Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Ballot ne demek?

Ballot ne demek? Ballot ne anlama gelir? Ballot İngilizce örnek cümle. Ballot eş anlamlıları.

  ballot (v)

  oylamak

  oy vermek, oylamaya sunmak, oylayarak seçmek, oy toplamak

  Ballot (n) Collocations

  ballot for strike : grevi oylamak
  ballot (n)

  oylama

  Ballot (n) ingilizce örnek cümle

  A ballot is any type of system used to record votes in an election.

  Oylama, bir seçimde oy vermek için kullanılan her türlü sistemdir.

  Ballot (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, insanların oy kullanıp bir şeyler seçtiği durumları anlatır.
  election (n) : seçim
  vote (n) : oy, oylama
  referendum (n) : halk oylaması
  ballot (n) : oylama


  Ballot (n) Collocations

  cast ballot : oy kullanmak
  count ballot : oy saymak
  hold ballot : oylama yapmak
  mail ballot : oyu postalamak
  mark ballot : oyu işaretlemek
  23 Örnek daha
  organize ballot : oylama yapmak
  post ballot : oyu postalamak
  recount ballot : oylamayı tekrar saymak
  spoil ballot : oylamayı geçersiz kılmak
  first ballot : ilk oylama
  national ballot : ulusal oylama
  open ballot : açık oylama
  postal ballot : postayla oylama
  provisional ballot : geçici oylama
  secret ballot : gizli oylama
  electronic ballot : elektronik oylama
  spoiled ballot : geçersiz oylama
  carry out ballot : oylama yapmak
  absentee ballot : postayla oylama
  election ballot : seçim oylaması
  ballot paper : oy pusulası
  ballot box : oy sandığı
  put sth to the ballot : gizli oylama yapmak
  leadership ballot : liderlik oylaması
  strike ballot : grev oylaması
  ballot form : oy pusulası
  ballot rigging : oylamada hile
  ballot measure : oylama
  Daha az gör

  Ballot (n) Preposition Kullanımları

  on a/the ballot : oylamada/seçimde
  ballot over : ... üzerine oylama
  ballot on : ... hakkında oylama
  at the ballot : oylamada
  ballot for : ... için oylama
  2 Örnek daha
  in the ballot : oylamada
  by ballot : oylamayla
  Daha az gör