Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Achieve ne demek?

Achieve ne demek? Achieve ne anlama gelir? Achieve İngilizce örnek cümle. Achieve eş anlamlıları.

  achieve (v)

  başarmak

  elde etmek, ulaşmak

  Achieve (v) ingilizce örnek cümle

  Weight loss is achieved through a good diet and exercise.

  Kilo kaybı iyi bir diyet ve egzersiz ile sağlanır.

  Achieve (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; başarmak, başarılı olmak anlamında kullanılabilir.
  succeed (v) : başarmak, sonrasında gelmek
  achieve (v) : başarmak
  manage (v) : yönetmek, başarmak
  accomplish (v) : başarmak
  pull off (pv) : başarmak
  attain (v) : ulaşmak
  make it (pv) : başarmak, varmak
  fulfil (v) : yerine getirmek


  Achieve (v) Collocations

  achieve acceptance : kabul görmek
  achieve accuracy : doğruluğa ulaşmak
  achieve aim : hedefe ulaşmak
  achieve ambition : amacına ulaşmak
  achieve aspiration : isteğini gerçekleştirmek
  118 Örnek daha
  achieve balance : dengeyi sağlamak
  achieve breakthrough : atılım yapmak
  achieve ceasefire : ateşkes sağlamak
  achieve clarity : açıklık/netlik kazanmak
  achieve climax : doruğa ulaşmak
  achieve closure : kapanışı sağlamak
  achieve coherence : tutarlılığı sağlamak
  achieve competence : yetkinlik kazanmak
  achieve conformity : uygunluğu sağlamak
  achieve consensus : fikir birliğine varmak
  achieve consistency : tutarlılık sağlamak
  achieve control : kontrolü sağlamak
  achieve disarmament : silahsızlanmayı başarmak
  achieve distinction : ayrımı başarmak
  achieve distribution : dağıtımı başarmak
  achieve diversity : çeşitlilik sağlamak
  achieve dominance : hakimiyet kazanmak
  achieve domination : egemenliğe ulaşmak
  achieve dream : hayali gerçekleştirmek
  achieve economy : tasarruf sağlamak
  achieve effect : etki elde etmek
  achieve effectiveness : etkinliği sağlamak
  achieve efficiency : verimliliği sağlamak
  achieve end : sonuna ulaşmak
  achieve equality : eşitliği sağlamak
  achieve erection : ereksiyona ulaşmak
  achieve excellence : mükemmellik elde etmek
  achieve expression : ifadesi olmak
  achieve fairness : adalet sağlamak
  achieve fame : üne ulaşmak
  achieve feat : beceriye ulaşmak
  achieve finish : sonuca ulaşmak
  achieve fit : uyum sağlamak
  achieve flight : uçuşu gerçekleştirmek/başarmak
  achieve fluency : akıcılık kazanmak
  achieve freedom : özgürlüğe ulaşmak
  achieve gain : kazanç elde etmek
  achieve a goal : bir hedefe ulaşmak
  achieve grade : başarıya/dereceye ulaşmak
  achieve greatness : büyüklüğe ulaşmak
  achieve growth : büyümeyi başarmak
  achieve happiness : mutluluğa ulaşmak
  achieve harmony : uyum sağlamak
  achieve height : yükseğe tırmanmak/çıkmak
  achieve ideal : ideale ulaşmak
  achieve immortality : ölümsüzlüğü elde etmek
  achieve impact : etki yaratmak
  achieve implementation : uygulamayı başarmak
  achieve improvement : ilerleme sağlamak
  achieve increase : artış sağlamak
  achieve independence : bağımsızlık kazanmak
  achieve integration : birleşmeyi sağlamak
  achieve intimacy : samimiyet sağlamak
  achieve justice : adaleti sağlamak
  achieve level : seviyeye ulaşmak
  achieve liberation : kurtuluşa/özgürlüğe ulaşmak
  achieve literacy : okuryazarlık kazanmak
  achieve look : bakış elde etmek
  achieve majority : çoğunluğu sağlamak
  achieve margin : pay elde etmek
  achieve mastery : ustalık kazanmak
  achieve maximum : en yüksek seviyeye ulaşmak
  achieve milestone : kilometre taşı olmak
  achieve notoriety : kötü şöhreti olmak
  achieve objective : hedefine ulaşmak
  achieve orgasm : orgazma ulaşmak
  achieve outcome : sonuca ulaşmak
  achieve penetration : içine işlemek/ulaşmak
  achieve perfection : mükemmelliğe ulaşmak
  achieve popularity : popülerlik kazanmak
  achieve position : pozisyona/konuma ulaşmak
  achieve potential : en yüksek gücüne ulaşmak
  achieve proficiency : yeterlik kazanmak
  achieve profitability : kârlılık sağlamak
  achieve progress : ilerleme sağlamak
  achieve prominence : önem kazanmak
  achieve prosperity : refah sağlamak
  achieve purpose : amaca ulaşmak
  achieve rank : dereceye/rütbeye ulaşmak
  achieve rating : derece kazanmak
  achieve ratio : orana ulaşmak
  achieve realism : gerçekliğe ulaşmak
  achieve recognition : tanınmasını sağlamak
  achieve reconciliation : mutabakat sağlamak
  achieve recovery : iyileşmeyi başarmak
  achieve reduction : azaltmayı başarmak
  achieve representation : temsili kazanmak
  achieve resolution : çözüme ulaşmak
  achieve respectability : saygınlık kazanmak
  achieve result : sonuca ulaşmak
  achieve return : kâr elde etmek
  achieve revolution : devrim gerçekleştirmek
  achieve sale : satışa ulaşmak
  achieve salvation : kurtuluşa ulaşmak
  achieve saving : tasarruf sağlamak
  achieve score : puan kazanmak
  achieve serenity : huzur bulmak
  achieve settlement : uzlaşma sağlamak
  achieve solution : çözüm elde etmek
  achieve stability : istikrarı sağlamak
  achieve standard : standardı sağlamak
  achieve stardom : yıldızlara yükselmek
  achieve stature : boy vermek
  achieve status : önem/itibar kazanmak
  achieve success : başarıya ulaşmak
  achieve superiority : üstünlük kazanmak
  achieve target : Hedefe ulaşmak
  achieve tenure : kadroyu almak
  achieve total : toplama ulaşmak
  achieve transformation : dönüşüme gerçekleştirmek/sebep olmak
  achieve understanding : anlamayı sağlamak
  achieve unification : birleşmeyi başarmak
  achieve uniformity : istikrara ulaşmak
  achieve unity : birliğe ulaşmak
  achieve velocity : hızına ulaşmak
  achieve victory : zafere ulaşmak
  achieve vision : öngörüsü/görüşü gerçekleşmek
  achieve wealth : zenginliğe ulaşmak
  Daha az gör