Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Election ne demek?

Election ne demek? Election ne anlama gelir? Election İngilizce örnek cümle. Election eş anlamlıları.

  election (n)

  seçim

  seçilme

  Election (n) ingilizce örnek cümle

  The campaign was successful and they won the election.

  Kampanya başarılı oldu ve seçimleri kazandılar.

  It looks like the party in power will win the upcoming election.

  İktidardaki parti yaklaşan seçimleri kazanacak gibi görünüyor.

  Election (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, insanların oy kullanıp bir şeyler seçtiği durumları anlatır.
  election (n) : seçim
  vote (n) : oy, oylama
  referendum (n) : halk oylaması
  ballot (n) : oylama


  Election (n) Collocations

  election may approach : seçim yaklaşabilir
  election may loom : seçim yaklaşabilir
  affect an election : seçimi etkilemek
  boycott election : seçimi boykot etmek
  call an election : seçime gitmek
  130 Örnek daha
  cancel an election : seçimi iptal etmek
  concede an election : seçimden geri çekilmek
  conduct an election : seçim düzenlemek
  contest an election : seçimde adaylığını koymak
  decide an election : seçim kararı almak
  delay an election : seçimi ertelemek
  derail an election : seçimi raydan çıkarmak
  determine an election : seçim kararı almak
  dispute an election : seçimi tartışmak
  fight an election : seçimde adaylığını koymak
  fix an election : seçimde hile yapmak
  hold an election : seçim düzenlemek
  influence an election : seçimi etkilemek
  lose an election : seçimi kaybetmek
  manipulate an election : seçimi manipüle etmek
  monitor an election : seçimi gözlemlemek
  organize an election : seçimi organize etmek
  oversee an election : seçimi denetlemek
  postpone an election : seçimi ertelemek
  rig an election : seçimde hile yapmak
  run an election : seçim düzenlemek
  schedule an election : seçim programını hazırlamak
  steal an election : seçimde hile yapmak
  supervise an election : seçimi denetlemek
  sway an election : seçimi değiştirmek | etkilemek
  sweep an election : seçimi büyük farkla kazanmak
  swing an election : seçimi değiştirmek | etkilemek
  tip an election : seçimi değiştirmek | etkilemek
  win an election : seçimi kazanmak
  last election : son seçim
  multiparty election : çok partili seçim
  clean election : temiz seçim
  close election : yakın seçim
  competitive election : rekabetçi seçim
  congressional election : kongre seçimi
  direct election : doğrudan seçim
  gubernatorial election : valilik seçimi
  historic election : tarihi seçim
  indirect election : dolaylı seçim
  judicial election : yargı seçimi
  legislative election : yasama seçimi
  local elections : yerel seçimler
  mayoral election : belediye başkanlığı seçimi
  municipal elections : belediye seçimleri
  national election : ulusal seçim
  nationwide election : ulus çapında seçim
  new election : yeni seçim
  open election : açık seçim
  papal election : papalık seçimi
  parliamentary election : parlamento seçimi
  presidential election : başkanlık seçimi
  primary election : ön seçim
  provincial election : il seçimleri
  recent election : son zamanlardaki seçim
  regional election : bölgesel seçim
  scheduled election : planlanmış seçim
  special election : özel seçim
  state election : devlet seçimi
  statewide election : eyalet çapında seçim
  upcoming election : yaklaşan seçim
  fair election : adil seçim
  free election : serbest seçim
  early election : erken seçim
  fresh election : yeni seçim
  federal election : federal seçim
  general election : genel seçim
  disputed election : tartışmalı seçim
  fraudulent election : hileli seçim
  forthcoming election : yaklaşan seçim
  rigged election : hileli seçim
  contested election : tartışmalı seçim
  stolen election : hileli seçim
  run for an election : seçimde adaylığını koymak
  stand for an election : seçimde adaylığını koymak
  democratic election : demokratik seçim
  election result : seçim sonucu
  landslide election : ezici üstünlükle seçilme
  non-partisan election : siyasi partilerin aday göstermediği seçim
  run-off election : ikinci tur seçim
  county election : ilçe seçimi
  council election : konsey seçimi
  leadership election : liderlik seçimi
  local-government election : yerel yönetim seçimi
  party election : parti seçimi
  senate election : senato seçimi
  school board election : okul yönetimi seçimi
  election may take place : seçim gerçekleşebilir
  elections may be due on : seçim ... tarihinde gerçekleşebilir
  election campaign : seçim kampanyası
  election manifesto : seçim bildirgesi
  election pledge : seçim vaadi
  election promise : seçim vaadi
  election statement : seçim beyanı
  election issue : seçim kampanyası konusu
  election debate : seçim tartışması
  election strategy : seçim stratejisi
  election battle : seçim mücadelesi
  election contest : seçim mücadelesi
  election turnout : seçim katılımı
  election ballot : seçim oylaması
  election poll : seçim anketi
  election outcome : seçim sonucu
  election returns : seçim sonuçları
  election defeat : seçim yenilgisi
  election victory : seçim zaferi
  election broadcast : seçim yayını
  election news : seçim haberleri
  election procedure : seçim prosedürü
  election process : seçim süreci
  election system : seçim sistemi
  election candidate : seçim adayı
  election worker : seçim görevlisi
  election official : seçim memuru
  election board : seçim kurulu
  election commission : seçim komisyonu
  election office : seçim ofisi
  election day : seçim günü
  election eve : seçim arifesi
  election night : seçim gecesi
  election period : seçim dönemi
  election season : seçim dönemi
  election time : seçim zamanı
  election year : seçim yılı
  election cycle : seçim turu
  election fraud : seçim sahtekarlığı
  election reform : seçim reformu
  outcome of an election : seçimin sonucu
  certificate of election : mazbata
  snap election : erken seçim
  midterm elections : dönen ortası seçimler
  Daha az gör

  Election (n) Preposition Kullanımları

  in the election : seçimde
  by election : seçimle
  at the election : seçimde
  election to : ...ya seçilme

  Election ile Bağlantılı Kelimeler