Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Allow ne demek?

Allow ne demek? Allow ne anlama gelir? Allow İngilizce örnek cümle. Allow eş anlamlıları.

  allow (v)

  izin vermek

  müsaade etmek, kabul etmek

  Allow (v) ingilizce örnek cümle

  You must not allow the children to play here.

  Çocukların burada oynamalarına izin vermemelisiniz.

  Her father didn't allow her to go to movies alone.

  Babası yalnız sinemaya gitmesine izin vermedi.

  olanak sağlamak

  mümkün kılmak, engellememek

  Allow (v) ingilizce örnek cümle

  Her higher salary will allow her to live comfortably.

  Maaşının yüksek olması rahatça yaşamasına olanak sağlayacak.

  Allow (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, bir şeye veya birine izin vermek anlamında kullanılabilir.
  allow (v) : izin vermek, olanak sağlamak
  permit (v) : izin vermek
  let (v) : izin vermek
  authorize (v) : resmi yetki vermek
  entitle (v) : yetki vermek, başlık koymak
  empower (v) : yetki vermek

  Bu kelimeler, bir şeyin gerçekleşmesine olanak sağlamak anlamında kullanılabilir.
  enable (v) : olanak sağlamak
  allow (v) : izin vermek, olanak sağlamak
  permit (v) : izin vermek


  Allow (v) Collocations

  approach may allow : yaklaşım izin verebilir
  authority may allow : makam izin verebilir
  bill may allow : yasa izin verebilir
  circumstance may allow : durum izin verebilir
  constitution may allow : anayasa izin verebilir
  77 Örnek daha
  deal may allow : anlaşma izin verebilir
  design may allow : tasarım izin verebilir
  facility may allow : tesis izin verebilir
  feature may allow : özellik izin verebilir
  judge may allow : hakim izin verebilir
  law may allow : kanun izin verebilir
  legislation may allow : yasalar izin verebilir
  loophole may allow : boşluk izin verebilir
  mechanism may allow : mekanizma izin verebilir
  move may allow : hareket izin verebilir
  permit may allow : izin izin verebilir
  program may allow : program izin verebilir
  programme may allow : program izin verebilir
  provision may allow : şart izin verebilir
  rule may allow : kural izin verebilir
  scheme may allow : şema izin verebilir
  size may allow : boyut izin verebilir
  state may allow : devlet izin verebilir
  system may allow : sistemi izin verebilir
  technique may allow : tekniği izin verebilir
  technology may allow : teknoloji izin verebilir
  weather may allow : hava izin verebilir
  allow access : erişime izin vermek
  allow admittance : kabul edilmek
  allow appeal : başvuruya izin vermek
  allow bail : kefaletle serbest bırakmak
  allow claim : isteği kabul etmek
  allow clearance : açıklığa imkan vermek
  allow comparison : karşılaştırmaya olanak sağlamak
  allow creation : oluşuma/yaratmaya olanak sağlamak
  allow development : gelişmeye olanak sağlamak
  allow discount : indirime olanak sağlamak
  allow distribution : dağıtıma izin vermek
  allow diversity : çeşitliliğe izin vermek
  allow entry : girişe izin vermek
  allow escape : kaçmasına izin vermek
  allow establishment : kuruluşa izin vermek
  allow evidence : kanıtlara izin vermek
  allow examination : incelemeye izin vermek
  allow exception : istisna yapmak
  allow exemption : muafiyete izin vermek
  allow expansion : genişlemeye izin vermek
  allow export : ihracata olanak sağlamak
  allow extradition : iade işlemine izin vermek
  allow flexibility : esnekliğe izin vermek
  allow flow : akışa izin vermek
  allow freedom : özgürlüğe izin vermek
  allow glimpse : (anlık) görüşe olanak sağlamak
  allow goal : (maç)sayıya izin vermek
  allow identification : tanımlamaya izin vermek
  allow import : ithalata olanak sağlamak
  allow indulgence : hoşgörüye/şımartmaya izin vermek
  allow inference : çıkarıma olanak tanımak
  allow insight : anlamaya izin vermek
  allow inspection : denetime/muayeneye izin vermek
  allow latitude : özgürlüğe izin vermek
  allow liberty : özgürlüğe izin vermek
  allow margin : pay bırakmak
  allow maximum : en fazlasına izin vermek
  allow movement : harekete izin vermek
  allow passage : geçişe izin vermek
  allow penetration : nüfuz etmesine olanak sağlamak
  allow pet : evcil hayvan kabul etmek
  allow possibility : olasılığa izin vermek
  allow recognition : tanınmaya izin ver
  allow recovery : gelişmeye/iyileşmeye izin vermek
  allow removal : kaldırmaya izin vermek
  allow representation : gösterime izin vermek
  allow run : koşmaya izin vermek
  allow scope : fırsat ver
  allow smoking : sigara içilmesine izin vermek
  allow time : zaman tanımak, vermek
  allow transfer : aktarmaya izin vermek
  allow union : sendikaya izin vermek
  allow use : kullanıma izin vermek
  allow ventilation : hava vermek
  be allowed to join : katılmasına izin verilmek
  Daha az gör

  Allow (v) Preposition Kullanımları

  allow for : … için izin vermek/sağlamak

  Allow ile Bağlantılı Kelimeler