Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Vote ne demek?

Vote ne demek? Vote ne anlama gelir? Vote İngilizce örnek cümle. Vote eş anlamlıları.

  vote (v)

  oy kullanmak

  Vote (v) ingilizce örnek cümle

  Women were given the right to vote in the US.

  Kadınlara ABD'de oy kullanma hakkı verildi.

  oylamayla seçmek

  Vote (n) Collocations

  assembly may vote : meclis oy verebilir
  conference may vote : konferans oy verebilir
  congress may vote : kongre oy verebilir
  council may vote : konsey oy kullanabilir
  delegate may vote : temsilci oy verebilir
  18 Örnek daha
  elector may vote : seçmen oy verebilir
  electorate may vote : seçmen oy verebilir
  legislature may vote : meclis oy verebilir
  meeting may vote : toplantı oy verebilir
  member may vote : üye oy verebilir
  panel may vote : heyet oy verebilir
  parliament may vote : parlamento oy verebilir
  representative may vote : temsilci oy verebilir
  shareholder may vote : hissedar oy verebilir
  stockholder may vote : hissedar oy verebilir
  viewer may vote : izleyici oy verebilir
  voter may vote : seçmen oy verebilir
  worker may vote : işçi oy verebilir
  vote overwhelmingly : ezici bir biçimde oy vermek
  vote to abolish : yürürlükten kaldırma oyu vermek
  abstain from voting : çekimser kalmak
  abstention from voting : çekimser kalma
  vote to ban : yasaklamak için oy kullamak
  Daha az gör

  Vote (n) Preposition Kullanımları

  vote in favour of sth : bir şeyin lehine oy vermek
  vote with : ... ile oy vermek
  vote against : ...ya karşı oy vermek
  vote for : ... için oy vermek
  vote on : ...yı oylamak
  1 Örnek daha
  vote in : ...da oy kullanmak
  Daha az gör
  vote (n)

  oy

  Vote (n) ingilizce örnek cümle

  Could we reach a consensus on this matter? Let's take a vote.

  Bu konuda bir fikir birliğine varabilir miyiz? Bir oylama yapalım.

  oylama

  Vote (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, insanların oy kullanıp bir şeyler seçtiği durumları anlatır.
  election (n) : seçim
  vote (n) : oy, oylama
  referendum (n) : halk oylaması
  ballot (n) : oylama


  Vote (n) Collocations

  vote may count : oy sayılabilir
  vote may fall : oy düşebilir
  vote may increase : oy artırabilir
  vote may rise : oy artabilir
  cast a vote : oy vermek / oy kullanmak
  23 Örnek daha
  count vote : oy saymak
  gain vote : oy kazanmak
  get vote : oy almak
  have vote : oy ver
  postpone vote : oylamayı erteleme k
  receive vote : oy almak
  record vote : oy vermek / oy kullanmak
  secure vote : oyu güvence altına almak
  take vote : oylama yapmak
  win vote : oy vermek
  affirmative vote : kabul oyu
  crucial vote : kritik oy
  important vote : önemli oy
  invalid vote : geçersiz oy
  key vote : kilit oy
  massive vote : büyük oy
  overwhelming vote : çok büyük/ezici oy
  presidential vote : cumhurbaşkanlığı/başkanlık oyu
  valid vote : geçerli oy
  favourable vote : olumlu/lehte oy
  absentee vote : posta yoluyla verilen oy
  abstain from a vote : çekimser oy kullanmak
  abstention vote : çekimser oy
  Daha az gör

  Vote (n) Preposition Kullanımları

  vote in favour of sth : bir şeyin lehine oy vermek
  vote for : ... için oy
  vote against : ...ya karşı oy