Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Advance ne demek?

Advance ne demek? Advance ne anlama gelir? Advance İngilizce örnek cümle. Advance eş anlamlıları.

  advance (v)

  ilerlemek

  geliştirmek, ileri gitmek, ilerletmek

  Advance (v) ingilizce örnek cümle

  The troops advanced until reaching enemy lines.

  Birlikler düşman hattına ulaşana kadar ilerledi.

  He was advanced to the rank of general.

  General rütbesine yükseltildi.

  Advance (adj) Collocations

  army may advance : ordu ilerleyebilir
  rebel may advance : isyancı ilerleyebilir
  tank may advance : tank ilerleyebilir
  technology may advance : teknoloji ilerleyebilir
  troops may advance : birlikler ilerleyebilir
  24 Örnek daha
  advance agenda : gündemi ilerletmek
  advance argument : iddiayı geliştirmek
  advance career : kariyeri ilerletmek
  advance cause : amaca yürümek
  advance concept : kavramı geliştirmek
  advance explanation : açıklamayı geliştirmek
  advance frontier : sınırı genişletmek
  advance interest : çıkarına ilerlemek/hareket etmek
  advance knowledge : bilgiyi ilerletmek
  advance plot : konuyu ilerletmek
  advance profession : mesleği geliştirmek
  advance proposition : düşünceyi geliştirmek
  advance science : bilimi ilerletmek
  advance theory : teoriyi geliştirmek
  advance thesis : iddiayı geliştirmek
  advance understanding : kavrayışı ilerletmek
  advance view : bakışı geliştirmek
  advance cautiously : dikkatlice ilerlemek
  advance considerably : önemli ölçüde ilerlemek
  advance greatly : büyük ölçüde ilerlemek
  advance quickly : çabuk ilerlemek
  advance rapidly : hızla ilerlemek
  advance significantly : önemli ölçüde ilerlemek
  advance slowly : yavaşça ilerlemek
  Daha az gör

  Advance (adj) Preposition Kullanımları

  advance to : …ya ilerlemek
  advance towards : ...ya doğru ilerlemek
  advance (n)

  ilerleme

  gelişme, ilerleyiş, artış

  Advance (n) ingilizce örnek cümle

  Technological advances lead the culture of today’s young people.

  Teknolojik gelişmeler günümüz gençlerinin kültürüne öncülük ediyor.

  Advances in technology have improved our lives in many ways.

  Teknolojideki ilerlemeler hayatımızı birçok yönden iyileştirdi.

  avans

  Advance (n) ingilizce örnek cümle

  He got a cash advance to help a friend, then a loan for a car.

  Bir arkadaşına yardım etmek için nakit avans aldı, sonra bir araba kredisi aldı.

  Can I get an advance on my salary?

  Maaşıma mahsuben avans alabilir miyim?

  Advance (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, gelişme anlamında kullanılabilir.
  improvement (n) : gelişme
  advance (n) : ilerleme, avans
  progress (n) : ilerleme
  enhancement (n) : gelişme
  amendment (n) : düzeltme


  Advance (adj) Collocations

  get advance : avans almak
  give advance : avans vermek
  halt advance : ilerlemeyi durdurmak
  make advance : gelişme göstermek, ileri harekette bulunmak
  order advance : ilerleme istemek
  36 Örnek daha
  pay advance : avans ödemek
  receive advance : avans almak
  resist advance : ilerlemeye karşı durmak
  stop advance : ilerlemeyi durdurmak
  Allied advance : Müttefik ilerleme
  amorous advance : aşk ilerlemesi
  big advance : büyük ilerleme
  considerable advance : önemli ilerleme
  German advance : Alman ilerlemesi
  great advance : büyük ilerleme
  important advance : önemli ilerleme
  large advance : büyük avans
  major advance : büyük gelişme
  medical advance : tıbbi ilerleme
  political advance : politik ilerleme
  rapid advance : hızlı ilerleme
  recent advance : son zamanlardaki ilerleme
  remarkable advance : kayda değer ilerleme
  scientific advance : bilimsel ilerleme
  sexual advance : cinsel gelişme
  significant advance : önemli ilerleme
  social advance : sosyal avans
  spectacular advance : muhteşem avans
  steady advance : istikrarlı ilerleme
  substantial advance : önemli ilerleme
  technical advance : teknik ilerleme
  technological advances : teknolojik gelişmeler
  theoretical advance : teorik ilerleme
  tremendous advance : muazzam ilerleme
  dramatic advance : dramatik ilerleme
  economic advance : ekonomik ilerleme
  enormous advance : muazzam ilerleme
  educational advance : eğitimsel ilerleme
  cash advance : nakit avans
  notable advance : kayda değer ilerleme
  accept in advance : baştan kabul etmek
  Daha az gör

  Advance (adj) Preposition Kullanımları

  advance in : ...da ilerleme
  advance of : ...nın ilerlemesi/gelişmesi
  in advance : önceden
  advance (adj)

  ön

  önceden olan

  Advance (adj) Collocations

  advance booking : erken rezervasyon
  advance copy : ön kopya
  advance directive : ön direktif
  advance guard : öncü birlik
  advance notice : önceden haber verme
  11 Örnek daha
  advance notification : ön bildirim
  advance order : önceden sipariş
  advance party : avans partisi
  advance payment : avans ödemesi
  advance planning : önceden planlama
  advance preparation : avans hazırlığı
  advance publicity : önceden tanıtım
  advance purchase : peşin alım
  advance registration : avans kaydı
  advance ticket : önceden bilet
  advance warning : avans uyarısı
  Daha az gör