Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Design ne demek?

Design ne demek? Design ne anlama gelir? Design İngilizce örnek cümle. Design eş anlamlıları.

  design (v)

  tasarlamak

  dizayn etmek, planlamak, düşünmek

  Design (n) Collocations

  architect may design : mimar tasarlayabilir
  artist may design : sanatçı tasarlayabilir
  engineer may design : mühendis tasarlayabilir
  design addition : tasarım eki
  design building : binayı tasarlamak
  24 Örnek daha
  design campaign : kampanya tasarlamak
  design a device : cihaz tasarlamak
  design experiment : deney tasarlamak
  design hardware : tasarım donanımı
  design innovation : yenilik tasarlamak
  design instrument : araç tasarlamak
  design interior : içi tasarlamak
  design invention : buluş tasarlamak
  design jewellery : mücevher tasarlamak
  design especially : özellikle tasarlamak/planlamak
  design exclusively : özel olarak tasarlamak
  design explicitly : açıkça tasarım
  design initially : başlangıçta tasarım yapmak
  design mainly : esas olarak tasarım yapmak
  design originally : başlangıçta tasarım yapmak
  design primarily : öncelikle tasarım yapmak
  design solely : sadece tasarım yapmak
  design specially : özel olarak tasarlamak
  design specifically : özel olarak tasarlamak
  design uniquely : benzersiz şekilde tasarlamak
  specifically designed : özellikle tasarlanmış
  well designed : iyi tasarlanmış
  design badly : kötü bir şekilde tasarlamak
  specifically design : özel olarak tasarlamak/düzenlemek
  Daha az gör

  Design (n) Preposition Kullanımları

  design for : … için tasarlamak
  design (n)

  tasarım

  dizayn

  Design (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; yeni bir şeyi oluşturma, yaratma anlamında veya ortaya çıkan şeyi anlatmak için kullanılabilir.
  creation (n) : yaratma
  invention (n) : icat, uydurma
  development (n) : gelişme, geliştirme
  design (n) : tasarım
  innovation (n) : yenilik


  Design (n) Collocations

  design may allow : tasarım izin verebilir
  design may enable : tasarım olanak sağlayabilir
  design may evolve : tasarım gelişebilir
  design may include : tasarım içerebilir
  design may incorporate : tasarım içerebilir
  24 Örnek daha
  design may offer : tasarım sunabilir
  design may provide : tasarım sağlayabilir
  develop design : tasarım yaratmak
  employ design : tasarım çalıştırmak
  have design : tasarım var
  improve design : tasarımı geliştimekr
  produce design : tasarım yaratmak
  abstract design : soyut tasarım
  adventurous design : cesur tasarım
  architectural design : mimari tasarım
  attractive design : çekici tasarım
  complex design : karmaşık motif
  innovative design : yenilikçi tasarım
  interior design : iç tasarım
  intricate design : ayrıntılı tasarım
  revolutionary design : devrimci tasarım
  stylish design : şık tasarım
  sustainable design : sürdürülebilir tasarım
  experimental design : deneysel tasarım
  basic design : temel tasarım
  computer-aided design : bilgisayar destekli tasarım
  urban design : şehir tasarımı
  come up with design : tasarımla gelmek
  jewellery design : mücevher tasarımı
  Daha az gör

  Design (n) Preposition Kullanımları

  design for : ... için tasarım
  in design : tasarımda

  Design ile Bağlantılı Kelimeler