Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Improvement ne demek?

Improvement ne demek? Improvement ne anlama gelir? Improvement İngilizce örnek cümle. Improvement eş anlamlıları.

  improvement (n)

  gelişme

  ilerleme, iyileşme, artma

  Improvement (n) ingilizce örnek cümle

  As a landowner, he was actively interested in agricultural improvements.

  Bir arazi sahibi olarak tarımsal gelişmelere aktif olarak ilgi duyuyordu.

  The doctor noticed a gradual improvement in his patient.

  Doktor hastasında kademeli bir iyileşme fark etti.

  He has made a big improvement in tennis.

  Teniste büyük ilerleme kaydetti.

  Improvement (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, gelişme anlamında kullanılabilir.
  improvement (n) : gelişme
  advance (n) : ilerleme, avans
  progress (n) : ilerleme
  enhancement (n) : gelişme
  amendment (n) : düzeltme


  Improvement (n) Collocations

  improvement may include : gelişme kapsayabilir
  improvement may occur : iyileşme meydana gelebilir
  achieve improvement : ilerleme sağlamak
  announce improvement : gelişmeyi duyurmak
  constitute improvement : iyileştirme oluşturmak
  77 Örnek daha
  deliver improvement : iyileştirme sunmak
  demand improvement : gelişme/ilerleme talep etmek
  demonstrate improvement : iyileşme göstermek
  encourage improvement : iyileştirmeyi teşvik etmek
  exhibit improvement : iyileşmeyi göstermek
  experience improvement : gelişme yaşamak
  indicate improvement : iyileşmeyi belirtmek
  maintain improvement : iyileşmeyi sürdürmek
  make improvement : geliştirmek
  need improvement : geliştirilmeye ihtiyacı olmak
  note improvement : gelişmeyi fark etmek
  notice improvement : iyileştirme bildirmek
  observe improvement : ilerlemeyi/gelişmeyi fark etmek/görmek
  obstruct improvement : gelişmeyi engellemek
  offer improvement : iyileştirme teklif etmek
  produce improvement : iyileştirme üretmek
  promote improvement : iyileştirmeyi teşvik etmek
  provide improvement : iyileştirme sağlamak
  recommend improvement : iyileştirme önermek
  reflect improvement : iyileştirmeyi yansıtmak
  report improvement : iyileştirmeyi belirtmek
  represent improvement : gelişmeyi temsil etmek
  require improvement : iyileştirme gerektirmek
  secure improvement : iyileştirmeyi güven altına almak
  see improvement : ilerleme görmek
  seek improvement : iyileştirme aramak
  show improvement : iyileştirme göstermek
  suggest improvement : iyileştirme önermek
  witness improvement : tanık iyileştirme
  yield improvement : verim artışı sağlamak
  actual improvement : gerçek gelişme
  agricultural improvement : tarımsal gelişme
  all-round improvement : çok yönlü iyileştirme
  big improvement : büyük gelişme
  considerable improvement : önemli gelişme
  constant improvement : sürekli iyileştirme
  continual improvement : devamlı gelişim
  continued improvement : devam eden gelişme
  continuous improvement : devamlı gelişme
  definite improvement : kesin iyileştirme
  desired improvement : istenen iyileştirme
  gradual improvement : kademeli iyileştirme
  great improvement : büyük gelişme
  huge improvement : büyük gelişme
  important improvement : önemli gelişme
  long-term improvement : uzun vadeli gelişme
  major improvement : büyük gelişme
  massive improvement : büyük gelişme
  minor improvement : küçük gelişme
  noticeable improvement : göze çarpan gelişme
  ongoing improvement : devam eden gelişme
  possible improvement : olası iyileştirme
  rapid improvement : hızlı gelişme
  recent improvement : son zamanlardaki gelişme
  remarkable improvement : dikkate değer gelişme
  significant improvement : önemli ilerleme
  slight improvement : hafif gelişme
  social improvement : sosyal gelişme
  steady improvement : istikrarlı gelişim
  substantial improvement : önemli gelişme
  technological improvement : teknolojik gelişme
  temporary improvement : geçici gelişme
  tremendous improvement : muazzam gelişme
  vast improvement : geniş gelişme
  visible improvement : görünür iyileştirme
  drastic improvement : önemli ilerme
  distinct improvement : belirgin iyileştirme
  enormous improvement : muazzam gelişme
  expected improvement : beklenen iyileşme
  suggested improvement : önerilen iyileştirme
  continuing improvement : devam eden gelişme
  further improvement : daha fazla gelişim
  bring about improvement : gelişme(ye) sebep olmak /meydana getirmek
  carry out improvement : iyileştirme yapmak
  lead to improvement : iyileşmeye/gelişmeye yol açmak
  moderate improvement : ılımlı gelişme
  room for improvement : iyileştirme için yer
  Daha az gör

  Improvement (n) Preposition Kullanımları

  improvement in : …da gelişme
  improvement on : ... üzerindeki gelişme
  improvement to : ...ya gelişme/ilerleme/iyileşme