Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Progress ne demek?

Progress ne demek? Progress ne anlama gelir? Progress İngilizce örnek cümle. Progress eş anlamlıları.

  progress (v)

  ilerlemek

  gelişmek, devam etmek, mesafe kaydetmek

  Progress (v) ingilizce örnek cümle

  He has progressed a lot in mathematics since the begining of the year.

  Yılın başından beri matematikte çok ilerleme kaydetti.

  Progress (n) Collocations

  afternoon may progress : öğleden sonra ilerleyebilir
  century may progress : yüzyıl ilerleyebilir
  development may progress : gelişme ilerleyebilir
  disease may progress : hastalık ilerleyebilir
  evening may progress : akşam ilerleyebilir
  12 Örnek daha
  illness may progress : hastalık ilerleyebilir
  morning may progress : sabah ilerleyebilir
  movie may progress : film ilerleyebilir
  night may progress : gece ilerleyebilir
  pregnancy may progress : hamilelik ilerleyebilir
  relationship may progress : ilişki ilerleyebilir
  story may progress : hikaye ilerleyebilir
  war may progress : savaş ilerleyebilir
  progress gradually : yavaş yavaş ilerlemek
  progress quickly : hızla ilerlemek
  progress slowly : yavaş yavaş ilerlemek
  progress steadily : sürekli ilerlemek
  Daha az gör

  Progress (n) Preposition Kullanımları

  progress towards : ...ya doğru/yönünde ilerlemek
  progress through : ...dan ilerlemek
  progress (n)

  ilerleme

  gelişme, kalkınma, hareket

  Progress (n) ingilizce örnek cümle

  The progress of science never stops.

  Bilimin ilerlemesi asla durmaz.

  Argentina has made great progress in controlling inflation since 1992.

  Arjantin, 1992'den beri enflasyonu kontrol etmede büyük ilerleme kaydetti.

  The game was already in progress when we took our seats.

  Biz yerlerimize oturduğumuzda oyun devam ediyordu.

  The discussions are still in progress.

  Tartışmalar halen devam ediyor.

  Progress (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, gelişme anlamında kullanılabilir.
  improvement (n) : gelişme
  advance (n) : ilerleme, avans
  progress (n) : ilerleme
  enhancement (n) : gelişme
  amendment (n) : düzeltme


  Progress (n) Collocations

  progress may continue : ilerleme devam edebilir
  progress may stall : ilerleme durabilir
  accelerate progress : ilerlemeyi hızlandırmak
  achieve progress : ilerleme sağlamak
  assess progress : ilerlemeyi değerlendirmek
  30 Örnek daha
  chart progress : ilerlemeyi kaydetmek
  check progress : ilerlemeyi kontrol etmek
  cheer progress : neşeyle ilerlemek
  evaluate progress : süreci değerlendirmek
  hinder progress : ilerlemeyi engellemek
  impede progress : ilerlemeyi engellemek
  make progress : ilerleme kaydetmek
  monitor progress : ilerlemeyi izlemek
  observe progress : ilerlemeyi/gelişmeyi gözlemlemek/izlemek
  obstruct progress : ilerlemeyi engellemek
  show progress : ilerleme göstermek
  trace progress : ilerlemeyi izlemek
  academic progress : akademik ilerleme
  considerable progress : önemli ilerleme
  great progress : büyük ilerleme
  human progress : insani gelişme
  industrial progress : endüstriyel ilerleme
  little progress : çok az ilerleme
  medical progress : tıbbi ilerleme
  rapid progress : hızlı ilerleme
  remarkable progress : dikkate değer süreç
  satisfactory progress : tatmin edici ilerleme
  scientific progress : bilimsel süreç/gelişim
  significant progress : önemli gelişme
  steady progress : sürekli gelişme
  substantial progress : önemli gelişme
  technological progress : teknolojik ilerleme
  tremendous progress : muazzam ilerleme
  economic progress : ekonomik ilerleme
  slow down progress : ilerlemeyi yavaşlatmak
  Daha az gör

  Progress (n) Preposition Kullanımları

  progress in : ...daki ilerleme, gelişme
  progress on : ... konusunda ilerleme
  progress towards : ...ya doğru/yönünde ilerleme
  in progress : devam etmekte