Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Development ne demek?

Development ne demek? Development ne anlama gelir? Development İngilizce örnek cümle. Development eş anlamlıları.

  development (n)

  gelişme

  gelişim, ilerleme, kalkınma

  geliştirme

  gelişim, ortaya çıkarma

  Development (n) ingilizce örnek cümle

  The new vaccine is still under development.

  Yeni aşı halen geliştirilme aşamasındadır.

  Development (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; yeni bir şeyi oluşturma, yaratma anlamında veya ortaya çıkan şeyi anlatmak için kullanılabilir.
  creation (n) : yaratma
  invention (n) : icat, uydurma
  development (n) : gelişme, geliştirme
  design (n) : tasarım
  innovation (n) : yenilik


  Development (n) Collocations

  development may continue : gelişme devam edebilir
  development may occur : gelişme meydana gelebilir
  development may progress : gelişme ilerleyebilir
  development may unfold : gelişme olabilir
  accelerate development : gelişmeyi hızlandırmak
  106 Örnek daha
  affect development : gelişmeyi etkilemek
  aid development : gelişmeye yardımcı olmak
  allow development : gelişmeye olanak sağlamak
  arrest development : gelişimi durdurmak
  assist development : gelişmeyi desteklemek
  delay development : gelişmeyi gciktirmek
  discourage development : gelişmeden vazgeçirmek
  encourage development : gelişmeyi teşvik etmek
  enhance development : gelişmeyi arttırmak
  facilitate development : gelişmeyi kolaylaştırmak
  finance development : gelişmeye parasal kaynak sağlamak
  foster development : gelişmeyi büyütmek
  guide development : gelişmeye rehberlik etmek
  halt development : gelişmeyi durdurmak
  hamper development : gelişmeyi engellemek
  hinder development : gelişmeye engel olmak
  impact development : gelişimi etkilemek
  impede development : gelişmeyi güçleştirmek
  influence development : gelişimi etkilemek
  inhibit development : gelişmeyi engellemek
  initiate development : gelişimi başlatmak
  lead development : gelişime öncülük etmek
  monitor development : gelişimi izlemek
  oversee development : gelişmeyi denetlemek
  permit development : gelişmeye izin vermek
  pioneer development : gelişmeye öncü olmak
  prevent development : gelişmeyi önlemek
  promote development : kalkınmayı/gelişmeyi ilerletmek
  restrict development : gelişimi kısıtlamak
  retard development : gelişmeyi geciktirmek
  shape development : gelişimi etkilemek/şekillendirmek
  spearhead development : gelişmeye öncülük etmek
  spur development : gelişmeyi teşvik etmek
  stimulate development : gelişmeyi teşvik etmek
  support development : gelişmeyi desteklemek
  trace development : gelişimin izini sürmek
  track development : gelişimi izlemek
  undergo development : kalkınma yaşamak
  abnormal development : anormal gelişme
  adolescent development : ergen gelişimi
  artistic development : sanatsal gelişim
  cognitive development : bilişsel gelişme
  commercial development : ticari gelişme
  continued development : devam eden gelişme
  gradual development : aşamalı gelişme
  healthy development : sağlıklı gelişim
  historical development : tarihsel gelişim
  human development : insani gelişme
  important development : önemli gelişme
  industrial development : endüstriyel kalkınma
  intellectual development : entelektüel/zihinsel gelişim
  latest development : en son gelişme
  linguistic development : dil gelişimi
  logical development : mantıksal gelişme
  major development : büyük gelişme
  moral development : ahlaki gelişim
  new development : yeni gelişme
  normal development : normal gelişim
  ongoing development : devam etmekte olan gelişme
  personal development : kişisel gelişim
  physical development : fiziksel gelişme
  political development : siyasi gelişme
  positive development : olumlu gelişme
  professional development : mesleki gelişim
  psychological development : psikolojik gelişim
  radical development : köklü gelişme
  rapid development : hızlı gelişim
  recent development : son gelişme
  regional development : bölgesel kalkınma/gelişme
  remarkable development : dikkate değer gelişme
  residential development : Konut geliştirme
  rural development : kırsal gelişim
  scientific development : bilimsel gelişme
  sexual development : cinsel gelişim
  significant development : önemli gelişme
  social development : sosyal gelişim
  socio-economic development : sosyo-ekonomik gelişme
  spiritual development : ruhsal gelişme
  striking development : çarpıcı gelişme
  suburban development : kenarkent/varoş gelişimi
  sustainable development : sürdürülebilir kalkınma
  technical development : teknik gelişme
  technological development : teknolojik gelişme
  unexpected development : beklenmedik gelişme
  urban development : kentsel gelişme
  welcome development : hoş karşılanan gelişme
  full development : tam gelişme
  economic development : ekonomik gelişme
  exciting development : heyecan verici gelişme
  emotional development : duygusal gelişme
  educational development : eğitim gelişimi
  evolutionary development : Evrimsel gelişme
  arrested development : durdurulmuş gelişme
  mixed-use development : karma kullanımlı gelişme
  speed up development : gelişmeyi hızlandırmak
  career development : kariyer geliştirme
  contribute to development : gelişmeye katkıda bulunmak
  further development : daha ileri gelişme
  future development : gelecek gelişme/ilerleme
  subsequent development : sonraki gelişme
  skill development : beceri gelişimi
  development project : kalkınma projesi
  motor development : motor gelişim
  vaccine development : aşı geliştirme
  keep up with the developments : gelişmeleri takip etmek
  personality development : kişisel gelişim
  Daha az gör

  Development (n) Preposition Kullanımları

  in development : geliştirilmekte
  during development : gelişme sırasında
  development in : ...de gelişme
  under development : geliştirilme aşamasında

  Development ile Bağlantılı Kelimeler