Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Invention ne demek?

Invention ne demek? Invention ne anlama gelir? Invention İngilizce örnek cümle. Invention eş anlamlıları.

  invention (n)

  icat

  buluş, yaratım

  Invention (n) ingilizce örnek cümle

  The computer is a relatively recent invention.

  Bilgisayar nispeten yeni bir buluş.

  All inventions grow out of necessity.

  Bütün icatlar ihtiyaçtan doğar.

  Necessity is the mother of invention.

  İhtiyaçlar icatların anasıdır.

  Language is one of the most important invention of mankind.

  Dil, insanlığın en önemli icatlarından biridir.

  Before the invention of electricity, people had to make energy whenever they needed it.

  Elektriğin icadından önce, insanlar ne zaman elektriğe ihtiyaç duysa enerji elde etmek zorunda kaldılar.

  uydurma

  yalan, kafadan atma

  Invention (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; yeni bir şeyi oluşturma, yaratma anlamında veya ortaya çıkan şeyi anlatmak için kullanılabilir.
  creation (n) : yaratma
  invention (n) : icat, uydurma
  development (n) : gelişme, geliştirme
  design (n) : tasarım
  innovation (n) : yenilik


  Invention (n) Collocations

  commercialize invention : buluşu ticarileştirmek
  design invention : buluş tasarlamak
  license invention : buluşa ruhsat vermek
  market invention : buluşu pazarlamak
  patent invention : icadın patentini almak
  14 Örnek daha
  register invention : buluşu kayda geçirmek
  brilliant invention : mükemmel icat
  culinary invention : mutfakla ilgili icat
  ingenious invention : yaratıcı buluş
  latest invention : son buluş
  linguistic invention : dilsel buluş
  modern invention : modern buluş
  new invention : yeni icat
  newfangled invention : yeni buluş
  pure invention : saf icat
  technological invention : teknolojik buluş
  wonderful invention : harika icat
  patented invention : patentli buluş
  come up with an invention : bir icat bulmak
  Daha az gör

  Invention (n) Preposition Kullanımları

  with the invention of : ...nın icadı ile