Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Abstract ne demek?

Abstract ne demek? Abstract ne anlama gelir? Abstract İngilizce örnek cümle. Abstract eş anlamlıları.

  abstract (n)

  özet

  soyut yapıt

  Abstract (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, yazılı bir eseri önemli olmayan detaylarını çıkararak daha kısa hale getirme anlamında kullanılabilir.
  summary (n) : özet
  abstract (n) : özet, soyut yapıt
  outline (n) : ana hat
  abridgement (n) : kısaltma (yazılı eser)
  digest (n) : derleme
  résumé (n) : öz geçmiş


  abstract (adj)

  soyut

  Abstract (adj) ingilizce örnek cümle

  The new theory is too abstract for ordinary people.

  Yeni teori sıradan insanlar için çok soyut.

  Infinity is an abstract concept used to describe something that is endless or boundless.

  Sonsuzluk, sonsuz veya sınırsız olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan soyut bir kavramdır.

  Some abstract art is difficult to understand.

  Bazı soyut sanatların anlaşılması zordur.

  Abstract (adj) Collocations

  highly abstract : son derece soyut
  purely abstract : tamamen soyut
  entirely abstract : tümüyle soyut
  extremely abstract : son derece soyut
  fairly abstract : oldukça soyut
  28 Örnek daha
  abstract art : soyut sanat
  abstract artist : soyut sanatçı
  abstract composition : soyut kompozisyon
  abstract design : soyut tasarım
  abstract entity : soyut varlık
  abstract generalization : soyut genelleme
  abstract idea : soyut fikir
  abstract imagery : soyut betimleme
  abstract nature : soyut mizaç
  abstract noun : soyut nesne
  abstract painter : soyut ressam
  abstract painting : soyut resim
  abstract pattern : soyut desen
  abstract principle : soyut ilke
  abstract proposition : soyut öneri
  abstract reasoning : soyut akıl yürütme
  abstract sculptor : soyut heykeltıraş
  abstract sculpture : soyut heykel
  abstract shape : soyut şekil
  abstract symbol : soyut sembol
  abstract term : soyut terim
  abstract theory : soyut kuram
  abstract thinking : soyut düşünme
  abstract thought : soyut düşünce
  abstract word : soyut kelime
  abstract work : soyut eser
  abstract concept : soyut kavram
  abstract noun : soyut isim
  Daha az gör

  Abstract ile Bağlantılı Kelimeler