Yükleniyor...
remzihoca online dersler

As ne demek?

As ne demek? As ne anlama gelir? As İngilizce örnek cümle. As eş anlamlıları.

  as (prep)

  ... olarak

  ... görevinde

  As (prep) ingilizce örnek cümle

  He used to work as a police officer.

  Polis memuru olarak çalışırdı.

  Biofuels have recently become popular as an alternative to fossil fuels.

  Biyoyakıtlar son zamanlarda fosil yakıtlara bir alternatif olarak popüler hale gelmiştir.

  As (conj, trans) Preposition Kullanımları

  as a form of : bir … biçimi olarak
  as (conj, trans)

  ...dığı için

  ...den dolayı, ...dığından, çünkü [transition]

  As (conj, trans) ingilizce örnek cümle

  As he was tired, he went to bed early.

  Yorgun olduğu için, erkenden yattı.

  Everyone likes Rose as she is honest.

  Rose dürüst olduğu için Herkes onu seviyor.

  He's my uncle, as my father is his brother.

  O benim amcam, çünkü babam onun erkek kardeşi.

  ...dıkça

  ...dikçe, [conjunction]

  As (conj, trans) ingilizce örnek cümle

  The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.

  Enflasyon oranı arttıkça doların değeri düşmektedir.

  ... gibi

  [conjunction]

  As (conj, trans) ingilizce örnek cümle

  The building looks exactly as it did when it was built in 1950.

  Bina tam olarak 1950 yılında inşa edildiği zamanki gibi görünüyor.

  ...iken

  ... sırasında, ... esnasında, [conjunction]

  As (conj, trans) ingilizce örnek cümle

  I went to the the store as I was coming home.

  Eve gelirken mağazaya gittim.

  ...e rağmen

  her ne kadar ... olsa da, ...se de / ...sa da, [conjunction]

  As (conj, trans) ingilizce örnek cümle

  Happy as she was, she couldn't help crying.

  Her ne kadar mutlu olsa da, kendini tutamadı ve ağladı.

  As (conj, trans) Collocations

  accept as is : olduğu gibi kabul etmek