. Adayların belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekir.
 
 
 
 
 
 
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
 
 
 
 
 
 
 
1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2. Altı adet vesikalık fotoğraf,
3. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Temmuz-2013 tarihli belge olmalıdır) (Terhis Belgesi olabilir).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doktora Mülakat Sınavı Tarihi 17 Temmuz 2013

 

Doktora Sınav Yeri ve Saati Anabilim Dalı Başkanlıklarında Saat 10.00’da
Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri; 
Asil Adaylar 22-24 Temmuz 2013
Yedek Adaylar 25-26 Temmuz 2013
 

 

 

 
 
 
Başvuru Adresi
Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Yerleşke, 51240 NİĞDE
Ayrıntılı Bilgi için Telefonlar: 0388 225 21 92, 0388 225 27 27, 0388 225 21 95
E-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.nigde.edu.tr/fbe
 

KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ.

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
27/06/2013 0 2477
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!